Seznam 
Zápis
PDF 238kWORD 242k
Úterý, 22. října 2013 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Rozhodnutí o použití naléhavého postupu
 4.Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro ***I – Zdravotnické prostředky ***I (rozprava)
 5.Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014 – všechny oddíly (rozprava)
 6.Hlasování
  
6.1.Celní kvóty pro víno ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.2.Makrofinanční pomoc Kyrgyzské republice ***II (hlasování)
  
6.3.Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro ***I (hlasování)
  
6.4.Zdravotnické prostředky ***I (hlasování)
 7.Předání Sacharovovy ceny (slavnostní zasedání)
 8.Hlasování (pokračování)
  
8.1.Recyklace lodí ***I (hlasování)
  
8.2.Evropská demografická statistika ***I (hlasování)
  
8.3.Sexuální a reprodukční zdraví a práva (hlasování)
  
8.4.Lidská práva v oblasti Sahelu (hlasování)
  
8.5.Místní orgány a občanská společnost (hlasování)
  
8.6.Přehodnocení vzdělávání (hlasování)
  
8.7.Předvstupní fondy EU: soudnictví a boj proti korupci (hlasování)
  
8.8.Zdravotní péče (hlasování)
  
8.9.Klamavé marketingové praktiky (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 11.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 12.Organizovaná trestná činnost, korupce a praní peněz (rozprava)
 13.e-justice, akční plán na období 2014–2018 (rozprava)
 14.Chorvatský člen Účetního dvora (rozprava)
 15.Složení Parlamentu
 16.Mobilita občanů EU a sociální systémy členských států (rozprava)
 17.Evropská politika sousedství, směrem k posílenému partnerství: postoj EP ke zprávě o pokroku za rok 2012 (rozprava)
 18.Evropský námořní a rybářský fond ***I (rozprava)
 19.Znalosti v námořní oblasti 2020 (rozprava)
 20.Převody prostředků
 21.Pořad jednání příštího denního zasedání
 22.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


ZÁPIS

ÚTERÝ 22. ŘÍJNA 2013

PŘEDSEDNICTVÍ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 8:30.


2. Předložení dokumentů

Rada a Komise předložily tyto dokumenty:

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby a zrušuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES (COM(2013)0622 - C7-0266/2013 - 2013/0302(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 a čl. 125 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

věcně příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

ITRE

- Evropská komise: Roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2012 – Evropská komise (COM(2013)0570 [01] - C7-0273/2013 - 2013/2195(DEC))

předáno

věcně příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Evropská komise: Roční účetní závěrka Evropské unie -– rozpočtový rok 2012 – Evropský parlament (COM(2013)0570 [02] - C7-0274/2013 - 2013/2196(DEC))

předáno

věcně příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Evropská komise: roční účetní závěrka Evropské unie -– rozpočtový rok 2012 – Evropská rada a Rada (COM(2013)0570 [03] - C7-0275/2013 - 2013/2197(DEC))

předáno

věcně příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Evropská komise: Roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2012 – Soudní dvůr (COM(2013)0570 [04] - C7-0276/2013 - 2013/2199(DEC))

předáno

věcně příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Evropská komise: Roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2012 – Účetní dvůr Evropské unie (COM(2013)0570 [05] - C7-0277/2013 - 2013/2200(DEC))

předáno

věcně příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Evropská komise: Roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2012 – Evropský hospodářský a sociální výbor (COM(2013)0570 [06] - C7-0278/2013 - 2013/2201(DEC))

předáno

věcně příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Evropská komise: Roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2012 – Výbor regionů (COM(2013)0570 [07] - C7-0279/2013 - 2013/2202(DEC))

předáno

věcně příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Evropská komise: Roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2012 – Evropský veřejný ochránce práv (COM(2013)0570 [08] - C7-0280/2013 - 2013/2203(DEC))

předáno

věcně příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Evropská komise: Roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2012 – evropský inspektor ochrany údajů (COM(2013)0570 [09] - C7-0281/2013 - 2013/2204(DEC))

předáno

věcně příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

JURI, LIBE

- Evropská komise: Roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2012 – Evropská služba pro vnější činnost (COM(2013)0570 [10] - C7-0282/2013 - 2013/2205(DEC))

předáno

věcně příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Sdělení Komise - Konečné účetní závěrky 8., 9. a 10. Evropského rozvojového fondu – rozpočtový rok 2012 (COM(2013)0541 - C7-0283/2013 - 2013/2206(DEC))

předáno

věcně příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Evropská komise: Roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2012 – Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (COM(2013)0570 [11] - C7-0286/2013 - 2013/2208(DEC))

předáno

věcně příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL, ITRE

- Evropská komise: Roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2012 – Agentura pro základní práva (COM(2013)0570 [13] - C7-0287/2013 - 2013/2209(DEC))

předáno

věcně příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Evropská komise: Roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2012 – Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (COM(2013)0570 [12] - C7-0288/2013 - 2013/2210(DEC))

předáno

věcně příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Evropská komise: Roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2012 – Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (COM(2013)0570 [14] - C7-0289/2013 - 2013/2211(DEC))

předáno

věcně příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, LIBE

- Evropská komise: Roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2012 – Evropská agentura pro životní prostředí (COM(2013)0570 [15] - C7-0290/2013 - 2013/2212(DEC))

předáno

věcně příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Evropská komise: Roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2012 – Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (COM(2013)0570 [16] - C7-0291/2013 - 2013/2213(DEC))

předáno

věcně příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Evropská komise: Roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2012 – Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (COM(2013)0570 [17] - C7-0292/2013 - 2013/2214(DEC))

předáno

věcně příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

CULT

- Evropská komise: Roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2012 – Evropská agentura pro léčiva (COM(2013)0570 [18] - C7-0293/2013 - 2013/2215(DEC))

předáno

věcně příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Evropská komise: Roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2012 – EUROJUST (COM(2013)0570 [19] - C7-0294/2013 - 2013/2216(DEC))

předáno

věcně příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Evropská komise: Roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2012 – Evropská nadace odborného vzdělávání (COM(2013)0570 [20] - C7-0295/2013 - 2013/2217(DEC))

předáno

věcně příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Evropská komise: Roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2012 – Evropská agentura pro námořní bezpečnost (COM(2013)0570 [21] - C7-0296/2013 - 2013/2218(DEC))

předáno

věcně příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Evropská komise: Roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2012 – Evropská agentura pro bezpečnost letectví (COM(2013)0570 [22] - C7-0297/2013 - 2013/2219(DEC))

předáno

věcně příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Evropská komise: Roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2012 – Evropský úřad pro bezpečnost potravin (COM(2013)0570 [23] - C7-0298/2013 - 2013/2220(DEC))

předáno

věcně příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Evropská komise: Roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2012 – Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (COM(2013)0570 [24] - C7-0299/2013 - 2013/2221(DEC))

předáno

věcně příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Evropská komise: Roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2012 – Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (COM(2013)0570 [25] - C7-0300/2013 - 2013/2222(DEC))

předáno

věcně příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Evropská komise: Roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2012 – Evropská agentura pro železnice (COM(2013)0570 [26] - C7-0316/2013 - 2013/2228(DEC))

předáno

věcně příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Evropská komise: Roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2012 – Evropská policejní akademie (COM(2013)0570 [27] - C7-0317/2013 - 2013/2229(DEC))

předáno

věcně příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Evropská komise: Roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2012 – FRONTEX (COM(2013)0570 [28] - C7-0318/2013 - 2013/2230(DEC))

předáno

věcně příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, LIBE

- Evropská komise: Roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2012 – Úřad pro dohled nad evropským GNSS (COM(2013)0570 [29] - C7-0319/2013 - 2013/2231(DEC))

předáno

věcně příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Evropská komise: Roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2012 – Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (COM(2013)0570 [30] - C7-0320/2013 - 2013/2232(DEC))

předáno

věcně příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PECH

- Evropská komise: Roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2012 – Evropská agentura pro chemické látky (COM(2013)0570 [31] - C7-0321/2013 - 2013/2233(DEC))

předáno

věcně příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Evropská komise: Roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2012 – Zásobovací agentura Euratomu (COM(2013)0570 [32] - C7-0322/2013 - 2013/2234(DEC))

předáno

věcně příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Evropská komise: Roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2012 – EUROPOL (COM(2013)0570 [33] - C7-0323/2013 - 2013/2235(DEC))

předáno

věcně příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Evropská komise: Roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2012 – Evropský institut pro rovnost žen a mužů (COM(2013)0570 [34] - C7-0324/2013 - 2013/2236(DEC))

předáno

věcně příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

FEMM

- Evropská komise: Roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2012 – Evropský orgán pro bankovnictví (COM(2013)0570 [35] - C7-0325/2013 - 2013/2237(DEC))

předáno

věcně příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ECON

- Evropská komise: Roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2012 – Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (COM(2013)0570 [36] - C7-0326/2013 - 2013/2238(DEC))

předáno

věcně příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL, ECON

- Evropská komise: Roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2012 – Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (COM(2013)0570 [37] - C7-0327/2013 - 2013/2239(DEC))

předáno

věcně příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ECON

- Evropská komise: Roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2012 – Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (COM(2013)0570 [38] - C7-0328/2013 - 2013/2240(DEC))

předáno

věcně příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Evropská komise: Roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2012 – Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (COM(2013)0570 [39] - C7-0329/2013 - 2013/2241(DEC))

předáno

věcně příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Evropská komise: Roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2012 – Evropský inovační a technologický institut (COM(2013)0570 [40] - C7-0330/2013 - 2013/2242(DEC))

předáno

věcně příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Evropská komise: Roční účetní závěrka Evropské unie -– rozpočtový rok 2012 –- Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (COM(2013)0570 [43] - C7-0333/2013 - 2013/2245(DEC))

předáno

věcně příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Evropská komise: Roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2012 – Mezinárodní organizace energie z jaderné syntézy „ITER“ (COM(2013)0570 [45] - C7-0335/2013 - 2013/2247(DEC))

předáno

věcně příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Evropská komise: Roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2012 – Společný podnik SESAR (COM(2013)0570 [46] - C7-0336/2013 - 2013/2248(DEC))

předáno

věcně příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, TRAN

- Evropská komise: Roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2012 – Společný podnik „CLEAN SKY“ (COM(2013)0570 [47] - C7-0337/2013 - 2013/2249(DEC))

předáno

věcně příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, ITRE, TRAN

- Evropská komise: Roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2012 – „ARTEMIS“ – Společná technologické iniciativa v oblasti vestavěných počítačových systémů (COM(2013)0570 [48] - C7-0338/2013 - 2013/2250(DEC))

předáno

věcně příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Evropská komise: Roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2012 – Iniciativa v oblasti inovativních léčivých přípravků „IMI“ (COM(2013)0570 [49] - C7-0339/2013 - 2013/2251(DEC))

předáno

věcně příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, ITRE

- Evropská komise: Roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2012 – Společný podnik pro palivové články a vodík „FCH“ (COM(2013)0570 [50] - C7-0340/2013 - 2013/2252(DEC))

předáno

věcně příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Evropská komise: Roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2012 – Evropský poradní sbor pro iniciativu v oblasti nanoelektroniky (ENIAC) (COM(2013)0570 [51] - C7-0341/2013 - 2013/2253(DEC))

předáno

věcně příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Návrh opravného rozpočtu č. 7 k souhrnnému rozpočtu na rok 2013: postoj Rady ze dne 7. října 2013 (14180/2013 - C7-0350/2013 - 2013/2160(BUD))

předáno

věcně příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL

- Návrh na převod prostředků DEC 30/2013 - Oddíl III - Komise (N7-0085/2013 - C7-0354/2013 - 2013/2261(GBD))

předáno

věcně příslušný výbor :

BUDG

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2012/011 DK/Vestas, Dánsko) (COM(2013)0703 - C7-0357/2013 - 2013/2262(BUD))

předáno

věcně příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2013/003 DE/First Solar, Německo) (COM(2013)0706 - C7-0358/2013 - 2013/2263(BUD))

předáno

věcně příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o mobilizaci prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2013/001 FI/Nokia, Finsko) (COM(2013)0707 - C7-0359/2013 - 2013/2264(BUD))

předáno

věcně příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Francouzskou republikou týkající se uplatňování právních předpisů Unie v oblasti zdanění úspor a správní spolupráce v oblasti daní společenstvím Svatý Bartoloměj (COM(2013)0555 - C7-0360/2013 - 2013/0269(NLE))

předáno

věcně příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

JURI, CONT, REGI


3. Rozhodnutí o použití naléhavého postupu

Žádost Rady o použití naléhavého postupu (článek 142 jednacího řádu):

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění některé směrnice v oblasti životního prostředí, zemědělství, sociální politiky a veřejného zdraví z důvodu změny statusu Mayotte vůči Unii - [COM(2013)0418 - C7-0176/2013- 2013/0192(COD)]

K žádosti vystoupil Carl Schlyter za výbor ENVI.

Žádost o použití naléhavého postupu byla zamítnuta.

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění některá nařízení v oblasti rybolovu a zdraví zvířat z důvodu změny statusu Mayotte vůči Unii - [COM(2013)0417 - C7-0175/2013- 2013/0191(COD)]

K žádosti vystoupil João Ferreira za výbor PECH.

Žádost o použití naléhavého postupu byla zamítnuta.

- Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice Rady 2010/18/EU z důvodu změny statusu Mayotte - [14220/2013 - C7-0355/2013- 2013/0189(NLE)]

K žádosti vystoupila Elisabeth Schroedter za výbor EMPL.

Žádost o použití naléhavého postupu byla zamítnuta.


4. Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro ***I – Zdravotnické prostředky ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro [COM(2012)0541 - C7-0317/2012- 2012/0267(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Peter Liese (A7-0327/2013)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zdravotnických prostředcích a změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 [COM(2012)0542 - C7-0318/2012- 2012/0266(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0324/2013)

Dagmar Roth-Behrendt a Peter Liese uvedli zprávy.

Vystoupil Neven Mimica (člen Komise).

Vystoupili: Edite Estrela (navrhovatelka výboru EMPL), Nora Berra (navrhovatelka výboru IMCO), Mairead McGuinness za skupinu PPE, Gilles Pargneaux za skupinu S&D, Rebecca Taylor za skupinu ALDE, Margrete Auken za skupinu Verts/ALE, Alda Sousa za skupinu GUE/NGL, Derek Roland Clark za skupinu EFD, Jolanta Emilia Hibner, Christel Schaldemose, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Margrete Auken, Holger Krahmer, Michèle Rivasi, Richard Seeber, Andrés Perelló Rodríguez, Milan Cabrnoch, Zofija Mazej Kukovič, Françoise Grossetête a Thomas Ulmer.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Danuta Jazłowiecka, Spyros Danellis, Petru Constantin Luhan, Biljana Borzan, Phil Prendergast a Antigoni Papadopoulou.

Vystoupili: Neven Mimica, Dagmar Roth-Behrendt a Peter Liese.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.3 zápisu ze dne 22.10.2013 a bod 6.4 zápisu ze dne 22.10.2013


5. Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014 – všechny oddíly (rozprava)

Zpráva o postoji Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014 [13176/2013 - C7-0260/2013- 2013/2145(BUD)] - Rozpočtový výbor. Spoluzpravodajky: Monika Hohlmeier a Anne E. Jensen (A7-0328/2013)

Monika Hohlmeier a Anne E. Jensen uvedly zprávu.

Vystoupil Algimantas Rimkūnas (úřadující předseda Rady).

PŘEDSEDNICTVÍ: Alejo VIDAL-QUADRAS
místopředseda

Vystoupil Janusz Lewandowski (člen Komise).

Vystoupili: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (navrhovatel výboru AFET), Peter Šťastný (navrhovatel výboru INTA), Jens Geier (navrhovatel výboru CONT), Sven Giegold (navrhovatel výboru ECON), Csaba Őry (navrhovatel výboru EMPL), Jutta Haug (navrhovatelka výboru ENVI), Reinhard Bütikofer (navrhovatel výboru ITRE), Isabelle Durant (navrhovatelka výboru TRAN), která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Sajjad Karim, Georgios Stavrakakis (navrhovatel výboru REGI), Vasilica Viorica Dăncilă (navrhovatelka výboru AGRI), Morten Messerschmidt (navrhovatel výboru AFCO), Dominique Riquet za skupinu PPE, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D, George Lyon za skupinu ALDE, Richard Ashworth za skupinu ECR, Jürgen Klute za skupinu GUE/NGL, Claudio Morganti za skupinu EFD, Philip Claeys nezařazený, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Hynek Fajmon, Alda Sousa, Frank Vanhecke, Hans-Peter Martin, Edit Herczog, Nicole Sinclaire, Frédéric Daerden, Ildikó Gáll-Pelcz (navrhovatelka výboru IMCO) a Jan Mulder (navrhovatel výboru LIBE).

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Mairead McGuinness, Andrej Plenković, Josefa Andrés Barea, Angelika Werthmann a Juan Andrés Naranjo Escobar.

Vystoupili: Janusz Lewandowski, Algimantas Rimkūnas, Monika Hohlmeier a Anne E. Jensen, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bernd Posselt.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.2 zápisu ze dne 23.10.2013.

(Denní zasedání bylo před hlasováním na několik minut přerušeno).

PŘEDSEDNICTVÍ: Anni PODIMATA
místopředsedkyně


6. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


6.1. Celní kvóty pro víno ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1215/2009 vztahující se k celním kvótám pro víno [COM(2013)0187 - C7-0090/2013 - 2013/0099(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Iuliu Winkler (A7-0293/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2013)0425)

Vystoupení

Po hlasování Potito Salatto.


6.2. Makrofinanční pomoc Kyrgyzské republice ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinanční pomoci Kyrgyzské republice [11703/1/2013 - C7-0314/2013 - 2011/0458(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Vital Moreira (A7-0334/2013)

(požadovaná kvalifikovaná většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

POSTOJ RADY

prohlášen za schválený (P7_TA(2013)0426)


6.3. Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro [COM(2012)0541 - C7-0317/2012- 2012/0267(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Peter Liese (A7-0327/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0427)

Vystoupení

Peter Liese (zpravodaj) navrhl v souladu s čl. 57 odst. 2 jednacího řádu odložení hlasování o návrhu legislativního usnesení.

Parlament žádost schválil JH (559 pro, 14 proti, 92 se zdrželo). Věc se považuje za vrácenou příslušnému výboru k opětovnému projednání.


6.4. Zdravotnické prostředky ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zdravotnických prostředcích a změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 [COM(2012)0542 - C7-0318/2012- 2012/0266(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0324/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0428)

Vystoupení

Peter Liese, aby předložil dva ústní pozměňovací návrhy k příloze VII části III bodu 4.2 odst. 1 odrážce 3 a bodu 4.3 odst. 1 odrážce 2, a Dagmar Roth-Behrendt (zpravodajka) proti těmto návrhům. Tyto ústní pozměňovací návrhy nebyly vzaty v potaz, protože se proti jejich projednávání vyslovilo více než 40 poslanců.

Dagmar Roth-Behrendt navrhla v souladu s čl. 57 odst. 2 jednacího řádu odložení hlasování o návrhu legislativního usnesení.

Parlament žádost schválil JH (559 pro, 81 proti, 40 se zdrželo). Věc se považuje za vrácenou příslušnému výboru k opětovnému projednání.

Dimitar Stoyanov k využívání jmenovitého hlasování při hlasováních o postupu.


PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

7. Předání Sacharovovy ceny (slavnostní zasedání)

Od 12:10 do 12:40 se Parlament sešel na slavnostním zasedání u příležitosti předání Sacharovovy ceny Aun Schan Su Ťij, které byla udělena v roce 1990.


PŘEDSEDNICTVÍ: Anni PODIMATA
místopředsedkyně

8. Hlasování (pokračování)

8.1. Recyklace lodí ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o recyklaci lodí [COM(2012)0118 - C7-0082/2012 - 2012/0055(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Carl Schlyter (A7-0132/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0429)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0429)

Vystoupení

Po hlasování o pozměňovacím návrhu 121 Carl Schlyter (zpravodaj).


8.2. Evropská demografická statistika ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské demografické statistice [COM(2011)0903 - C7-0518/211 - 2011/0440(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Csaba Sógor (A7-0050/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0430)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0430)


8.3. Sexuální a reprodukční zdraví a práva (hlasování)

Zpráva o sexuálním a reprodukčním zdraví a právech [2013/2040(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Edite Estrela (A7-0306/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

Vystoupení

Alexander Graf Lambsdorff o pokynech k hlasování, které se objevily v jednacím sále, a Crescenzio Rivellini, který připomněl svobodu hlasování každého poslance.

Ashley Fox, který vyzval předsedající, aby v souladu s článkem 162 jednacího řádu požádala příslušný výbor o opětovné projednání této věci (předsedající uvedla, že předseda Parlamentu rozhodl, že se o věci může v plénu hlasovat), Sergio Paolo Francesco Silvestris, Bruno Gollnisch a Elmar Brok k této žádosti.

Ashley Fox za skupinu ECR, který v souladu s čl. 175 odst. 2 jednacího řádu požádal o vrácení věci výboru, Martin Callanan a Hannes Swoboda k této žádosti.

Parlament schválil žádost o vrácení JH (351 pro, 319 proti, 18 se zdrželo).

Mikael Gustafsson (předseda výboru FEMM) a Edite Estrela (zpravodajka) k rozhodnutí o vrácení.


8.4. Lidská práva v oblasti Sahelu (hlasování)

Zpráva o stavu lidských práv v oblasti Sahelu [2013/2020(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Charles Tannock (A7-0325/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0431)


8.5. Místní orgány a občanská společnost (hlasování)

Zpráva o místních orgánech a občanské společnosti: zapojení Evropy do podpory udržitelného rozvoje [2012/2288(INI)] - Výbor pro rozvoj. Zpravodajka: Corina Creţu (A7-0296/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0432)

Vystoupení

Corina Creţu (zpravodajka), aby předložila ústní pozměňovací návrh, který se vkládá za právní východisko 27 a který byl vzat v potaz.


8.6. Přehodnocení vzdělávání (hlasování)

Zpráva o přehodnocení vzdělávání [2013/2041(INI)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodajka: Katarína Neveďalová (A7-0314/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0433)


8.7. Předvstupní fondy EU: soudnictví a boj proti korupci (hlasování)

Zpráva o rozpočtovém řízení předvstupních fondů Evropské unie v oblasti soudnictví a boje proti korupci v kandidátských zemích a potenciálních kandidátských zemích [2011/2033(INI)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Monica Luisa Macovei (A7-0318/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0434)


8.8. Zdravotní péče (hlasování)

Zpráva o zprávě Komise Radě na základě zpráv členských států o provádění doporučení Rady o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí (2009/C 151/01) [2013/2022(INI)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Oreste Rossi (A7-0320/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0435)


8.9. Klamavé marketingové praktiky (hlasování)

Zpráva o klamavých marketingových praktikách [2013/2122(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Cornelis de Jong (A7-0311/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0436)

°
° ° °

Vystoupení

Jacky Hénin k žádosti o vrácení zprávy, kterou předkládá Edite Estrela (A7-0306/2013).


9. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 170 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Peter Liese - A7-0327/2013
Marian Harkin, Jim Higgins a Anna Záborská

zpráva Charles Tannock - A7-0325/2013
Adam Bielan, Mitro Repo, Mojca Kleva Kekuš, Nikola Vuljanić a Diane Dodds

zpráva Corina Creţu - A7-0296/2013
Claudette Abela Baldacchino, Seán Kelly a Anna Záborská

zpráva Katarína Neveďalová - A7-0314/2013
Erminia Mazzoni, Claudette Abela Baldacchino, Marusya Lyubcheva, Roberta Angelilli, Diane Dodds, Seán Kelly a Anna Záborská

zpráva Monica Luisa Macovei - A7-0318/2013
Petru Constantin Luhan a Nikola Vuljanić


10. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 13:50, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Oldřich VLASÁK
místopředseda

11. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


12. Organizovaná trestná činnost, korupce a praní peněz (rozprava)

Zpráva o organizované trestné činnosti, korupci a praní peněz: doporučené kroky a iniciativy (konečná zpráva) [2013/2107(INI)] - . Zpravodaj: Salvatore Iacolino (A7-0307/2013)

Salvatore Iacolino uvedl zprávu.

Vystoupila Cecilia Malmström (členka Komise).

Vystoupili: Véronique Mathieu Houillon za skupinu PPE, Rita Borsellino za skupinu S&D, Sonia Alfano za skupinu ALDE, Rui Tavares za skupinu Verts/ALE, James Nicholson za skupinu ECR, Søren Bo Søndergaard za skupinu GUE/NGL, Rolandas Paksas za skupinu EFD, Mario Borghezio nezařazený, Monica Luisa Macovei, Tanja Fajon, Theodoros Skylakakis, Jan Philipp Albrecht, Ruža Tomašić, Slavi Binev, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Bill Newton Dunn, Carl Schlyter, Peter van Dalen, Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra, Monika Hohlmeier, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Véronique Mathieu Houillon, Iliana Malinova Iotova, Olle Schmidt, Janusz Wojciechowski, Franz Obermayr, Hubert Pirker, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ewald Stadler, Barbara Weiler, Anneli Jäätteenmäki, Ewald Stadler, Tadeusz Zwiefka, Salvatore Caronna, Diane Dodds, Wim van de Camp, Inés Ayala Sender, Bruno Gollnisch, Georgios Papanikolaou, Emer Costello, Ivo Belet a Emine Bozkurt.

PŘEDSEDNICTVÍ: Edward McMILLAN-SCOTT
místopředseda

Vystoupili: Carlos Coelho, Ioan Enciu, Roberta Angelilli, Antigoni Papadopoulou, Alajos Mészáros, Seán Kelly, Zdravka Bušić a Antonio López-Istúriz White.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Mojca Kleva Kekuš, João Ferreira, Andrew Henry William Brons, Milan Zver, Sandra Petrović Jakovina a Andreas Mölzer.

Vystoupili: Cecilia Malmström a Salvatore Iacolino.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.9 zápisu ze dne 23.10.2013


13. e-justice, akční plán na období 2014–2018 (rozprava)

Prohlášení Rady: e-justice, akční plán na období 2014–2018 (2013/2852(RSP))

Vytautas Leškevičius (úřadující předseda Rady) učinil prohlášení.

Vystoupili: Tadeusz Zwiefka za skupinu PPE, Juan Fernando López Aguilar za skupinu S&D, Nathalie Griesbeck za skupinu ALDE, Kinga Gál, Evelyn Regner, Georgios Papanikolaou, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Claude Moraes a Sergio Gaetano Cofferati.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Alajos Mészáros, Janusz Władysław Zemke, Andreas Mölzer a Antonio López-Istúriz White.

Vystoupil Vytautas Leškevičius.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Klaus-Heiner Lehne a Juan Fernando López Aguilar za Výbor pro právní záležitosti o akčním plánu v oblasti e-justice na období 2014–2018 (2013/2852(RSP)) (B7-0465/2013).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.10 zápisu ze dne 23.10.2013


14. Chorvatský člen Účetního dvora (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000100/2013), kterou pokládají Jan Mulder, Ingeborg Gräßle, Jens Geier, Michael Theurer, Bart Staes, Inés Ayala Sender a Søren Bo Søndergaard za Výbor pro rozpočtovou kontrolu Radě: Chorvatský člen Účetního dvora (2013/2891(RSP)) (B7-0522/2013)

Jan Mulder a Jens Geier, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Davor Ivo Stier, rozvinuli otázku.

Vytautas Leškevičius (úřadující předseda Rady) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Ingeborg Gräßle za skupinu PPE, Inés Ayala Sender za skupinu S&D, Bart Staes za skupinu Verts/ALE, Ruža Tomašić za skupinu ECR, Nikola Vuljanić za skupinu GUE/NGL, a Dubravka Šuica.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jean-Pierre Audy, Tonino Picula a Søren Bo Søndergaard.

Vystoupil Vytautas Leškevičius.

PŘEDSEDNICTVÍ: Alexander ALVARO
místopředseda

Rozprava skončila.


15. Složení Parlamentu

Anja Weisgerber a Franziska Katharina Brantner byly zvoleny poslankyněmi německého parlamentu s účinností od 22. října 2013.

Podle čl. 4 odst. 1 jednacího řádu Parlament oznámil uvolnění jejich mandátů s účinností od tohoto dne a informoval o této skutečnosti příslušný členský stát.


16. Mobilita občanů EU a sociální systémy členských států (rozprava)

Prohlášení Komise: Mobilita občanů EU a sociální systémy členských států (2013/2894(RSP))

László Andor (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Frank Engel za skupinu PPE, Pervenche Berès za skupinu S&D, Phil Bennion za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil William (The Earl of) Dartmouth, Marije Cornelissen za skupinu Verts/ALE, Adam Bielan za skupinu ECR, Søren Bo Søndergaard za skupinu GUE/NGL, Morten Messerschmidt za skupinu EFD, Edit Bauer, Birgit Sippel, Renate Weber, Elisabeth Schroedter, Nigel Farage a William (The Earl of) Dartmouth a Danuta Jazłowiecka o ustanoveních týkajících se pokládání otázek zvednutím modré karty (předsedající připomněl platná ustanovení), Verónica Lope Fontagné, Vilija Blinkevičiūtė, Marian Harkin, Jean Lambert, Mara Bizzotto, Davor Ivo Stier, Ioan Enciu, Anne E. Jensen, Heinz K. Becker, Jutta Steinruck, Elisabeth Morin-Chartier, Sergio Gaetano Cofferati, Danuta Jazłowiecka a Iliana Malinova Iotova.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Piotr Borys, Sandra Petrović Jakovina, Dubravka Šuica, Malika Benarab-Attou, Sari Essayah, Erik Bánki, Inês Cristina Zuber a Ria Oomen-Ruijten.

Vystoupil László Andor.

Rozprava skončila.


17. Evropská politika sousedství, směrem k posílenému partnerství: postoj EP ke zprávě o pokroku za rok 2012 (rozprava)

Prohlášení Komise: Evropská politika sousedství, směrem k posílenému partnerství: postoj EP ke zprávě o pokroku za rok 2012 (2013/2621(RSP))

Štefan Füle (člen Komise) učinil prohlášení.

PŘEDSEDNICTVÍ: Roberta ANGELILLI
místopředsedkyně

Vystoupili: Jacek Saryusz-Wolski za skupinu PPE, Pier Antonio Panzeri za skupinu S&D, Anneli Jäätteenmäki za skupinu ALDE, Werner Schulz za skupinu Verts/ALE, Charles Tannock za skupinu ECR, Willy Meyer za skupinu GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos za skupinu EFD, Dimitar Stoyanov nezařazený, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marek Siwiec, Graham Watson, Ulrike Lunacek, Paweł Robert Kowal, Helmut Scholz, Slavi Binev, Elmar Brok, Libor Rouček, Gerben-Jan Gerbrandy, Tarja Cronberg, Mirosław Piotrowski, Gunnar Hökmark, Göran Färm, Norica Nicolai, Adam Bielan, György Schöpflin, Evgeni Kirilov, Francisco José Millán Mon, Emer Costello, Krzysztof Lisek, Tonino Picula, Andrey Kovatchev, Pino Arlacchi, Tokia Saïfi, Boris Zala, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, Jean Roatta, Paweł Zalewski, Joachim Zeller, Filip Kaczmarek a Andrej Plenković.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Lena Kolarska-Bobińska, Jaromír Kohlíček a Charalampos Angourakis.

Vystoupil Štefan Füle.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Pier Antonio Panzeri a Jacek Saryusz-Wolski za Výbor pro zahraniční věci o evropské politice sousedství: směrem k posílení partnerství. Postoj Evropského parlamentu ke zprávám za rok 2012 (2013/2621(RSP)) (B7-0484/2013).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.11 zápisu ze dne 23.10.2013


18. Evropský námořní a rybářský fond ***I (rozprava)

Zpráva o pozměněném návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském námořním a rybářském fondu [zrušující nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 a nařízení Rady (ES) č. 861/2006 a nařízení Rady (ES) č. XXX/2011 o integrované námořní politice] [COM(2011)0804 - C7-0460/2011- 2011/0380(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Alain Cadec (A7-0282/2013)

Alain Cadec uvedl zprávu.

PŘEDSEDNICTVÍ: Oldřich VLASÁK
místopředseda

Vystoupila Maria Damanaki (členka Komise).

Vystoupili: Verónica Lope Fontagné (navrhovatelka výboru EMPL), Rosa Estaràs Ferragut (navrhovatelka výboru REGI), Gabriel Mato Adrover za skupinu PPE, Guido Milana za skupinu S&D, Nils Torvalds za skupinu ALDE, Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil João Ferreira, Julie Girling za skupinu ECR, João Ferreira za skupinu GUE/NGL, John Stuart Agnew za skupinu EFD, Diane Dodds nezařazená, Werner Kuhn, Ulrike Rodust, Pat the Cope Gallagher, Isabella Lövin, Marek Józef Gróbarczyk, Carmen Fraga Estévez, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Guido Milana, Göran Färm, Susy De Martini, Maria do Céu Patrão Neves, Kriton Arsenis, Jarosław Leszek Wałęsa, Isabelle Thomas, Christofer Fjellner, Dolores García-Hierro Caraballo, Lambert van Nistelrooij a Iliana Malinova Iotova.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Rareş-Lucian Niculescu, Luís Paulo Alves, Gesine Meissner, Ruža Tomašić, Seán Kelly, Marusya Lyubcheva, Erik Bánki, Tonino Picula a Dubravka Šuica.

Vystoupili: Maria Damanaki a Alain Cadec.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.6 zápisu ze dne 23.10.2013


19. Znalosti v námořní oblasti 2020 (rozprava)

Zpráva na téma znalosti v námořní oblasti 2020: mapování mořského dna pro podporu trvale udržitelného rybolovu [2013/2101(INI)] - Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0295/2013)

Maria do Céu Patrão Neves uvedla zprávu.

Vystoupila Maria Damanaki (členka Komise).

Vystoupili: Jarosław Leszek Wałęsa za skupinu PPE, Kriton Arsenis za skupinu S&D, a Marek Józef Gróbarczyk za skupinu ECR.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Gesine Meissner a Erik Bánki.

Vystoupily: Maria Damanaki a Maria do Céu Patrão Neves.

Rozprava skončila.

Hlasování: 23. října 2013


20. Převody prostředků

Výbor regionů v souladu s článkem 25 finančního nařízení informoval Evropský parlament o převodu prostředků INF 1/2013, INF 2/2013 a INF 3/2013.

Evropská služba pro vnější činnost v souladu s článkem 25 finančního nařízení informovala Evropský parlament o převodu prostředků č. 1/2013.

Rada Evropské unie v souladu s čl. 27 odst. 4 finančního nařízení informovala Evropský parlament o schválení převodu prostředků DEC 22/2013.

Rozpočtový výbor v souladu s čl. 27 odst. 3 finančního nařízení schválil návrhy na převod prostředků Evropské komise DEC 22/2013 (N7-0081/2013 - C7-0284/2013 – 2013/2207(GBD)) a DEC 27/2013 (N7-0080/2013 - C7-0270/2013 - 2013/2193(GBD)).

Účetní dvůr v souladu s článkem 50 finančního nařízení informoval Evropský parlament o změně plánu pracovních míst na rok 2013 (pozice kontrolora).


21. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 521.900/OJME).


22. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 22:45.

Klaus Welle

László Surján

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Bánki, Bartolozzi, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí