Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/2621(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B7-0484/2013

Ingediende teksten :

B7-0484/2013

Debatten :

PV 22/10/2013 - 17
CRE 22/10/2013 - 17

Stemmingen :

PV 23/10/2013 - 11.11
CRE 23/10/2013 - 11.11
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0446

Notulen
Dinsdag 22 oktober 2013 - Straatsburg

17. Europees nabuurschapsbeleid: naar een sterker partnerschap - standpunt van het EP over de voortgangsverslagen van 2012 (debat)
CRE

Verklaring van de Commissie: Europees nabuurschapsbeleid: naar een sterker partnerschap - standpunt van het EP over de voortgangsverslagen van 2012 (2013/2621(RSP))

Štefan Füle (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

VOORZITTER: Roberta ANGELILLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jacek Saryusz-Wolski, namens de PPE-Fractie, Pier Antonio Panzeri, namens de S&D-Fractie, Anneli Jäätteenmäki, namens de ALDE-Fractie, Werner Schulz, namens de Verts/ALE-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Willy Meyer, namens de GUE/NGL-Fractie, Nikolaos Salavrakos, namens de EFD-Fractie, Dimitar Stoyanov, niet-fractiegebonden lid, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marek Siwiec, Graham Watson, Ulrike Lunacek, Paweł Robert Kowal, Helmut Scholz, Slavi Binev, Elmar Brok, Libor Rouček, Gerben-Jan Gerbrandy, Tarja Cronberg, Mirosław Piotrowski, Gunnar Hökmark, Göran Färm, Norica Nicolai, Adam Bielan, György Schöpflin, Evgeni Kirilov, Francisco José Millán Mon, Emer Costello, Krzysztof Lisek, Tonino Picula, Andrey Kovatchev, Pino Arlacchi, Tokia Saïfi, Boris Zala, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, Jean Roatta, Paweł Zalewski, Joachim Zeller, Filip Kaczmarek en Andrej Plenković.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Lena Kolarska-Bobińska, Jaromír Kohlíček en Charalampos Angourakis.

Het woord wordt gevoerd door Štefan Füle.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Pier Antonio Panzeri en Jacek Saryusz-Wolski, namens de Commissie buitenlandse zaken, over het Europees nabuurschapsbeleid: naar een sterker partnerschap - standpunt van het EP over de voortgangsverslagen van 2012 (2013/2621(RSP)) (B7-0484/2013).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.11 van de notulen van 23.10.2013

Juridische mededeling - Privacybeleid