Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/2145(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0328/2013

Teksty złożone :

A7-0328/2013

Debaty :

PV 22/10/2013 - 5
CRE 22/10/2013 - 5

Głosowanie :

PV 23/10/2013 - 11.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0437

Protokół
Wtorek, 22 października 2013 r. - Strasburg

5. Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014 - wszystkie sekcje (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie dotyczące stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014 [13176/2013 - C7-0260/2013- 2013/2145(BUD)] - Komisja Budżetowa. Współsprawozdawczynie: Monika Hohlmeier i Anne E. Jensen (A7-0328/2013)

Monika Hohlmeier i Anne E. Jensen przedstawiły swoje sprawozdania.

Głos zabrał Algimantas Rimkūnas (urzędujący przewodniczący Rady).

PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Janusz Lewandowski (członek Komisji).

Głos zabrali: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFET), Peter Šťastný (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA), Jens Geier (sprawozdawca komisji opiniodawczej CONT), Sven Giegold (sprawozdawca komisji opiniodawczej ECON), Csaba Őry (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL), Jutta Haug (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ENVI), Reinhard Bütikofer (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Isabelle Durant (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej TRAN), która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Sajjada Karima, Georgios Stavrakakis (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Vasilica Viorica Dăncilă (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AGRI), Morten Messerschmidt (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFCO), Dominique Riquet w imieniu grupy PPE, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D, George Lyon w imieniu grupy ALDE, Richard Ashworth w imieniu grupy ECR, Jürgen Klute w imieniu grupy GUE/NGL, Claudio Morganti w imieniu grupy EFD, Philip Claeys niezrzeszony, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Hynek Fajmon, Alda Sousa, Frank Vanhecke, Hans-Peter Martin, Edit Herczog, Nicole Sinclaire, Frédéric Daerden, Ildikó Gáll-Pelcz (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO) i Jan Mulder (sprawozdawca komisji opiniodawczej LIBE).

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Mairead McGuinness, Andrej Plenković, Josefa Andrés Barea, Angelika Werthmann i Juan Andrés Naranjo Escobar.

Głos zabrali: Janusz Lewandowski, Algimantas Rimkūnas, Monika Hohlmeier i Anne E. Jensen, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Bernda Posselta.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.2 protokołu z dnia 23 października 2013 r.

(Posiedzenie zostało zawieszone na kilka chwil w oczekiwaniu na głosowania.)

PRZEWODNICTWO: Anni PODIMATA
Wiceprzewodnicząca

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności