Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/2145(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0328/2013

Ingediende teksten :

A7-0328/2013

Debatten :

PV 22/10/2013 - 5
CRE 22/10/2013 - 5

Stemmingen :

PV 23/10/2013 - 11.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0437

Notulen
Dinsdag 22 oktober 2013 - Straatsburg

5. Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014 - alle afdelingen (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het standpunt van de Raad over het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014 [13176/2013 - C7-0260/2013- 2013/2145(BUD)] - Begrotingscommissie. Corapporteurs: Monika Hohlmeier en Anne E. Jensen (A7-0328/2013)

Monika Hohlmeier en Anne E. Jensen leiden de verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Algimantas Rimkūnas (fungerend voorzitter van de Raad).

VOORZITTER: Alejo VIDAL-QUADRAS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Janusz Lewandowski (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Peter Šťastný (rapporteur voor advies van de commissie INTA), Jens Geier (rapporteur voor advies van de Commissie CONT), Sven Giegold (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Csaba Őry (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Jutta Haug (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Reinhard Bütikofer (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Isabelle Durant (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN), die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Sajjad Karim, Georgios Stavrakakis (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Vasilica Viorica Dăncilă (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Morten Messerschmidt (rapporteur voor advies van de Commissie AFCO), Dominique Riquet, namens de PPE-Fractie, Eider Gardiazábal Rubial, namens de S&D-Fractie, George Lyon, namens de ALDE-Fractie, Richard Ashworth, namens de ECR-Fractie, Jürgen Klute, namens de GUE/NGL-Fractie, Claudio Morganti, namens de EFD-Fractie, Philip Claeys, niet-fractiegebonden lid, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Hynek Fajmon, Alda Sousa, Frank Vanhecke, Hans-Peter Martin, Edit Herczog, Nicole Sinclaire, Frédéric Daerden en Ildikó Gáll-Pelcz (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO) en Jan Mulder (rapporteur voor advies van de Commissie LIBE).

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Mairead McGuinness, Andrej Plenković, Josefa Andrés Barea, Angelika Werthmann en Juan Andrés Naranjo Escobar.

Het woord wordt gevoerd door Janusz Lewandowski, Algimantas Rimkūnas, Monika Hohlmeier en Anne E. Jensen, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bernd Posselt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.2 van de notulen van 23.10.2013.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering enkele ogenblikken onderbroken).

VOORZITTER: Anni PODIMATA
Ondervoorzitter

Juridische mededeling - Privacybeleid