Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 22. oktoober 2013 - Strasbourg

20. Assigneeringute ümberpaigutamine

Regioonide Komitee on vastavalt finantsmääruse artiklile 25 teavitanud Euroopa Parlamenti assigneeringute ümberpaigutamistest INF 1/2013, INF 2/2013 ja INF 3/2013.

Euroopa välisteenistus on vastavalt finantsmääruse artiklile 25 teavitanud Euroopa Parlamenti assigneeringute ümberpaigutamisest nr 1/2013.

Euroopa Liidu Nõukogu on vastavalt finantsmääruse artikli 27 lõikele 4 teavitanud Euroopa Parlamenti assigneeringute ümberpaigutamise taotluse DEC 22/2013 heakskiitmisest.

Eelarvekomisjon on vastavalt finantsmääruse artikli 27 lõikele 3 heaks kiitnud Euroopa Komisjoni assigneeringute ümberpaigutamise taotlused DEC 22/2013 (N7-0081/2013 - C7-0284/2013 – 2013/2207(GBD)) ja DEC 27/2013 (N7-0080/2013 - C7-0270/2013 - 2013/2193(GBD)).

Kontrollikoda on vastavalt finantsmääruse artiklile 50 teavitanud Euroopa Parlamenti oma 2013. aasta organisatsiooni skeemi (kontrolliga seotud ametikohad) muutmisest.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika