Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Dinsdag 22 oktober 2013 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Besluit inzake toepassing van de urgentieprocedure
 4.Medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek ***I - Medische hulpmiddelen ***I (debat)
 5.Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014 - alle afdelingen (debat)
 6.Stemmingen
  6.1.Tariefcontingenten voor wijn ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  6.2.Macrofinanciële bijstand aan Kirgizië ***II (stemming)
  6.3.Medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek ***I (stemming)
  6.4.Medische hulpmiddelen ***I (stemming)
 7.Uitreiking van de Sacharov-prijs (plechtige vergadering)
 8.Stemmingen (voortzetting)
  8.1.Scheepsrecycling ***I (stemming)
  8.2.Europese bevolkingsstatistieken ***I (stemming)
  8.3.Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (stemming)
  8.4.Mensenrechten in de Sahel (stemming)
  8.5.Lokale autoriteiten en maatschappelijk middenveld (stemming)
  8.6.Een andere kijk op onderwijs (stemming)
  8.7.EU-pretoetredingsmiddelen: rechtsstelsels en de strijd tegen corruptie (stemming)
  8.8.Patiëntveiligheid (stemming)
  8.9.Misleidende marketingpraktijken (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 12.Georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen (debat)
 13.Actieplan 2014-2018 voor e-justitie (debat)
 14.Kroatisch lid van de Rekenkamer (debat)
 15.Samenstelling Parlement
 16.Mobiliteit EU-burgers en socialezekerheidsstelsels van de lidstaten (debat)
 17.Europees nabuurschapsbeleid: naar een sterker partnerschap - standpunt van het EP over de voortgangsverslagen van 2012 (debat)
 18.Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij ***I (debat)
 19.Mariene kennis 2020 (debat)
 20.Kredietoverschrijvingen
 21.Agenda van de volgende vergadering
 22.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen (274 kb) Presentielijst (63 kb)    Hoofdelijke stemming (1972 kb) 
 
Notulen (212 kb) Presentielijst (37 kb) Uitslag van de stemming (594 kb) Hoofdelijke stemming (956 kb) 
 
Notulen (242 kb) Presentielijst (64 kb) Uitslag van de stemming (738 kb) Hoofdelijke stemming (1971 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid