Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/2621(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0484/2013

Indgivne tekster :

B7-0484/2013

Forhandlinger :

PV 22/10/2013 - 17
CRE 22/10/2013 - 17

Afstemninger :

PV 23/10/2013 - 11.11
CRE 23/10/2013 - 11.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0446

Protokol
Tirsdag den 22. oktober 2013 - Strasbourg

17. Den europæiske naboskabspolitik: på vej mod et stærkere partnerskab – EP's holdning til statusrapporterne fra 2012 (forhandling)
CRE

Redegørelse fra Kommissionen: Den europæiske naboskabspolitik: på vej mod et stærkere partnerskab – EP's holdning til statusrapporterne fra 2012 (2013/2621(RSP))

Štefan Füle (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

FORSÆDE: Roberta ANGELILLI
næstformand

Talere: Jacek Saryusz-Wolski for PPE-Gruppen, Pier Antonio Panzeri for S&D-Gruppen, Anneli Jäätteenmäki for ALDE-Gruppen, Werner Schulz for Verts/ALE-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Willy Meyer for GUE/NGL-Gruppen, Nikolaos Salavrakos for EFD-Gruppen, Dimitar Stoyanov, løsgænger, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marek Siwiec, Graham Watson, Ulrike Lunacek, Paweł Robert Kowal, Helmut Scholz, Slavi Binev, Elmar Brok, Libor Rouček, Gerben-Jan Gerbrandy, Tarja Cronberg, Mirosław Piotrowski, Gunnar Hökmark, Göran Färm, Norica Nicolai, Adam Bielan, György Schöpflin, Evgeni Kirilov, Francisco José Millán Mon, Emer Costello, Krzysztof Lisek, Tonino Picula, Andrey Kovatchev, Pino Arlacchi, Tokia Saïfi, Boris Zala, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, Jean Roatta, Paweł Zalewski, Joachim Zeller, Filip Kaczmarek og Andrej Plenković.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Lena Kolarska-Bobińska, Jaromír Kohlíček og Charalampos Angourakis.

Štefan Füle tog ordet.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Pier Antonio Panzeri og Jacek Saryusz-Wolski, for Udenrigsudvalget, om den europæiske naboskabspolitik: på vej mod en styrkelse af partnerskabet. Europa-Parlamentets holdning til rapporterne for 2012 (2013/2621(RSP)) (B7-0484/2013).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.11 i protokollen af 23.10.2013.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik