Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/2621(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0484/2013

Esitatud tekstid :

B7-0484/2013

Arutelud :

PV 22/10/2013 - 17
CRE 22/10/2013 - 17

Hääletused :

PV 23/10/2013 - 11.11
CRE 23/10/2013 - 11.11
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0446

Protokoll
Teisipäev, 22. oktoober 2013 - Strasbourg

17. Euroopa naabruspoliitika ja partnerluse edendamine: EP seisukoht 2012. aasta eduaruannete kohta (arutelu)
CRE

Komisjoni avaldus: Euroopa naabruspoliitika ja partnerluse edendamine: EP seisukoht 2012. aasta eduaruannete kohta (2013/2621(RSP))

Štefan Füle (komisjoni liige) esines avaldusega.

ISTUNGI JUHATAJA: Roberta ANGELILLI
asepresident

Sõna võtsid Jacek Saryusz-Wolski fraktsiooni PPE nimel, Pier Antonio Panzeri fraktsiooni S&D nimel, Anneli Jäätteenmäki fraktsiooni ALDE nimel, Werner Schulz fraktsiooni Verts/ALE nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Willy Meyer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nikolaos Salavrakos fraktsiooni EFD nimel, Dimitar Stoyanov (fraktsioonilise kuuluvuseta), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marek Siwiec, Graham Watson, Ulrike Lunacek, Paweł Robert Kowal, Helmut Scholz, Slavi Binev, Elmar Brok, Libor Rouček, Gerben-Jan Gerbrandy, Tarja Cronberg, Mirosław Piotrowski, Gunnar Hökmark, Göran Färm, Norica Nicolai, Adam Bielan, György Schöpflin, Evgeni Kirilov, Francisco José Millán Mon, Emer Costello, Krzysztof Lisek, Tonino Picula, Andrey Kovatchev, Pino Arlacchi, Tokia Saïfi, Boris Zala, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, Jean Roatta, Paweł Zalewski, Joachim Zeller, Filip Kaczmarek ja Andrej Plenković.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Lena Kolarska-Bobińska, Jaromír Kohlíček ja Charalampos Angourakis.

Sõna võttis Štefan Füle.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Pier Antonio Panzeri ja Jacek Saryusz-Wolski väliskomisjoni nimel: Euroopa naabruspoliitika kui partnerluse tugevdamise vahend. Euroopa Parlamendi seisukoht 2012. aasta aruannete kohta (2013/2621(RSP)) (B7-0484/2013).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 23.10.2013protokoll punkt 11.11.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika