Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 22 octombrie 2013 - Strasbourg

16. Mobilitatea cetăţenilor UE şi sistemele de protecție socială ale statelor membre (dezbatere)
CRE

Declaraţie a Comisiei: Mobilitatea cetăţenilor UE şi sistemele de protecție socială ale statelor membre (2013/2894(RSP))

László Andor (membru al Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Frank Engel, în numele Grupului PPE, Pervenche Berès, în numele Grupului S&D, Phil Bennion, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către William (The Earl of) Dartmouth, Marije Cornelissen, în numele Grupului Verts/ALE, Adam Bielan, în numele Grupului ECR, Søren Bo Søndergaard, în numele Grupului GUE/NGL, Morten Messerschmidt, în numele Grupului EFD, Edit Bauer, Birgit Sippel, Renate Weber, Elisabeth Schroedter, Nigel Farage şi William (The Earl of) Dartmouth precum și Danuta Jazłowiecka privind dispozițiile aplicabile procedurii „cartonașului albastru” (Preşedintele reamintește reglementarea în vigoare), Verónica Lope Fontagné, Vilija Blinkevičiūtė, Marian Harkin, Jean Lambert, Mara Bizzotto, Davor Ivo Stier, Ioan Enciu, Anne E. Jensen, Heinz K. Becker, Jutta Steinruck, Elisabeth Morin-Chartier, Sergio Gaetano Cofferati, Danuta Jazłowiecka și liana Malinova Iotova..

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Piotr Borys, Sandra Petrović Jakovina, Dubravka Šuica, Malika Benarab-Attou, Sari Essayah, Erik Bánki, Inês Cristina Zuber şi Ria Oomen-Ruijten.

A intervenit László Andor.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate