Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Wtorek, 22 października 2013 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Głosowanie nad wnioskiem o tryb pilny
 4.Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro ***I - Wyroby medyczne ***I (debata)
 5.Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014 - wszystkie sekcje (debata)
 6.Głosowanie
  
6.1.Kontyngenty taryfowe na wino ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.2.Udzielenie pomocy makrofinansowej Republice Kirgiskiej ***II (głosowanie)
  
6.3.Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro ***I (głosowanie)
  
6.4.Wyroby medyczne ***I (głosowanie)
 7.Wręczenie Nagrody im. Sacharowa (uroczyste posiedzenie)
 8.Głosowanie (ciąg dalszy)
  
8.1.Recykling statków ***I (głosowanie)
  
8.2.Europejska statystyka w dziedzinie demografii ***I (głosowanie)
  
8.3.Zdrowie reprodukcyjne i seksualne oraz prawa w tej dziedzinie (głosowanie)
  
8.4.Sytuacja w zakresie praw człowieka w regionie Sahelu (głosowanie)
  
8.5.Lokalne władze i społeczeństwo obywatelskie (głosowanie)
  
8.6.Nowe podejście do edukacji (głosowanie)
  
8.7.Fundusze przedakcesyjne Unii Europejskiej: systemy sądowe oraz walka z korupcją (głosowanie)
  
8.8.Bezpieczeństwo pacjentów (głosowanie)
  
8.9.Wprowadzające w błąd praktyki reklamowe (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 11.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.Przestępczość zorganizowana, korupcja i pranie pieniędzy (debata)
 13.e-Sprawiedliwość: plan działania na lata 2014-2018 (debata)
 14.Chorwacki członek Trybunału Obrachunkowego (debata)
 15.Skład Parlamentu
 16.Mobilność obywateli UE i systemy socjalne państw członkowskich (debata)
 17.Europejska polityka sąsiedztwa: działania na rzecz wzmocnienia partnerstwa - stanowisko PE w sprawie sprawozdań z postępów za rok 2012 (debata)
 18.Europejski Fundusz Morski i Rybacki ***I (debata)
 19.Wiedza o morzu 2020 (debata)
 20.Przesunięcie środków
 21.Porządek obrad następnego posiedzenia
 22.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (270 kb) Lista obecności (63 kb)    Głosowanie imienne (1972 kb) 
 
Protokół (253 kb) Lista obecności (37 kb) Wyniki głosowania (429 kb) Głosowanie imienne (844 kb) 
 
Protokół (250 kb) Lista obecności (65 kb) Wyniki głosowania (839 kb) Głosowanie imienne (2034 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności