Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/0266(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0324/2013

Ingediende teksten :

A7-0324/2013

Debatten :

PV 22/10/2013 - 4
CRE 22/10/2013 - 4

Stemmingen :

PV 22/10/2013 - 6.4
CRE 22/10/2013 - 6.4
Stemverklaringen
PV 02/04/2014 - 18.11
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0428
P7_TA(2014)0266

Notulen
Dinsdag 22 oktober 2013 - Straatsburg

6.4. Medische hulpmiddelen ***I (stemming)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende medische hulpmiddelen en tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009 [COM(2012)0542 - C7-0318/2012- 2012/0266(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0324/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0428)

Het woord wordt gevoerd door:

Peter Liese die twee mondelinge amendementen voorstelt op bijlage VII, deel III, punt 4.2, paragraaf 1, streepje 3 en punt 4.3, paragraaf 1, streepje 2, en Dagmar Roth-Behrendt (rapporteur), die hiertegen bezwaar maakt. Aangezien meer dan 40 leden bezwaar maken tegen deze mondelinge amendementen, worden zij niet in aanmerking genomen.

Dagmar Roth-Behrendt verzoekt overeenkomstig artikel 57, lid 2, van het Reglement om uitstel van de stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie.

Bij HS (559 voor, 81 tegen, 40 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in. De zaak wordt bijgevolg geacht voor een nieuwe behandeling naar de bevoegde commissie te zijn terugverwezen.

Dimitar Stoyanov, over de hoofdelijke stemmingen bij stemmingen over de procedure.

Juridische mededeling - Privacybeleid