Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Άννυ ΠΟΔΗΜΑΤΑ
Αντιπρόεδρος

8. Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)
CRE

8.1. Ανακύκλωση των πλοίων ***I (ψηφοφορία)

8.2. Ευρωπαϊκές στατιστικές στη δημογραφία ***I (ψηφοφορία)

8.3. Σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και συναφή δικαιώματα (ψηφοφορία)

8.4. Ανθρώπινα δικαιώματα στην περιοχή του Σαχέλ (ψηφοφορία)

8.5. Τοπικές αρχές και κοινωνία των πολιτών (ψηφοφορία)

8.6. Ανασχεδιασμός των εκπαιδευτικών συστημάτων (ψηφοφορία)

8.7. Πόροι προενταξιακής βοήθειας της ΕΕ: δικαστικά συστήματα και η καταπολέμηση της διαφθοράς (ψηφοφορία)

8.8. Ασφάλεια των ασθενών (ψηφοφορία)

8.9. Παραπλανητικές διαφημιστικές πρακτικές (ψηφοφορία)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου