Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 235kWORD 214k
Tiistai 22. lokakuuta 2013 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Päätös kiireellistä käsittelyä koskevasta pyynnöstä
 4.In vitro -diagnostiikkaan tarkoitetut lääkinnälliset laitteet ***I - Lääkinnälliset laitteet ***I (keskustelu)
 5.Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2014 – kaikki pääluokat (keskustelu)
 6.Äänestykset
  
6.1.Viinin tariffikiintiöt ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
6.2.Makrotaloudellisen rahoitusavun myöntäminen Kirgisian tasavallalle ***II (äänestys)
  
6.3.In vitro -diagnostiikkaan tarkoitetut lääkinnälliset laitteet ***I (äänestys)
  
6.4.Lääkinnälliset laitteet ***I (äänestys)
 7.Saharov-palkinnon luovuttaminen (juhlaistunto)
 8.Äänestykset (jatkoa)
  
8.1.Alusten kierrätys ***I (äänestys)
  
8.2.Euroopan väestön demografisia tietoja koskevat tilastot ***I (äänestys)
  
8.3.Seksuaali- ja lisääntymisterveys ja niitä koskevat oikeudet (äänestys)
  
8.4.Ihmisoikeudet Sahelin alueella (äänestys)
  
8.5.Paikallisviranomaiset ja kansalaisyhteiskunta (äänestys)
  
8.6.Koulutuksen uudelleenajattelu (äänestys)
  
8.7.Euroopan unionin liittymistä valmisteleva rahoitus: oikeusjärjestelmät sekä korruption torjunta (äänestys)
  
8.8.Potilasturvallisuus (äänestys)
  
8.9.Harhaanjohtavat markkinointikäytännöt (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 12.Järjestäytynyt rikollisuus, korruptio ja rahanpesu (keskustelu)
 13.Sähköisen oikeuden toimintasuunnitelma 2014–2018 (keskustelu)
 14.Tilintarkastustuomioistuimen kroatialaisjäsen (keskustelu)
 15.Parlamentin kokoonpano
 16.Unionin kansalaisten liikkuvuus ja jäsenvaltioiden sosiaaliturvajärjestelmät (keskustelu)
 17.Euroopan naapuruuspolitiikka - kohti vahvempaa kumppanuutta: Euroopan parlamentin kanta vuoden 2012 tilannekatsauksiin (keskustelu)
 18.Euroopan meri- ja kalatalousrahasto ***I (keskustelu)
 19.Meriosaaminen 2020 -aloite (keskustelu)
 20.Määrärahojen siirrot
 21.Seuraavan istunnon esityslista
 22.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 8.30.


2. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu neuvostolta ja komissiolta:

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sisävesialusten teknisistä vaatimuksista ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/87/EY kumoamisesta (COM(2013)0622 - C7-0266/2013 - 2013/0302(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan ja 125 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

lausuntoa varten:

ITRE

- Euroopan unionin komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – varainhoitovuosi 2012 – Euroopan unionin komissio (COM(2013)0570 [01] - C7-0273/2013 - 2013/2195(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopan unionin komissio: Euroopan unionin tilinpäätös - varainhoitovuosi 2012 – Euroopan parlamentti (COM(2013)0570 [02] - C7-0274/2013 - 2013/2196(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopan unionin komissio: Euroopan unionin tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2012 – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (COM(2013)0570 [03] - C7-0275/2013 - 2013/2197(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopan unionin komissio: Euroopan unionin tilinpäätös - varainhoitovuosi 2012 – Euroopan unionin tuomioistuin (COM(2013)0570 [04] - C7-0276/2013 - 2013/2199(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopan unionin komissio: Euroopan unionin tilinpäätös - varainhoitovuosi 2012 – EU:n tilintarkastustuomioistuin (COM(2013)0570 [05] - C7-0277/2013 - 2013/2200(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopan unionin komissio: Euroopan unionin tilinpäätös - varainhoitovuosi 2012 – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (COM(2013)0570 [06] - C7-0278/2013 - 2013/2201(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopan unionin komissio: Euroopan unionin tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2012 – Alueiden komitea (COM(2013)0570 [07] - C7-0279/2013 - 2013/2202(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopan unionin komissio: Euroopan unionin tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2012 – Euroopan oikeusasiamies (COM(2013)0570 [08] - C7-0280/2013 - 2013/2203(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopan unionin komissio: Euroopan unionin tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2012 – Euroopan tietosuojavaltuutettu (COM(2013)0570 [09] - C7-0281/2013 - 2013/2204(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

JURI, LIBE

- Euroopan unionin komissio: Euroopan unionin tilinpäätös - varainhoitovuosi 2012 - Euroopan ulkosuhdehallinto (COM(2013)0570 [10] - C7-0282/2013 - 2013/2205(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle ja tilintarkastustuomioistuimelle: Kahdeksannen, yhdeksännen ja kymmenennen Euroopan kehitysrahaston tilinpäätös – varainhoitovuosi 2012 (COM(2013)0541 - C7-0283/2013 - 2013/2206(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

DEVE, BUDG

- Euroopan unionin komissio: Euroopan unionin tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2012 - Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (COM(2013)0570 [11] - C7-0286/2013 - 2013/2208(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

EMPL, ITRE

- Euroopan unionin komissio: Euroopan unionin tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2012 - Perusoikeusvirasto (COM(2013)0570 [13] - C7-0287/2013 - 2013/2209(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

LIBE

- Euroopan unionin komissio: Euroopan unionin tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2012 - Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (COM(2013)0570 [12] - C7-0288/2013 - 2013/2210(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

EMPL

- Euroopan unionin komissio: Euroopan unionin tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2012 - Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (COM(2013)0570 [14] - C7-0289/2013 - 2013/2211(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI, LIBE

- Euroopan unionin komissio: Euroopan unionin tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2012 - Euroopan ympäristökeskus (COM(2013)0570 [15] - C7-0290/2013 - 2013/2212(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI

- Euroopan unionin komissio: Euroopan unionin tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2012 - Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (COM(2013)0570 [16] - C7-0291/2013 - 2013/2213(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

EMPL

- Euroopan unionin komissio: Euroopan unionin tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2012 – Euroopan unionin elinten käännöskeskus (COM(2013)0570 [17] - C7-0292/2013 - 2013/2214(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

CULT

- Euroopan unionin komissio: Euroopan unionin tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2012 – Euroopan lääkevirasto (COM(2013)0570 [18] - C7-0293/2013 - 2013/2215(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI

- Euroopan unionin komissio: Euroopan unionin tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2012 - EUROJUST (COM(2013)0570 [19] - C7-0294/2013 - 2013/2216(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

LIBE

- Euroopan unionin komissio: Euroopan unionin tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2012 – Euroopan koulutussäätiö (COM(2013)0570 [20] - C7-0295/2013 - 2013/2217(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

EMPL

- Euroopan unionin komissio: Euroopan unionin tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2012 - Euroopan meriturvallisuusvirasto (COM(2013)0570 [21] - C7-0296/2013 - 2013/2218(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

TRAN

- Euroopan unionin komissio: Euroopan unionin tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2012 – Euroopan lentoturvallisuusvirasto (COM(2013)0570 [22] - C7-0297/2013 - 2013/2219(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

TRAN

- Euroopan unionin komissio: Euroopan unionin tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2012 – Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (COM(2013)0570 [23] - C7-0298/2013 - 2013/2220(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI

- Euroopan unionin komissio: Euroopan unionin tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2012 - Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus (COM(2013)0570 [24] - C7-0299/2013 - 2013/2221(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI

- Euroopan unionin komissio: Euroopan unionin tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2012 – Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto (COM(2013)0570 [25] - C7-0300/2013 - 2013/2222(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Euroopan unionin komissio: Euroopan unionin tilinpäätös - varainhoitovuosi 2012 – Euroopan rautatievirasto (COM(2013)0570 [26] - C7-0316/2013 - 2013/2228(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

TRAN

- Euroopan unionin komissio: Euroopan unionin tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2012 - Euroopan poliisiakatemia (COM(2013)0570 [27] - C7-0317/2013 - 2013/2229(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

LIBE

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2012 - FRONTEX (COM(2013)0570 [28] - C7-0318/2013 - 2013/2230(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

AFET, LIBE

- Euroopan unionin komissio: Euroopan unionin tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2012 - Maailmanlaajuisen satelliittinavigointijärjestelmän (GNSS) Euroopan valvontaviranomainen (COM(2013)0570 [29] - C7-0319/2013 - 2013/2231(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Euroopan unionin komissio: Euroopan unionin tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2012 - Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (COM(2013)0570 [30] - C7-0320/2013 - 2013/2232(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PECH

- Euroopan unionin komissio: Euroopan unionin tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2012 - Euroopan kemikaalivirasto (COM(2013)0570 [31] - C7-0321/2013 - 2013/2233(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI

- Euroopan unionin komissio: Euroopan unionin tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2012 - Euratomin hankintakeskus (COM(2013)0570 [32] - C7-0322/2013 - 2013/2234(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Euroopan unionin komissio: Euroopan unionin tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2012 – EUROPOL (COM(2013)0570 [33] - C7-0323/2013 - 2013/2235(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

LIBE

- Euroopan unionin komissio: Euroopan unionin tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2012 - Euroopan tasa-arvoinstituutti (COM(2013)0570 [34] - C7-0324/2013 - 2013/2236(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

FEMM

- Euroopan unionin komissio: Euroopan unionin tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2012 – Euroopan pankkiviranomainen (COM(2013)0570 [35] - C7-0325/2013 - 2013/2237(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ECON

- Euroopan unionin komissio: Euroopan unionin tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2012 – Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (COM(2013)0570 [36] - C7-0326/2013 - 2013/2238(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

EMPL, ECON

- Euroopan unionin komissio: Euroopan unionin tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2012 – Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (COM(2013)0570 [37] - C7-0327/2013 - 2013/2239(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ECON

- Euroopan unionin komissio: Euroopan unionin tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2012 – Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (COM(2013)0570 [38] - C7-0328/2013 - 2013/2240(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Euroopan unionin komissio: Euroopan unionin tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2012 - Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin (COM(2013)0570 [39] - C7-0329/2013 - 2013/2241(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Euroopan unionin komissio: Euroopan unionin tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2012 - Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (COM(2013)0570 [40] - C7-0330/2013 - 2013/2242(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Euroopan unionin komissio: Euroopan unionin tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2012 - Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (COM(2013)0570 [43] - C7-0333/2013 - 2013/2245(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

LIBE

- Euroopan unionin komissio: Euroopan unionin tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2012 - Fuusioenergia-alan kansainvälinen ITER-organisaatio (COM(2013)0570 [45] - C7-0335/2013 - 2013/2247(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Euroopan unionin komissio: Euroopan unionin tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2012 - SESAR-yhteisyritys (COM(2013)0570 [46] - C7-0336/2013 - 2013/2248(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE, TRAN

- Euroopan unionin komissio: Euroopan unionin tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2012 - "CLEAN SKY" -yhteisyrityksen perustaminen (COM(2013)0570 [47] - C7-0337/2013 - 2013/2249(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI, ITRE, TRAN

- Euroopan unionin komissio: Euroopan unionin tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2012 - ARTEMIS- yhteisyritys (COM(2013)0570 [48] - C7-0338/2013 - 2013/2250(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Euroopan unionin komissio: Euroopan unionin tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2012 - IMI-yhteisyrityksen perustaminen Innovatiiviset lääkkeet -aloitetta varten (COM(2013)0570 [49] - C7-0339/2013 - 2013/2251(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI, ITRE

- Euroopan unionin komissio: Euroopan unionin tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2012 - Polttokenno- ja vetyteknologian alan yhteisyritys FCH (COM(2013)0570 [50] - C7-0340/2013 - 2013/2252(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Euroopan unionin komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2012 - ENIAC-yhteisyritys (European Nanoelectronics Initiative Advisory Council) (COM(2013)0570 [51] - C7-0341/2013 - 2013/2253(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Varainhoitovuoden 2013 yleistä talousarviota koskeva lisätalousarvioesitys nro 7: Neuvoston kanta, 7. lokakuuta 2013 (14180/2013 - C7-0350/2013 - 2013/2160(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

EMPL

- Määrärahasiirtoesitys DEC 30/2013 - Pääluokka III – Komissio (N7-0085/2013 - C7-0354/2013 - 2013/2261(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2012/011 DK/Vestas, Tanska) (COM(2013)0703 - C7-0357/2013 - 2013/2262(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

EMPL, REGI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2013/003 DE/First Solar, Saksa) (COM(2013)0706 - C7-0358/2013 - 2013/2263(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

EMPL, REGI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2013/001 FI/Nokia, Suomi) (COM(2013)0707 - C7-0359/2013 - 2013/2264(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

EMPL, REGI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi säästötulojen verotuksesta ja veroalan hallinnollisesta yhteistyöstä annetun unionin lainsäädännön soveltamista Saint-Barthélemyn yhteisöön koskevan Euroopan unionin ja Ranskan tasavallan sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (COM(2013)0555 - C7-0360/2013 - 2013/0269(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

JURI, CONT, REGI


3. Päätös kiireellistä käsittelyä koskevasta pyynnöstä

Kiireellistä käsittelyä koskeva neuvoston pyyntö (työjärjestyksen 142 artikla):

- Tiettyjen ympäristö-, maatalous- ja sosiaalipolitiikkaan sekä kansanterveyteen liittyvien direktiivien muuttaminen Mayotten aseman unioniin nähden muututtua - [COM(2013)0418 - C7-0176/2013- 2013/0192(COD)]

Carl Schlyter käytti puheenvuoron ENVI-valiokunnan puolesta pyyntöä koskien.

Pyyntö käsitellä asia kiireellisenä hylättiin.

- Tiettyjen kalastuksen ja eläinten terveyden alalla annettujen asetusten muuttaminen Mayotten unioniin nähden muuttuneen aseman vuoksi - [COM(2013)0417 - C7-0175/2013- 2013/0191(COD)]

João Ferreira käytti puheenvuoron PECH-valiokunnan puolesta pyyntöä koskien.

Pyyntö käsitellä asia kiireellisenä hylättiin.

- Ehdotus neuvoston päätökseksi neuvoston direktiivin 2010/18/EU muuttamisesta Mayotten aseman muuttumisen vuoksi - [14220/2013 - C7-0355/2013- 2013/0189(NLE)]

Elisabeth Schroedter käytti puheenvuoron EMPL-valiokunnan puolesta pyyntöä koskien.

Pyyntö käsitellä asia kiireellisenä hylättiin.


4. In vitro -diagnostiikkaan tarkoitetut lääkinnälliset laitteet ***I - Lääkinnälliset laitteet ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista [COM(2012)0541 - C7-0317/2012- 2012/0267(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Peter Liese (A7-0327/2013)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lääkinnällisistä laitteista sekä direktiivin 2001/83/EY, asetuksen (EY) N:o 178/2002 ja asetuksen (EY) N:o 1223/2009 muuttamisesta [COM(2012)0542 - C7-0318/2012- 2012/0266(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0324/2013)

Dagmar Roth-Behrendt ja Peter Liese esittelivät mietinnöt.

Neven Mimica (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Edite Estrela (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Nora Berra (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Mairead McGuinness PPE-ryhmän puolesta, Gilles Pargneaux S&D-ryhmän puolesta, Rebecca Taylor ALDE-ryhmän puolesta, Margrete Auken Verts/ALE-ryhmän puolesta, Alda Sousa GUE/NGL-ryhmän puolesta, Derek Roland Clark EFD-ryhmän puolesta, Jolanta Emilia Hibner, Christel Schaldemose, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Margrete Auken, Holger Krahmer, Michèle Rivasi, Richard Seeber, Andrés Perelló Rodríguez, Milan Cabrnoch, Zofija Mazej Kukovič, Françoise Grossetête ja Thomas Ulmer.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Danuta Jazłowiecka, Spyros Danellis, Petru Constantin Luhan, Biljana Borzan, Phil Prendergast ja Antigoni Papadopoulou.

Puheenvuorot: Neven Mimica, Dagmar Roth-Behrendt ja Peter Liese.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 22.10.2013, kohta 6.3 ja istunnon pöytäkirja 22.10.2013, kohta 6.4


5. Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2014 – kaikki pääluokat (keskustelu)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2014 [13176/2013 - C7-0260/2013- 2013/2145(BUD)] - Budjettivaliokunta. Yhteisesittelijät: Monika Hohlmeier ja Anne E. Jensen (A7-0328/2013)

Monika Hohlmeier ja Anne E. Jensen esittelivät mietinnön.

Algimantas Rimkūnas (neuvoston puheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Alejo VIDAL-QUADRAS

Janusz Lewandowski (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Peter Šťastný (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jens Geier (CONT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Sven Giegold (ECON-valiokunnan lausunnon valmistelija), Csaba Őry (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jutta Haug (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Reinhard Bütikofer (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Isabelle Durant (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Sajjad Karim, Georgios Stavrakakis (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Vasilica Viorica Dăncilă (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Morten Messerschmidt (AFCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Dominique Riquet PPE-ryhmän puolesta, Eider Gardiazábal Rubial S&D-ryhmän puolesta, George Lyon ALDE-ryhmän puolesta, Richard Ashworth ECR-ryhmän puolesta, Jürgen Klute GUE/NGL-ryhmän puolesta, Claudio Morganti EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Philip Claeys, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Hynek Fajmon, Alda Sousa, Frank Vanhecke, Hans-Peter Martin, Edit Herczog, Nicole Sinclaire, Frédéric Daerden, Ildikó Gáll-Pelcz (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Jan Mulder (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija).

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Mairead McGuinness, Andrej Plenković, Josefa Andrés Barea, Angelika Werthmann ja Juan Andrés Naranjo Escobar.

Puheenvuorot: Janusz Lewandowski, Algimantas Rimkūnas, Monika Hohlmeier ja Anne E. Jensen, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bernd Posselt.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 23.10.2013, kohta 11.2.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi äänestyksiä odotettaessa.)

Puhetta johti
varapuhemies Anni PODIMATA


6. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


6.1. Viinin tariffikiintiöt ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 1215/2009 muuttamisesta viinin tariffikiintiöiden osalta [2013/0099(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Iuliu Winkler (A7-0293/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

KOMISSION EHDOTUS, TARKISTUKSET ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2013)0425)

Puheenvuorot:

Potito Salatto äänestyksen jälkeen.


6.2. Makrotaloudellisen rahoitusavun myöntäminen Kirgisian tasavallalle ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen antamiseksi makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Kirgisian tasavallalle [2011/0458(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Vital Moreira (A7-0334/2013)

(määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

NEUVOSTON KANTA

Julistettiin hyväksytyksi (P7_TA(2013)0426)


6.3. In vitro -diagnostiikkaan tarkoitetut lääkinnälliset laitteet ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista [COM(2012)0541 - C7-0317/2012- 2012/0267(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Peter Liese (A7-0327/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2013)0427)

Puheenvuorot:

Peter Liese (esittelijä) ehdotti, että äänestystä luonnoksesta lainsäädäntöpäätöslauselmaksi lykätään työjärjestyksen 57 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Parlamentti hyväksyi ehdotuksen NHÄ:ssä (559 puolesta, 14 vastaan, 92 tyhjää). Asia katsotaan näin ollen palautetuksi asiasta vastaavaan valiokuntaan uudelleenkäsittelyä varten.


6.4. Lääkinnälliset laitteet ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lääkinnällisistä laitteista sekä direktiivin 2001/83/EY, asetuksen (EY) N:o 178/2002 ja asetuksen (EY) N:o 1223/2009 muuttamisesta [COM(2012)0542 - C7-0318/2012- 2012/0266(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0324/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2013)0428)

Puheenvuorot:

Peter Liese ehdotti liitteessä VII olevan III osan 4.2 kohdan 1 alakohdan 3 luetelmakohtaan ja 4.3 kohdan 1 alakohdan 2 luetelmakohtaan suullisia tarkistuksia ja Dagmar Roth-Behrendt (esittelijä) vastusti niitä. Koska yli 40 jäsentä vastusti suullisia tarkistuksia, niitä ei hyväksytty.

Dagmar Roth-Behrendt ehdotti, että äänestystä luonnoksesta lainsäädäntöpäätöslauselmaksi lykätään työjärjestyksen 57 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Parlamentti hyväksyi ehdotuksen NHÄ:ssä (559 puolesta, 81 vastaan, 40 tyhjää). Asia katsotaan näin ollen palautetuksi asiasta vastaavaan valiokuntaan uudelleenkäsittelyä varten.

Dimitar Stoyanov käytti puheenvuoron nimenhuutoäänestysten toimittamisesta menettelyyn liittyvissä äänestyksissä.


Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

7. Saharov-palkinnon luovuttaminen (juhlaistunto)

Klo 12.10 - 12.40 parlamentti kokoontui juhlaistuntoon Saharov-palkinnon luovuttamiseksi vuoden 1990 palkinnon saajalle Aung San Suu Kyille.


Puhetta johti
varapuhemies Anni PODIMATA

8. Äänestykset (jatkoa)

8.1. Alusten kierrätys ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi alusten kierrätyksestä [2012/0055(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Carl Schlyter (A7-0132/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2013)0429)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0429)

Puheenvuorot:

Carl Schlyter (esittelijä) tarkistuksesta 121 toimitetun äänestyksen jälkeen.


8.2. Euroopan väestön demografisia tietoja koskevat tilastot ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan väestön demografisia tietoja koskevista tilastoista [2011/0440(COD)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Csaba Sógor (A7-0050/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2013)0430)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0430)


8.3. Seksuaali- ja lisääntymisterveys ja niitä koskevat oikeudet (äänestys)

Mietintö seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja niitä koskevista oikeuksista [2013/2040(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Edite Estrela (A7-0306/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Puheenvuorot:

Alexander Graf Lambsdorff istuntosalissa kiertävistä äänestysohjeista ja Crescenzio Rivellini, joka huomautti, että jokaisella jäsenellä on oikeus äänestää vapaasti.

Ashley Fox, joka pyysi, että puhemies pyytää asiasta vastaavaa valiokuntaa käsittelemään asiaa uudelleen työjärjestyksen 162 artiklan mukaisesti (puhemies huomautti, että parlamentin puhemies oli päättänyt, että äänestys toimitetaan), Sergio Paolo Francesco Silvestris, Bruno Gollnisch ja Elmar Brok tästä pyynnöstä.

Ashley Fox, joka pyysi ECR-ryhmän puolesta, että mietintö palautetaan valiokuntakäsittelyyn työjärjestyksen 175 artiklan 2 kohdan mukaisesti, Martin Callanan ja Hannes Swoboda tästä pyynnöstä.

Parlamentti hyväksyi pyynnön NHÄ:ssä (351 puolesta, 319 vastaan, 18 tyhjää).

Mikael Gustafsson (FEMM-valiokunnan puheenjohtaja) ja Edite Estrela (esittelijä) käyttivät puheenvuorot päätöksestä palauttaa mietintö valiokuntakäsittelyyn.


8.4. Ihmisoikeudet Sahelin alueella (äänestys)

Mietintö ihmisoikeustilanteesta Sahelin alueella [2013/2020(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Charles Tannock (A7-0325/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0431)


8.5. Paikallisviranomaiset ja kansalaisyhteiskunta (äänestys)

Mietintö paikallisviranomaisista ja kansalaisyhteiskunnasta: Euroopan sitoutuminen kestävän kehityksen tukemiseen [2012/2288(INI)] - Kehitysyhteistyövaliokunta. Esittelijä: Corina Creţu (A7-0296/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0432)

Puheenvuorot:

Corina Creţu (esittelijä) ehdotti suullista tarkistusta johdanto-osan 27 viitteen jälkeen. Suullinen tarkistus hyväksyttiin.


8.6. Koulutuksen uudelleenajattelu (äänestys)

Mietintö koulutuksen uudelleenajattelusta [2013/2041(INI)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Katarína Neveďalová (A7-0314/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0433)


8.7. Euroopan unionin liittymistä valmisteleva rahoitus: oikeusjärjestelmät sekä korruption torjunta (äänestys)

Mietintö Euroopan unionin liittymistä valmistelevan rahoituksen hallinnasta oikeusjärjestelmien alalla sekä korruption torjunnasta ehdokasvaltioissa ja mahdollisissa ehdokasvaltioissa [2011/2033(INI)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Monica Luisa Macovei (A7-0318/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0434)


8.8. Potilasturvallisuus (äänestys)

Mietintö komission kertomuksesta neuvostolle potilasturvallisuudesta ja hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisemisestä ja valvonnasta annetun neuvoston suosituksen (2009/C 151/01) täytäntöönpanosta annettujen jäsenvaltioiden raporttien pohjalta [2013/2022(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Oreste Rossi (A7-0320/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0435)


8.9. Harhaanjohtavat markkinointikäytännöt (äänestys)

Mietintö harhaanjohtavista markkinointikäytännöistä [2013/2122(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Cornelis de Jong (A7-0311/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0436)

°
° ° °

Puheenvuorot:

Jacky Hénin pyynnöstä palauttaa Edite Estrelan mietintö (A7-0306/2013) valiokuntakäsittelyyn.


9. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 170 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Peter Liese - A7-0327/2013
Marian Harkin, Jim Higgins ja Anna Záborská

Mietintö Charles Tannock - A7-0325/2013
Adam Bielan, Mitro Repo, Mojca Kleva Kekuš, Nikola Vuljanić ja Diane Dodds

Mietintö Corina Creţu - A7-0296/2013
Claudette Abela Baldacchino, Seán Kelly ja Anna Záborská

Mietintö Katarína Neveďalová - A7-0314/2013
Erminia Mazzoni, Claudette Abela Baldacchino, Marusya Lyubcheva, Roberta Angelilli, Diane Dodds, Seán Kelly ja Anna Záborská

Mietintö Monica Luisa Macovei - A7-0318/2013
Petru Constantin Luhan ja Nikola Vuljanić.


10. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä "Séance en direct" -sivustolla kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 13.50 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Oldřich VLASÁK

11. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


12. Järjestäytynyt rikollisuus, korruptio ja rahanpesu (keskustelu)

Mietintö järjestäytyneestä rikollisuudesta, korruptiosta ja rahanpesusta: suositukset toteutettaviksi toimenpiteiksi ja aloitteiksi (lopullinen mietintö) [2013/2107(INI)] - . Esittelijä: Salvatore Iacolino (A7-0307/2013)

Salvatore Iacolino esitteli mietinnön.

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Véronique Mathieu Houillon PPE-ryhmän puolesta, Rita Borsellino S&D-ryhmän puolesta, Sonia Alfano ALDE-ryhmän puolesta, Rui Tavares Verts/ALE-ryhmän puolesta, James Nicholson ECR-ryhmän puolesta, Søren Bo Søndergaard GUE/NGL-ryhmän puolesta, Rolandas Paksas EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Mario Borghezio, Monica Luisa Macovei, Tanja Fajon, Theodoros Skylakakis, Jan Philipp Albrecht, Ruža Tomašić, Slavi Binev, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Bill Newton Dunn, Carl Schlyter, Peter van Dalen, Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra, Monika Hohlmeier, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Véronique Mathieu Houillon, Iliana Malinova Iotova, Olle Schmidt, Janusz Wojciechowski, Franz Obermayr, Hubert Pirker, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ewald Stadler, Barbara Weiler, Anneli Jäätteenmäki, Ewald Stadler, Tadeusz Zwiefka, Salvatore Caronna, Diane Dodds, Wim van de Camp, Inés Ayala Sender, Bruno Gollnisch, Georgios Papanikolaou, Emer Costello, Ivo Belet ja Emine Bozkurt.

Puhetta johti
varapuhemies Edward McMILLAN-SCOTT

Puheenvuorot: Carlos Coelho, Ioan Enciu, Roberta Angelilli, Antigoni Papadopoulou, Alajos Mészáros, Seán Kelly, Zdravka Bušić ja Antonio López-Istúriz White.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Mojca Kleva Kekuš, João Ferreira, Andrew Henry William Brons, Milan Zver, Sandra Petrović Jakovina ja Andreas Mölzer.

Puheenvuorot: Cecilia Malmström ja Salvatore Iacolino.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 23.10.2013, kohta 11.9


13. Sähköisen oikeuden toimintasuunnitelma 2014–2018 (keskustelu)

Neuvoston julkilausuma: Sähköisen oikeuden toimintasuunnitelma 2014–2018 (2013/2852(RSP))

Vytautas Leškevičius (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Tadeusz Zwiefka PPE-ryhmän puolesta, Juan Fernando López Aguilar S&D-ryhmän puolesta, Nathalie Griesbeck ALDE-ryhmän puolesta, Kinga Gál, Evelyn Regner, Georgios Papanikolaou, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Claude Moraes ja Sergio Gaetano Cofferati.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Alajos Mészáros, Janusz Władysław Zemke, Andreas Mölzer ja Antonio López-Istúriz White.

Vytautas Leškevičius käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Klaus-Heiner Lehne ja Juan Fernando López Aguilar oikeudellisten asioiden valiokunnan puolesta Euroopan sähköisen oikeuden toimintasuunnitelmasta 2014–2018 (2013/2852(RSP)) (B7-0465/2013).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 23.10.2013, kohta 11.10


14. Tilintarkastustuomioistuimen kroatialaisjäsen (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000100/2013): Jan Mulder, Ingeborg Gräßle, Jens Geier, Michael Theurer, Bart Staes, Inés Ayala Sender ja Søren Bo Søndergaard talousarvion valvontavaliokunnan puolesta neuvostolle: Tilintarkastustuomioistuimen kroatialaisjäsen (2013/2891(RSP)) (B7-0522/2013)

Jan Mulder ja Jens Geier, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Davor Ivo Stier, esittelivät kysymyksen.

Vytautas Leškevičius (neuvoston puheenjohtaja) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Ingeborg Gräßle PPE-ryhmän puolesta, Inés Ayala Sender S&D-ryhmän puolesta, Bart Staes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta, Nikola Vuljanić GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Dubravka Šuica.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jean-Pierre Audy, Tonino Picula ja Søren Bo Søndergaard.

Vytautas Leškevičius käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Alexander ALVARO

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


15. Parlamentin kokoonpano

Anja Weisgerber ja Franziska Katharina Brantner on valittu Saksan liittopäiville 22. lokakuuta 2013 alkaen.

Työjärjestyksen 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti parlamentti totesi edustajantointen vapautuneen kyseisestä päivästä alkaen ja antaa asiasta tiedon kyseiselle jäsenvaltiolle.


16. Unionin kansalaisten liikkuvuus ja jäsenvaltioiden sosiaaliturvajärjestelmät (keskustelu)

Komission julkilausuma: Unionin kansalaisten liikkuvuus ja jäsenvaltioiden sosiaaliturvajärjestelmät (2013/2894(RSP))

László Andor (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Frank Engel PPE-ryhmän puolesta, Pervenche Berès S&D-ryhmän puolesta, Phil Bennion ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla William (The Earl of) Dartmouth, Marije Cornelissen Verts/ALE-ryhmän puolesta, Adam Bielan ECR-ryhmän puolesta, Søren Bo Søndergaard GUE/NGL-ryhmän puolesta, Morten Messerschmidt EFD-ryhmän puolesta, Edit Bauer, Birgit Sippel, Renate Weber, Elisabeth Schroedter, Nigel Farage ja William (The Earl of) Dartmouth sekä Danuta Jazłowiecka sinisen kortin menettelyyn sovellettavista säännöistä (puhemies muistutti voimassa olevista määräyksistä), Verónica Lope Fontagné, Vilija Blinkevičiūtė, Marian Harkin, Jean Lambert, Mara Bizzotto, Davor Ivo Stier, Ioan Enciu, Anne E. Jensen, Heinz K. Becker, Jutta Steinruck, Elisabeth Morin-Chartier, Sergio Gaetano Cofferati, Danuta Jazłowiecka ja Iliana Malinova Iotova.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Piotr Borys, Sandra Petrović Jakovina, Dubravka Šuica, Malika Benarab-Attou, Sari Essayah, Erik Bánki, Inês Cristina Zuber ja Ria Oomen-Ruijten.

László Andor käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


17. Euroopan naapuruuspolitiikka - kohti vahvempaa kumppanuutta: Euroopan parlamentin kanta vuoden 2012 tilannekatsauksiin (keskustelu)

Komission julkilausuma: Euroopan naapuruuspolitiikka - kohti vahvempaa kumppanuutta: Euroopan parlamentin kanta vuoden 2012 tilannekatsauksiin (2013/2621(RSP))

Štefan Füle (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puhetta johti
varapuhemies Roberta ANGELILLI

Puheenvuorot: Jacek Saryusz-Wolski PPE-ryhmän puolesta, Pier Antonio Panzeri S&D-ryhmän puolesta, Anneli Jäätteenmäki ALDE-ryhmän puolesta, Werner Schulz Verts/ALE-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Willy Meyer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nikolaos Salavrakos EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Dimitar Stoyanov, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marek Siwiec, Graham Watson, Ulrike Lunacek, Paweł Robert Kowal, Helmut Scholz, Slavi Binev, Elmar Brok, Libor Rouček, Gerben-Jan Gerbrandy, Tarja Cronberg, Mirosław Piotrowski, Gunnar Hökmark, Göran Färm, Norica Nicolai, Adam Bielan, György Schöpflin, Evgeni Kirilov, Francisco José Millán Mon, Emer Costello, Krzysztof Lisek, Tonino Picula, Andrey Kovatchev, Pino Arlacchi, Tokia Saïfi, Boris Zala, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, Jean Roatta, Paweł Zalewski, Joachim Zeller, Filip Kaczmarek ja Andrej Plenković.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Lena Kolarska-Bobińska, Jaromír Kohlíček ja Charalampos Angourakis.

Štefan Füle käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Pier Antonio Panzeri ja Jacek Saryusz-Wolski ulkoasiainvaliokunnan puolesta Euroopan naapuruuspolitiikasta: kohti vahvempaa kumppanuutta. Euroopan parlamentin kanta vuoden 2012 määräaikaiskertomuksiin (2013/2621(RSP)) (B7-0484/2013).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 23.10.2013, kohta 11.11


18. Euroopan meri- ja kalatalousrahasto ***I (keskustelu)

Mietintö muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta [neuvoston asetuksen (EY) N:o 1198/2006 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 861/2006 sekä yhdennetystä meripolitiikasta annetun neuvoston asetuksen N:o XXX/2011 kumoamisesta] [COM(2011)0804 - C7-0460/2011- 2011/0380(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Alain Cadec (A7-0282/2013)

Alain Cadec esitteli mietinnön.

Puhetta johti
varapuhemies Oldřich VLASÁK

Maria Damanaki (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Verónica Lope Fontagné (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Rosa Estaràs Ferragut (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Gabriel Mato Adrover PPE-ryhmän puolesta, Guido Milana S&D-ryhmän puolesta, Nils Torvalds ALDE-ryhmän puolesta, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla João Ferreira, Julie Girling ECR-ryhmän puolesta, João Ferreira GUE/NGL-ryhmän puolesta, John Stuart Agnew EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane Dodds, Werner Kuhn, Ulrike Rodust, Pat the Cope Gallagher, Isabella Lövin, Marek Józef Gróbarczyk, Carmen Fraga Estévez, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Guido Milana, Göran Färm, Susy De Martini, Maria do Céu Patrão Neves, Kriton Arsenis, Jarosław Leszek Wałęsa, Isabelle Thomas, Christofer Fjellner, Dolores García-Hierro Caraballo, Lambert van Nistelrooij ja Iliana Malinova Iotova.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Rareş-Lucian Niculescu, Luís Paulo Alves, Gesine Meissner, Ruža Tomašić, Seán Kelly, Marusya Lyubcheva, Erik Bánki, Tonino Picula ja Dubravka Šuica.

Puheenvuorot: Maria Damanaki ja Alain Cadec.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 23.10.2013, kohta 11.6


19. Meriosaaminen 2020 -aloite (keskustelu)

Mietintö meriosaaminen 2020 -aloitteesta: merenpohjan kartoitus kestävän kalastuksen edistämiseksi [2013/2101(INI)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0295/2013)

Maria do Céu Patrão Neves esitteli mietinnön.

Maria Damanaki (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Jarosław Leszek Wałęsa PPE-ryhmän puolesta, Kriton Arsenis S&D-ryhmän puolesta ja Marek Józef Gróbarczyk ECR-ryhmän puolesta.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Gesine Meissner ja Erik Bánki.

Puheenvuorot: Maria Damanaki ja Maria do Céu Patrão Neves.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: 23. lokakuuta 2013


20. Määrärahojen siirrot

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan mukaisesti alueiden komitea on ilmoittanut Euroopan parlamentille määrärahasiirroista INF 1/2013, INF 2/2013 ja INF 3/2013.

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan mukaisesti Euroopan ulkosuhdehallinto on ilmoittanut Euroopan parlamentille määrärahasiirrosta nro 1/2013.

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan 4 kohdan mukaisesti Euroopan unionin neuvosto on ilmoittanut Euroopan parlamentille määrärahasiirron DEC 22/2013 hyväksymisestä.

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan 3 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta on hyväksynyt komission määrärahasiirtoesitykset DEC 22/2013 (N7-0081/2013 - C7-0284/2013 – 2013/2207(GBD)) ja DEC 27/2013 (N7-0080/2013 - C7-0270/2013 - 2013/2193(GBD)).

Varainhoitoasetuksen 50 artiklan mukaisesti Euroopan tilintarkastustuomioistuin on ilmoittanut Euroopan parlamentille muutoksesta vuoden 2013 henkilöstötaulukossaan (valvontatoimet).


21. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 521.900/OJME).


22. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.45.

Klaus Welle

László Surján

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Bánki, Bartolozzi, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö