Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/0380(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0282/2013

Esitatud tekstid :

A7-0282/2013

Arutelud :

PV 22/10/2013 - 18
CRE 22/10/2013 - 18

Hääletused :

PV 23/10/2013 - 11.6
CRE 23/10/2013 - 11.6
Selgitused hääletuse kohta
PV 12/12/2013 - 12.10
CRE 12/12/2013 - 12.10
Selgitused hääletuse kohta
PV 16/04/2014 - 14.13
CRE 16/04/2014 - 14.13
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0441
P7_TA(2014)0443

Protokoll
Teisipäev, 22. oktoober 2013 - Strasbourg

18. Euroopa Merendus- ja Kalandusfond ***I (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport muudetud ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1198/2006 ja nõukogu määrus (EÜ) nr 861/2006 ning nõukogu määrus nr XXX/2011 integreeritud merenduspoliitika kohta [COM(2011)0804 - C7-0460/2011- 2011/0380(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Alain Cadec (A7-0282/2013)

Alain Cadec tutvustas raportit.

ISTUNGI JUHATAJA: Oldřich VLASÁK
asepresident

Sõna võttis Maria Damanaki (komisjoni liige).

Sõna võtsid Verónica Lope Fontagné (EMPL komisjoni arvamuse koostaja), Rosa Estaràs Ferragut (REGI komisjoni arvamuse koostaja), Gabriel Mato Adrover fraktsiooni PPE nimel, Guido Milana fraktsiooni S&D nimel, Nils Torvalds fraktsiooni ALDE nimel, Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas João Ferreira, Julie Girling fraktsiooni ECR nimel, João Ferreira fraktsiooni GUE/NGL nimel, John Stuart Agnew fraktsiooni EFD nimel, Diane Dodds (fraktsioonilise kuuluvuseta), Werner Kuhn, Ulrike Rodust, Pat the Cope Gallagher, Isabella Lövin, Marek Józef Gróbarczyk, Carmen Fraga Estévez, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Guido Milana, Göran Färm, Susy De Martini, Maria do Céu Patrão Neves, Kriton Arsenis, Jarosław Leszek Wałęsa, Isabelle Thomas, Christofer Fjellner, Dolores García-Hierro Caraballo, Lambert van Nistelrooij ja Iliana Malinova Iotova.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Rareş-Lucian Niculescu, Luís Paulo Alves, Gesine Meissner, Ruža Tomašić, Seán Kelly, Marusya Lyubcheva, Erik Bánki, Tonino Picula ja Dubravka Šuica.

Sõna võtsid Maria Damanaki ja Alain Cadec.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 23.10.2013protokoll punkt 11.6.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika