Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0266(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0324/2013

Внесени текстове :

A7-0324/2013

Разисквания :

PV 22/10/2013 - 4
CRE 22/10/2013 - 4

Гласувания :

PV 22/10/2013 - 6.4
CRE 22/10/2013 - 6.4
Обяснение на вота
PV 02/04/2014 - 18.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0428
P7_TA(2014)0266

Протокол
Вторник, 22 октомври 2013 г. - Страсбург

6.4. Медицински изделия ***I (гласуване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент за медицинските изделия и за изменение на Директива 2001/83/ЕО, Регламент (ЕО) № 178/2002 и Регламент (ЕО) № 1223/2009 [COM(2012)0542 - C7-0318/2012- 2012/0266(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0324/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2013)0428)

Изказвания

Peter Liese, който предложи две устни изменения на приложение VII, част III, параграф 1, точка 4.2, параграф 1, тире 3 и точка 4.3, параграф 1, тире 2, и Dagmar Roth-Behrendt, която възрази срещу тях. Тъй като повече от 40 членове на ЕП се противопоставиха на разглеждането на тези устни изменения, те отпаднаха.

Dagmar Roth-Behrendt, (докладчик), предложи отлагане на гласуването на предложението за законодателна резолюция, в съответствие с член 57, параграф 2 от Правилника за дейността.

Чрез поименно гласуване, (559 за, 81 против, 40 въздържали се) Парламентът даде съгласието си за това предложение. Във връзка с това въпросът е отнесен за повторно разглеждане от компетентната комисия.

Димитър Стоянов, относно процедурата за поименно гласуване при процедурните гласувания.

Правна информация - Политика за поверителност