Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/2621(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0484/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0484/2013

Keskustelut :

PV 22/10/2013 - 17
CRE 22/10/2013 - 17

Äänestykset :

PV 23/10/2013 - 11.11
CRE 23/10/2013 - 11.11
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0446

Pöytäkirja
Tiistai 22. lokakuuta 2013 - Strasbourg

17. Euroopan naapuruuspolitiikka - kohti vahvempaa kumppanuutta: Euroopan parlamentin kanta vuoden 2012 tilannekatsauksiin (keskustelu)
CRE

Komission julkilausuma: Euroopan naapuruuspolitiikka - kohti vahvempaa kumppanuutta: Euroopan parlamentin kanta vuoden 2012 tilannekatsauksiin (2013/2621(RSP))

Štefan Füle (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puhetta johti
varapuhemies Roberta ANGELILLI

Puheenvuorot: Jacek Saryusz-Wolski PPE-ryhmän puolesta, Pier Antonio Panzeri S&D-ryhmän puolesta, Anneli Jäätteenmäki ALDE-ryhmän puolesta, Werner Schulz Verts/ALE-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Willy Meyer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nikolaos Salavrakos EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Dimitar Stoyanov, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marek Siwiec, Graham Watson, Ulrike Lunacek, Paweł Robert Kowal, Helmut Scholz, Slavi Binev, Elmar Brok, Libor Rouček, Gerben-Jan Gerbrandy, Tarja Cronberg, Mirosław Piotrowski, Gunnar Hökmark, Göran Färm, Norica Nicolai, Adam Bielan, György Schöpflin, Evgeni Kirilov, Francisco José Millán Mon, Emer Costello, Krzysztof Lisek, Tonino Picula, Andrey Kovatchev, Pino Arlacchi, Tokia Saïfi, Boris Zala, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, Jean Roatta, Paweł Zalewski, Joachim Zeller, Filip Kaczmarek ja Andrej Plenković.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Lena Kolarska-Bobińska, Jaromír Kohlíček ja Charalampos Angourakis.

Štefan Füle käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Pier Antonio Panzeri ja Jacek Saryusz-Wolski ulkoasiainvaliokunnan puolesta Euroopan naapuruuspolitiikasta: kohti vahvempaa kumppanuutta. Euroopan parlamentin kanta vuoden 2012 määräaikaiskertomuksiin (2013/2621(RSP)) (B7-0484/2013).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 23.10.2013, kohta 11.11

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö