Назад 
 Напред 
RCVVOTESPVTACRE
Протокол
Вторник, 22 октомври 2013 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Решение за неотложна процедура
 4.Ин витро диагностични медицински изделия ***I - Медицински изделия ***I (разискване)
 5.Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година - всички раздели (разискване)
 6.Време за гласуване
  
6.1.Тарифни квоти за вино ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.2.Предоставяне на макрофинансова помощ на Киргизката република ***II (гласуване)
  
6.3.Ин витро диагностични медицински изделия ***I (гласуване)
  
6.4.Медицински изделия ***I (гласуване)
 7.Връчване на наградата „Сахаров“ (тържествено заседание)
 8.Време за гласуване (продължение)
  
8.1.Рециклиране на кораби ***I (гласуване)
  
8.2.Европейската демографска статистика ***I (гласуване)
  
8.3.Сексуално и репродуктивно здраве и права (гласуване)
  
8.4.Положението, свързано с правата на човека, в региона на Сахел (гласуване)
  
8.5.Местните органи и гражданското общество (гласуване)
  
8.6.Преосмисляне на образованието (гласуване)
  
8.7.Предприсъединителни фондове на ЕС: съдебните системи и борбата срещу корупцията (гласуване)
  
8.8.Безопасност на пациентите (гласуване)
  
8.9.Подвеждащи рекламни практики (гласуване)
 9.Обяснениe на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание
 12.Организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари (разискване)
 13.План за действие по отношение на електронното правосъдие за периода 2014-2018 г. (разискване)
 14.Хърватски член на Сметната палата (разискване)
 15.Състав на Парламента
 16.Мобилност на гражданите на ЕС и социално-осигурителни системи на държавите членки (разискване)
 17.Европейска политика за съседство: полагане на усилия за засилено партньорство — позицията на ЕП относно докладите за осъществения напредък през 2012 г. (разискване)
 18.Европейски фонд за морско дело и рибарство ***I (разискване)
 19.Познания за морската среда 2020 г. (разискване)
 20.Трансфер на бюджетни кредити
 21.Дневен ред на следващото заседание
 22.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (305 kb) Присъствен списък (63 kb)    Резултати от поименно гласуване (1972 kb) 
 
Протокол (254 kb) Присъствен списък (37 kb) Резултати от гласувания (432 kb) Резултати от поименно гласуване (847 kb) 
 
Протокол (261 kb) Присъствен списък (72 kb) Резултати от гласувания (884 kb) Резултати от поименно гласуване (2061 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност