Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2145(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0328/2013

Внесени текстове :

A7-0328/2013

Разисквания :

PV 22/10/2013 - 5
CRE 22/10/2013 - 5

Гласувания :

PV 23/10/2013 - 11.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0437

Протокол
Вторник, 22 октомври 2013 г. - Страсбург

5. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година - всички раздели (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година [13176/2013 - C7-0260/2013- 2013/2145(BUD)] - Комисия по бюджети. Съдокладчици: Monika Hohlmeier и Anne E. Jensen (A7-0328/2013)

Monika Hohlmeier и Anne E. Jensen представиха докладите.

Изказа се Algimantas Rimkūnas (действащ председател на Съвета).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alejo VIDAL-QUADRAS
Заместник-председател

Изказа се Janusz Lewandowski (член на Комисията).

Изказаха се: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (докладчик по становището на комисията AFET), Peter Šťastný (докладчик по становището на комисията INTA), Jens Geier (докладчик по становището на комисията CONT), Sven Giegold (докладчик по становището на комисията ECON), Csaba Őry (докладчик по становището на комисията EMPL), Jutta Haug (докладчик по становището на комисията ENVI), Reinhard Bütikofer (докладчик по становището на комисията ITRE), Isabelle Durant (докладчик по становището на комисията TRAN), която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Sajjad Karim, Georgios Stavrakakis (докладчик по становището на комисията REGI), Vasilica Viorica Dăncilă (докладчик по становището на комисията AGRI), Morten Messerschmidt (докладчик по становището на комисията AFCO), Dominique Riquet, от името на групата PPE, Eider Gardiazábal Rubial, от името на групата S&D, George Lyon, от името на групата ALDE, Richard Ashworth, от името на групата ECR, Jürgen Klute, от името на групата GUE/NGL, Claudio Morganti, от името на групата EFD, Philip Claeys, независим член на ЕП, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ивайло Калфин, Hynek Fajmon, Alda Sousa, Frank Vanhecke, Hans-Peter Martin, Edit Herczog, Nicole Sinclaire, Frédéric Daerden, Ildikó Gáll-Pelcz (докладчик по становището на комисията IMCO), и Jan Mulder (докладчик по становището на комисията LIBE).

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Mairead McGuinness, Andrej Plenković, Josefa Andrés Barea, Angelika Werthmann и Juan Andrés Naranjo Escobar.

Изказаха се: Janusz Lewandowski, Algimantas Rimkūnas, Monika Hohlmeier и Anne E. Jensen, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bernd Posselt.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.2 от протокола от 23.10.2013.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути в очакване на времето за гласуване.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anni PODIMATA
Заместник-председател

Правна информация - Политика за поверителност