Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/0380(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0282/2013

Texte depuse :

A7-0282/2013

Dezbateri :

PV 22/10/2013 - 18
CRE 22/10/2013 - 18

Voturi :

PV 23/10/2013 - 11.6
CRE 23/10/2013 - 11.6
Explicaţii privind voturile
PV 12/12/2013 - 12.10
CRE 12/12/2013 - 12.10
Explicaţii privind voturile
PV 16/04/2014 - 14.13
CRE 16/04/2014 - 14.13
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0441
P7_TA(2014)0443

Proces-verbal
Marţi, 22 octombrie 2013 - Strasbourg

18. Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime ***I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea modificată de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime [de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. XXX/2011 al Consiliului privind politica maritimă integrată] [COM(2011)0804 - C7-0460/2011- 2011/0380(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Alain Cadec (A7-0282/2013)

Alain Cadec şi-a prezentat raportul.

A PREZIDAT: Oldřich VLASÁK
Vicepreşedinte

A intervenit Maria Damanaki (membră a Comisiei).

Au intervenit: Verónica Lope Fontagné (raportoarea pentru aviz a Comisiei EMPL), Rosa Estaràs Ferragut (raportoarea pentru aviz a Comisiei REGI), Gabriel Mato Adrover, în numele Grupului PPE, Guido Milana, în numele Grupului S&D, Nils Torvalds, în numele Grupului ALDE, Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către João Ferreira, Julie Girling, în numele Grupului ECR, João Ferreira, în numele Grupului GUE/NGL, John Stuart Agnew, în numele Grupului EFD, Diane Dodds, neafiliată, Werner Kuhn, Ulrike Rodust, Pat the Cope Gallagher, Isabella Lövin, Marek Józef Gróbarczyk, Carmen Fraga Estévez, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Guido Milana, Göran Färm, Susy De Martini, Maria do Céu Patrão Neves, Kriton Arsenis, Jarosław Leszek Wałęsa, Isabelle Thomas, Christofer Fjellner, Dolores García-Hierro Caraballo, Lambert van Nistelrooij şi Iliana Malinova Iotova.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Rareş-Lucian Niculescu, Luís Paulo Alves, Gesine Meissner, Ruža Tomašić, Seán Kelly, Marusya Lyubcheva, Erik Bánki, Tonino Picula şi Dubravka Šuica.

Au intervenit: Maria Damanaki şi Alain Cadec.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.6 al PV din 23.10.2013

Aviz juridic - Politica de confidențialitate