Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/0266(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A7-0324/2013

Debatten :

PV 22/10/2013 - 4
CRE 22/10/2013 - 4

Stemmingen :

PV 22/10/2013 - 6.4
CRE 22/10/2013 - 6.4
Stemverklaringen
PV 02/04/2014 - 18.11
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0428
P7_TA(2014)0266

Notulen
Dinsdag 22 oktober 2013 - Straatsburg

4. Medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek ***I - Medische hulpmiddelen ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek [COM(2012)0541 - C7-0317/2012- 2012/0267(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Peter Liese (A7-0327/2013)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende medische hulpmiddelen en tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009 [COM(2012)0542 - C7-0318/2012- 2012/0266(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0324/2013)

Dagmar Roth-Behrendt en Peter Liese leiden hun verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Edite Estrela (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Nora Berra (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Mairead McGuinness, namens de PPE-Fractie, Gilles Pargneaux, namens de S&D-Fractie, Rebecca Taylor, namens de ALDE-Fractie, Margrete Auken, namens de Verts/ALE-Fractie, Alda Sousa, namens de GUE/NGL-Fractie, Derek Roland Clark, namens de EFD-Fractie, Jolanta Emilia Hibner, Christel Schaldemose, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Margrete Auken, Holger Krahmer, Michèle Rivasi, Richard Seeber, Andrés Perelló Rodríguez, Milan Cabrnoch, Zofija Mazej Kukovič, Françoise Grossetête en Thomas Ulmer.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Danuta Jazłowiecka, Spyros Danellis, Petru Constantin Luhan, Biljana Borzan, Phil Prendergast en Antigoni Papadopoulou.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica, Dagmar Roth-Behrendt en Peter Liese.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.3 van de notulen van 22.10.2013 en punt 6.4 van de notulen van 22.10.2013

Juridische mededeling - Privacybeleid