Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/0266(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0324/2013

Indgivne tekster :

A7-0324/2013

Forhandlinger :

PV 22/10/2013 - 4
CRE 22/10/2013 - 4

Afstemninger :

PV 22/10/2013 - 6.4
CRE 22/10/2013 - 6.4
Stemmeforklaringer
PV 02/04/2014 - 18.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0428
P7_TA(2014)0266

Protokol
Tirsdag den 22. oktober 2013 - Strasbourg

6.4. Medicinsk udstyr ***I (afstemning)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medicinsk udstyr og om ændring af direktiv 2001/83/EF, forordning (EF) nr. 178/2002 og forordning (EF) nr. 1223/2009 [COM(2012)0542 - C7-0318/2012- 2012/0266(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0324/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2013)0428)

Talere

Peter Liese, som foreslog to mundtlige ændringsforslag til bilag VII, del III, punkt 4.2, afsnit 1, led 3, og punkt 4.3, afsnit 1, led 2, og Dagmar Roth-Behrendt (ordfører), som modsatte sig dette. Flere end 40 medlemmer havde gjort indsigelse mod, at disse mundtlige ændringsforslag blev taget i betragtning.

Dagmar Roth-Behrendt foreslog at udsætte afstemningen om forslaget til lovgivningsmæssig beslutning, jf. forretningsordenens artikel 57, stk. 2.

Ved afstemning ved navneopråb (for: 559, imod: 81, hverken/eller: 40) godkendte Parlamentet anmodningen. Sagen betragtedes derfor som henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg.

Dimitar Stoyanov om anvendelsen af afstemning ved navneopråb under procedureafstemningen.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik