Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/2621(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0484/2013

Texte depuse :

B7-0484/2013

Dezbateri :

PV 22/10/2013 - 17
CRE 22/10/2013 - 17

Voturi :

PV 23/10/2013 - 11.11
CRE 23/10/2013 - 11.11
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0446

Proces-verbal
Marţi, 22 octombrie 2013 - Strasbourg

17. Politica europeană de vecinătate, spre o consolidare a parteneriatului: poziţia PE referitoare la rapoartele intermediare de activitate pentru 2012 (dezbatere)
CRE

Declaraţie a Comisiei: Politica europeană de vecinătate, spre o consolidare a parteneriatului: poziţia PE referitoare la rapoartele intermediare de activitate pentru 2012 (2013/2621(RSP))

Štefan Füle (membru al Comisiei) a făcut declaraţia.

A PREZIDAT: Roberta ANGELILLI
Vicepreşedintă

Au intervenit: Jacek Saryusz-Wolski, în numele Grupului PPE, Pier Antonio Panzeri, în numele Grupului S&D, Anneli Jäätteenmäki, în numele Grupului ALDE, Werner Schulz, în numele Grupului Verts/ALE, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Willy Meyer, în numele Grupului GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos, în numele Grupului EFD, Dimitar Stoyanov, neafiliat, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marek Siwiec, Graham Watson, Ulrike Lunacek, Paweł Robert Kowal, Helmut Scholz, Slavi Binev, Elmar Brok, Libor Rouček, Gerben-Jan Gerbrandy, Tarja Cronberg, Mirosław Piotrowski, Gunnar Hökmark, Göran Färm, Norica Nicolai, Adam Bielan, György Schöpflin, Evgeni Kirilov, Francisco José Millán Mon, Emer Costello, Krzysztof Lisek, Tonino Picula, Andrey Kovatchev, Pino Arlacchi, Tokia Saïfi, Boris Zala, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, Jean Roatta, Paweł Zalewski, Joachim Zeller, Filip Kaczmarek şi Andrej Plenković.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Lena Kolarska-Bobińska, Jaromír Kohlíček şi Charalampos Angourakis.

A intervenit Štefan Füle.

Propunere de rezoluţie depusă, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Pier Antonio Panzeri şi Jacek Saryusz-Wolski, în numele Comisia pentru afaceri externe, referitoare la Politica Europeană de Vecinătate: către o consolidare a parteneriatului. Poziția Parlamentului European privind rapoartele din 2012 (2013/2621(RSP)) (B7-0484/2013).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.11 al PV din 23.10.2013

Aviz juridic - Politica de confidențialitate