Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/2145(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0328/2013

Indgivne tekster :

A7-0328/2013

Forhandlinger :

PV 22/10/2013 - 5
CRE 22/10/2013 - 5

Afstemninger :

PV 23/10/2013 - 11.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0437

Protokol
Tirsdag den 22. oktober 2013 - Strasbourg

5. Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014 – alle sektioner (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014 [13176/2013 - C7-0260/2013- 2013/2145(BUD)] - Budgetudvalget. Ordførere: Monika Hohlmeier og Anne E. Jensen (A7-0328/2013)

Monika Hohlmeier og Anne E. Jensen forelagde betænkningerne.

Algimantas Rimkūnas (formand for Rådet) tog ordet.

FORSÆDE: Alejo VIDAL-QUADRAS
næstformand

Janusz Lewandowski (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (ordfører for udtalelse fra AFET), Peter Šťastný (ordfører for udtalelse fra INTA), Jens Geier (ordfører for udtalelse fra CONT), Sven Giegold (ordfører for udtalelse fra ECON), Csaba Őry (ordfører for udtalelse fra EMPL), Jutta Haug (ordfører for udtalelse fra ENVI), Reinhard Bütikofer (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Isabelle Durant (ordfører for udtalelse fra TRAN), som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Sajjad Karim, Georgios Stavrakakis (ordfører for udtalelse fra REGI), Vasilica Viorica Dăncilă (ordfører for udtalelse fra AGRI), Morten Messerschmidt (ordfører for udtalelse fra AFCO), Dominique Riquet for PPE-Gruppen, Eider Gardiazábal Rubial for S&D-Gruppen, George Lyon for ALDE-Gruppen, Richard Ashworth for ECR-Gruppen, Jürgen Klute for GUE/NGL-Gruppen, Claudio Morganti for EFD-Gruppen, Philip Claeys, løsgænger, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Hynek Fajmon, Alda Sousa, Frank Vanhecke, Hans-Peter Martin, Edit Herczog, Nicole Sinclaire, Frédéric Daerden, Ildikó Gáll-Pelcz (ordfører for udtalelse fra IMCO) og Jan Mulder (ordfører for udtalelse fra LIBE).

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Mairead McGuinness, Andrej Plenković, Josefa Andrés Barea, Angelika Werthmann og Juan Andrés Naranjo Escobar.

Talere: Janusz Lewandowski, Algimantas Rimkūnas, Monika Hohlmeier og Anne E. Jensen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bernd Posselt.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.2 i protokollen af 23.10.2013.

(Mødet udsat i afventning af afstemningstiden).

FORSÆDE: Anni PODIMATA
næstformand

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik