Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2145(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0328/2013

Ingivna texter :

A7-0328/2013

Debatter :

PV 22/10/2013 - 5
CRE 22/10/2013 - 5

Omröstningar :

PV 23/10/2013 - 11.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0437

Protokoll
Tisdagen den 22 oktober 2013 - Strasbourg

5. Förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014 – alla avsnitt (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014 [13176/2013 - C7-0260/2013- 2013/2145(BUD)] - Budgetutskottet. medföredragande: Monika Hohlmeier och Anne E. Jensen (A7-0328/2013)

Monika Hohlmeier och Anne E. Jensen redogjorde för betänkandena.

Talare: Algimantas Rimkūnas (rådets tjänstgörande ordförande).

ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice talman

Talare: Janusz Lewandowski (ledamot av kommissionen).

Talare: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Peter Šťastný (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Jens Geier (föredragande av yttrande från utskottet CONT), Sven Giegold (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Csaba Őry (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Jutta Haug (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Reinhard Bütikofer (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Isabelle Durant (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sajjad Karim, Georgios Stavrakakis (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Vasilica Viorica Dăncilă (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Morten Messerschmidt (föredragande av yttrande från utskottet AFCO), Dominique Riquet för PPE-gruppen, Eider Gardiazábal Rubial för S&D-gruppen, George Lyon för ALDE-gruppen, Richard Ashworth för ECR-gruppen, Jürgen Klute för GUE/NGL-gruppen, Claudio Morganti för EFD-gruppen, Philip Claeys, grupplös, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Hynek Fajmon, Alda Sousa, Frank Vanhecke, Hans-Peter Martin, Edit Herczog, Nicole Sinclaire, Frédéric Daerden, Ildikó Gáll-Pelcz (föredragande av yttrande från utskottet IMCO) och Jan Mulder (föredragande av yttrande från utskottet LIBE).

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Mairead McGuinness, Andrej Plenković, Josefa Andrés Barea, Angelika Werthmann och Juan Andrés Naranjo Escobar.

Talare: Janusz Lewandowski, Algimantas Rimkūnas, Monika Hohlmeier och Anne E. Jensen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bernd Posselt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.2 i protokollet av den 23.10.2013

(Sammanträdet avbröts en kort stund i avvaktan på omröstningen.)

ORDFÖRANDESKAP: Anni PODIMATA
Vice talman

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy