Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0458(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0334/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0334/2013

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 22/10/2013 - 6.2
CRE 22/10/2013 - 6.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0426

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 - Στρασβούργο

6.2. Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στη Δημοκρατία της Κιργισίας ***II (ψηφοφορία)
CRE

Σύσταση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Δημοκρατία της Κιργισίας [11703/1/2013 - C7-0314/2013 - 2011/0458(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Vital Moreira (A7-0334/2013)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα (P7_TA(2013)0426)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου