Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 22 oktober 2013 - Straatsburg

20. Kredietoverschrijvingen

Overeenkomstig artikel 25 van het Financieel Reglement heeft het Comité van de Regio's het Europees Parlement op de hoogte gesteld van kredietoverschrijvingen INF 1/2013, INF 2/2013 en INF 3/2013.

Overeenkomstig artikel 25 van het Financieel Reglement heeft de Europese Dienst voor extern optreden het Europees Parlement op de hoogte gesteld van kredietoverschrijving nr. 1/2013.

Overeenkomstig artikel 27, lid 4, van het Financieel Reglement heeft de Raad van de Europese Unie het Europees Parlement op de hoogte gesteld van de goedkeuring van kredietoverschrijving DEC 22/2013.

Overeenkomstig artikel 27, lid 3, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie haar goedkeuring gehecht aan de voorstellen tot kredietoverschrijving van de Europese Commissie DEC 22/2013 (N7-0081/2013 - C7-0284/2013 – 2013/2207(GBD)) en DEC 27/2013 (N7-0080/2013 - C7-0270/2013 - 2013/2193(GBD)).

Overeenkomstig artikel 50 van het Financieel Reglement heeft de Rekenkamer het Europees Parlement in kennis gesteld van een wijziging in het organigram 2013 (controleposten).

Juridische mededeling - Privacybeleid