Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 22 oktober 2013 - Strasbourg

20. Anslagsöverföringar

Regionkommittén hade i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen underrättat Europaparlamentet om anslagsöverföringarna INF 1/2013, INF 2/2013 och INF 3/2013.

Europeiska utrikestjänsten hade i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen underrättat Europaparlamentet om anslagsöverföring nr 1/2013.

Europeiska unionens råd hade i enlighet med artikel 27.4 i budgetförordningen underrättat Europaparlamentet om godkännandet av anslagsöverföring DEC 22/2013.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 27.3 i budgetförordningen godkänt Europeiska kommissionens förslag till anslagsöverföringar DEC 22/2013 (N7-0081/2013 - C7-0284/2013 – 2013/2207(GBD)) och DEC 27/2013 (N7-0080/2013 - C7-0270/2013 - 2013/2193(GBD)).

Revisionsrätten hade i enlighet med artikel 50 i budgetförordningen underrättat Europaparlamentet om en ändring i organisationsschemat 2013 (kontrolltjänster).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy