Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0267(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0327/2013

Ingivna texter :

A7-0327/2013

Debatter :

PV 22/10/2013 - 4
CRE 22/10/2013 - 4

Omröstningar :

PV 22/10/2013 - 6.3
CRE 22/10/2013 - 6.3
Röstförklaringar
PV 02/04/2014 - 18.12
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0427
P7_TA(2014)0267

Protokoll
Tisdagen den 22 oktober 2013 - Strasbourg

6.3. Medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik ***I (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik [COM(2012)0541 - C7-0317/2012- 2012/0267(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Peter Liese (A7-0327/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0427)

Inlägg:

Peter Liese (föredragande) föreslog, med åberopande av artikel 57.2 i arbetsordningen, att omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution skulle skjutas upp.

Parlamentet godkände detta förslag genom omröstning med namnupprop (559 röster för, 14 röster emot, 92 nedlagda röster). Ärendet ansågs därmed återförvisat till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy