Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2621(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0484/2013

Ingivna texter :

B7-0484/2013

Debatter :

PV 22/10/2013 - 17
CRE 22/10/2013 - 17

Omröstningar :

PV 23/10/2013 - 11.11
CRE 23/10/2013 - 11.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0446

Protokoll
Tisdagen den 22 oktober 2013 - Strasbourg

17. Den europeiska grannskapspolitiken: på väg mot en förstärkning av partnerskapet – Europaparlamentets ståndpunkt om 2012 års rapporter (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av kommissionen: Den europeiska grannskapspolitiken: på väg mot en förstärkning av partnerskapet – Europaparlamentets ståndpunkt om 2012 års rapporter (2013/2621(RSP))

Štefan Füle (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

ORDFÖRANDESKAP: Roberta ANGELILLI
Vice talman

Talare: Jacek Saryusz-Wolski för PPE-gruppen, Pier Antonio Panzeri för S&D-gruppen, Anneli Jäätteenmäki för ALDE-gruppen, Werner Schulz för Verts/ALE-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Willy Meyer för GUE/NGL-gruppen, Nikolaos Salavrakos för EFD-gruppen, Dimitar Stoyanov, grupplös, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marek Siwiec, Graham Watson, Ulrike Lunacek, Paweł Robert Kowal, Helmut Scholz, Slavi Binev, Elmar Brok, Libor Rouček, Gerben-Jan Gerbrandy, Tarja Cronberg, Mirosław Piotrowski, Gunnar Hökmark, Göran Färm, Norica Nicolai, Adam Bielan, György Schöpflin, Evgeni Kirilov, Francisco José Millán Mon, Emer Costello, Krzysztof Lisek, Tonino Picula, Andrey Kovatchev, Pino Arlacchi, Tokia Saïfi, Boris Zala, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, Jean Roatta, Paweł Zalewski, Joachim Zeller, Filip Kaczmarek och Andrej Plenković.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Lena Kolarska-Bobińska, Jaromír Kohlíček och Charalampos Angourakis.

Talare: Štefan Füle.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Pier Antonio Panzeri och Jacek Saryusz-Wolski, för utskottet för utrikesfrågor, om den europeiska grannskapspolitiken: På väg mot en förstärkning av partnerskapet. Europaparlamentets ståndpunkt om 2012 års rapporter (2013/2621(RSP)) (B7-0484/2013).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.11 i protokollet av den 23.10.2013

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy