Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0380(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0282/2013

Indgivne tekster :

A7-0282/2013

Forhandlinger :

PV 22/10/2013 - 18
CRE 22/10/2013 - 18

Afstemninger :

PV 23/10/2013 - 11.6
CRE 23/10/2013 - 11.6
Stemmeforklaringer
PV 12/12/2013 - 12.10
CRE 12/12/2013 - 12.10
Stemmeforklaringer
PV 16/04/2014 - 14.13
CRE 16/04/2014 - 14.13
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0441
P7_TA(2014)0443

Protokol
Tirsdag den 22. oktober 2013 - Strasbourg

18. Den Europæiske Hav- og Fiskerifond ***I (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond [til ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 og Rådets forordning (EF) nr. 861/2006 og Rådets forordning nr. XXX/2011 om integreret havpolitik [COM(2011)0804 - C7-0460/2011- 2011/0380(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Alain Cadec (A7-0282/2013)

Alain Cadec forelagde betænkningen.

FORSÆDE: Oldřich VLASÁK
næstformand

Maria Damanaki (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Verónica Lope Fontagné (ordfører for udtalelse fra EMPL), Rosa Estaràs Ferragut (ordfører for udtalelse fra REGI), Gabriel Mato Adrover for PPE-Gruppen, Guido Milana for S&D-Gruppen, Nils Torvalds for ALDE-Gruppen, Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra João Ferreira, Julie Girling for ECR-Gruppen, João Ferreira for GUE/NGL-Gruppen, John Stuart Agnew for EFD-Gruppen, Diane Dodds, løsgænger, Werner Kuhn, Ulrike Rodust, Pat the Cope Gallagher, Isabella Lövin, Marek Józef Gróbarczyk, Carmen Fraga Estévez, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Guido Milana, Göran Färm, Susy De Martini, Maria do Céu Patrão Neves, Kriton Arsenis, Jarosław Leszek Wałęsa, Isabelle Thomas, Christofer Fjellner, Dolores García-Hierro Caraballo, Lambert van Nistelrooij og Iliana Malinova Iotova.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Rareş-Lucian Niculescu, Luís Paulo Alves, Gesine Meissner, Ruža Tomašić, Seán Kelly, Marusya Lyubcheva, Erik Bánki, Tonino Picula og Dubravka Šuica.

Talere: Maria Damanaki og Alain Cadec.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.6 i protokollen af 23.10.2013.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik