Index 
Jegyzőkönyv
PDF 245kWORD 241k
2013. október 22., Kedd - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Dokumentumok benyújtása
 3.Határozat sürgősségi eljárásról
 4.In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök ***I - Orvostechnikai eszközök ***I (vita)
 5.Az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetés-tervezete – összes szakasz (vita)
 6.Szavazások órája
  
6.1.A borra vonatkozó vámkontingensek ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
6.2.A Kirgiz Köztársaságnak nyújtott makroszintű pénzügyi támogatás ***II (szavazás)
  
6.3.In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök ***I (szavazás)
  
6.4.Orvostechnikai eszközök ***I (szavazás)
 7.A Szaharov-díj átadása (ünnepi ülés)
 8.Szavazások órája (folytatás)
  
8.1.A hajók újrafeldolgozása ***I (szavazás)
  
8.2.Az európai demográfiai statisztikák ***I (szavazás)
  
8.3.Szexuális és reproduktív egészség és jogok (szavazás)
  
8.4.Az emberi jogok a Száhel-övezetben (szavazás)
  
8.5.A helyi hatóságok és a civil társadalom (szavazás)
  
8.6.Az oktatás újragondolása (szavazás)
  
8.7.Uniós előcsatlakozási támogatások: igazságszolgáltatási rendszerek és korrupció elleni küzdelem (szavazás)
  
8.8.Betegbiztonság (szavazás)
  
8.9.Félrevezető hirdetési gyakorlatok (szavazás)
 9.A szavazáshoz fűzött indokolások
 10.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 11.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 12.Szervezett bűnözés, korrupció és pénzmosás (vita)
 13.A 2014–2018-as időszakra szóló e-igazságszolgáltatási cselekvési terv (vita)
 14.A Számvevőszék horvát tagja (vita)
 15.A Parlament tagjai
 16.Az uniós polgárok mobilitása és a tagállamok szociális hálója (vita)
 17.Európai szomszédságpolitika: a partnerség erősítése felé – Az Európai Parlament álláspontja a 2012. évi eredményjelentésekről (vita)
 18.Az Európai Tengerügyi és Halászati Alap ***I (vita)
 19.A tengerekkel kapcsolatos tudás (2020) (vita)
 20.Előirányzatok átcsoportosítása
 21.A következő ülésnap napirendje
 22.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 8.30-kor nyitják meg.


2. Dokumentumok benyújtása

A Tanács és a Bizottság az alábbi dokumentumokat nyújtotta be:

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelvre irányuló javaslata a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról és a 2006/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (COM(2013)0622 - C7-0266/2013 - 2013/0302(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése és 125. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

TRAN

vélemény :

ITRE

- Európai Bizottság – Az Európai Unió végleges éves beszámolója - 2012-es pénzügyi év - Európai Bizottság (COM(2013)0570 [01] - C7-0273/2013 - 2013/2195(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Európai Bizottság – Az Európai Unió végleges éves beszámolója -2012-es pénzügyi év - Európai Parlament (COM(2013)0570 [02] - C7-0274/2013 - 2013/2196(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Európai Bizottság – az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2012-es pénzügyi év – Európai Tanács és Tanács (COM(2013)0570 [03] - C7-0275/2013 - 2013/2197(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2012-es pénzügyi év – Bíróság (COM(2013)0570 [04] - C7-0276/2013 - 2013/2199(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2012-es pénzügyi év – Európai Számvevőszék (COM(2013)0570 [05] - C7-0277/2013 - 2013/2200(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Európai Bizottság – Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2012-es pénzügyi év – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (COM(2013)0570 [06] - C7-0278/2013 - 2013/2201(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2012-es pénzügyi év – Régiók Bizottsága (COM(2013)0570 [07] - C7-0279/2013 - 2013/2202(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2012-es pénzügyi év – Európai ombudsman (COM(2013)0570 [08] - C7-0280/2013 - 2013/2203(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2012-es pénzügyi év – Európai adatvédelmi biztos (COM(2013)0570 [09] - C7-0281/2013 - 2013/2204(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

JURI, LIBE

- Európai Bizottság – Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2012-es költségvetési év – Európai Külügyi Szolgálat (COM(2013)0570 [10] - C7-0282/2013 - 2013/2205(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Európai Bizottság - A 8., 9. és 10. Európai Fejlesztési Alap végső beszámolója - 2012. pénzügyi év (COM(2013)0541 - C7-0283/2013 - 2013/2206(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

DEVE, BUDG

- Európai Bizottság – Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2012-es költségvetési év – Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (COM(2013)0570 [11] - C7-0286/2013 - 2013/2208(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

EMPL, ITRE

- Európai Bizottság – Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2012-es költségvetési év – Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (COM(2013)0570 [13] - C7-0287/2013 - 2013/2209(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

LIBE

- Európai Bizottság – Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2012-es költségvetési év – Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (COM(2013)0570 [12] - C7-0288/2013 - 2013/2210(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

EMPL

- Európai Bizottság – Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2012-es költségvetési év – A Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja (COM(2013)0570 [14] - C7-0289/2013 - 2013/2211(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ENVI, LIBE

- Európai Bizottság – Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2012-es költségvetési év – Európai Környezetvédelmi Ügynökség (COM(2013)0570 [15] - C7-0290/2013 - 2013/2212(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ENVI

- Európai Bizottság – Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2012-es költségvetési év – Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészégvédelmi Ügynökség (COM(2013)0570 [16] - C7-0291/2013 - 2013/2213(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

EMPL

- Európai Bizottság - Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2012-es költségvetési év – Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (COM(2013)0570 [17] - C7-0292/2013 - 2013/2214(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

CULT

- Európai Bizottság - Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2012-es költségvetési év – Európai Gyógyszerügynökség (COM(2013)0570 [18] - C7-0293/2013 - 2013/2215(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ENVI

- Európai Bizottság – Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2012-es költségvetési év – EUROJUST (COM(2013)0570 [19] - C7-0294/2013 - 2013/2216(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

LIBE

- Európai Bizottság - Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2012-es pénzügyi év – Európai Képzési Alapítvány (COM(2013)0570 [20] - C7-0295/2013 - 2013/2217(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

EMPL

- Európai Bizottság – Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2012-es költségvetési év – Európai Tengerbiztonsági Ügynökség (COM(2013)0570 [21] - C7-0296/2013 - 2013/2218(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

TRAN

- Európai Bizottság - Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2012-es pénzügyi év – Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (COM(2013)0570 [22] - C7-0297/2013 - 2013/2219(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

TRAN

- Európai Bizottság - Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2012-es költségvetési év – Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (COM(2013)0570 [23] - C7-0298/2013 - 2013/2220(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ENVI

- Európai Bizottság – Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2012-es költségvetési év – Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (COM(2013)0570 [24] - C7-0299/2013 - 2013/2221(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ENVI

- Európai Bizottság - Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2012-es költségvetési év – Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (COM(2013)0570 [25] - C7-0300/2013 - 2013/2222(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE

- Európai Bizottság- Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2012-es pénzügyi év – Európai Vasúti Ügynökség (COM(2013)0570 [26] - C7-0316/2013 - 2013/2228(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

TRAN

- Európai Bizottság – Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2012-es költségvetési év – Európai Rendőrakadémia (COM(2013)0570 [27] - C7-0317/2013 - 2013/2229(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

LIBE

- Európai Bizottság- Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2012-es költségvetési év –FRONTEX (COM(2013)0570 [28] - C7-0318/2013 - 2013/2230(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

AFET, LIBE

- Európai Bizottság – Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2012-es költségvetési év – Európai Ellenőrzési Hatóság GNSS (COM(2013)0570 [29] - C7-0319/2013 - 2013/2231(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE

- Európai Bizottság – Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2012-es költségvetési év – Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (COM(2013)0570 [30] - C7-0320/2013 - 2013/2232(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

PECH

- Európai Bizottság- Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2012-es költségvetési év – Európai Vegyianyag-ügynökség (COM(2013)0570 [31] - C7-0321/2013 - 2013/2233(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ENVI

- Európai Bizottság- Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2012-es költségvetési év – EURATOM Ellátási Ügynökség (COM(2013)0570 [32] - C7-0322/2013 - 2013/2234(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2012-es költségvetési év – EUROPOL (COM(2013)0570 [33] - C7-0323/2013 - 2013/2235(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

LIBE

- Európai Bizottság- Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2012-es költségvetési év – A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (COM(2013)0570 [34] - C7-0324/2013 - 2013/2236(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

FEMM

- Európai Bizottság- Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2012-es költségvetési év – Európai Bankhatóság (COM(2013)0570 [35] - C7-0325/2013 - 2013/2237(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ECON

- Európai Bizottság- Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2012-es költségvetési év – Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (COM(2013)0570 [36] - C7-0326/2013 - 2013/2238(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

EMPL, ECON

- Európai Bizottság- Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2012-es költségvetési év – Európai Értékpapír-felügyeleti Hatóság (COM(2013)0570 [37] - C7-0327/2013 - 2013/2239(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ECON

- Európai Bizottság – Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2012-es pénzügyi év – Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (COM(2013)0570 [38] - C7-0328/2013 - 2013/2240(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE

- Európai Bizottság – Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2012-es pénzügyi év – az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (COM(2013)0570 [39] - C7-0329/2013 - 2013/2241(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE

- Európai Bizottság – Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2012-es költségvetési év – Európai Innovációs és Technológiai Intézet (COM(2013)0570 [40] - C7-0330/2013 - 2013/2242(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE

- Európai Bizottság – Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2012-es költségvetési év – Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (COM(2013)0570 [43] - C7-0333/2013 - 2013/2245(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

LIBE

- Európai Bizottság – Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2012-es költségvetési év – „ITER”, Nemzetközi Fúziósenergia-fejlesztési Szervezet (COM(2013)0570 [45] - C7-0335/2013 - 2013/2247(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE

- Európai Bizottság- Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2012-es költségvetési év – SESAR Közös Vállalkozás (COM(2013)0570 [46] - C7-0336/2013 - 2013/2248(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE, TRAN

- Európai Bizottság- Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2012-es költségvetési év – „Tiszta égbolt” közös vállalkozás (COM(2013)0570 [47] - C7-0337/2013 - 2013/2249(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ENVI, ITRE, TRAN

- Európai Bizottság- Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2012-es költségvetési év – "ARTEMIS", a beágyazott számítástechnikai rendszerekre irányuló közös technológiai kezdeményezés (COM(2013)0570 [48] - C7-0338/2013 - 2013/2250(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE

- Európai Bizottság – Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2012-es költségvetési év – "IMI", az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezés (COM(2013)0570 [49] - C7-0339/2013 - 2013/2251(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ENVI, ITRE

- Európai Bizottság –Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2012-es költségvetési év – Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás (FCH) (COM(2013)0570 [50] - C7-0340/2013 - 2013/2252(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2012-es költségvetési év – az Európai Nanoelektronikai Kezdeményezés Tanácsadó Testülete (ENIAC) (COM(2013)0570 [51] - C7-0341/2013 - 2013/2253(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE

- 7. sz. költségvetésmódosítás-tervezet a 2013. évi általános költségvetéshez: A Tanács 2013. október 7-i álláspontja (14180/2013 - C7-0350/2013 - 2013/2160(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

EMPL

- A DEC 30/2013. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N7-0085/2013 - C7-0354/2013 - 2013/2261(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről (Dánia EGF/2012/011 DK/Vestas referenciaszámú kérelméről) szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2013)0703 - C7-0357/2013 - 2013/2262(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

EMPL, REGI

- Javaslat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről (Németország „EGF/2013/003 DE/First Solar” referenciaszámú kérelme) európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2013)0706 - C7-0358/2013 - 2013/2263(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

EMPL, REGI

- Javaslat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről (Finnország „EGF/2013/001 FI/Nokia” referenciaszámú kérelme) szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2013)0707 - C7-0359/2013 - 2013/2264(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

EMPL, REGI

- Javaslat az Európai Unió és a Francia Köztársaság közötti, a megtakarítási adóról és az adózás területén történő közigazgatási együttműködésről szóló uniós jogszabályok Saint-Barthélémy tengerentúli közösség területén történő végrehajtásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra (COM(2013)0555 - C7-0360/2013 - 2013/0269(NLE))

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

JURI, CONT, REGI


3. Határozat sürgősségi eljárásról

A Tanács sürgősségi eljárás alkalmazására (az eljárási szabályzat 142. cikke) irányuló kérelme:

- Javaslat a környezetvédelem, a mezőgazdaság, a szociálpolitika és a közegészségügy területére vonatkozó bizonyos irányelvek Mayotte Európai Unióval kapcsolatos jogállásának változása miatti módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre - [COM(2013)0418 - C7-0176/2013- 2013/0192(COD)]

Felszólal: Carl Schlyter, az ENVI bizottság nevében, a kérelemről.

A sürgősségi eljárásra irányuló kérelmet elutasítják.

- Javaslat a halászat és az állategészségügy területére vonatkozó bizonyos rendeletek Mayotte Európai Unióval kapcsolatos jogállásának változása miatti módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre - [COM(2013)0417 - C7-0175/2013- 2013/0191(COD)]

Felszólal: João Ferreira, a PECH bizottság nevében, a kérelemről.

A sürgősségi eljárásra irányuló kérelmet elutasítják.

- Javaslat a 2010/18/EU tanácsi irányelvnek Mayotte jogállásának változása miatti módosításáról szóló tanácsi irányelvre - [14220/2013 - C7-0355/2013- 2013/0189(NLE)]

Felszólal: Elisabeth Schroedter, az EMPL bizottság nevében, a kérelemről.

A sürgősségi eljárásra irányuló kérelmet elutasítják.


4. In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök ***I - Orvostechnikai eszközök ***I (vita)

Jelentés az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2012)0541 - C7-0317/2012- 2012/0267(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Peter Liese (A7-0327/2013)

Jelentés az orvostechnikai eszközökről, valamint a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2012)0542 - C7-0318/2012- 2012/0266(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0324/2013)

Dagmar Roth-Behrendt és Peter Liese előterjesztik jelentéseiket.

Felszólal: Neven Mimica (a Bizottság tagja).

Felszólal: Edite Estrela (az EMPL bizottság véleményének előadója), Nora Berra (az IMCO bizottság véleményének előadója), Mairead McGuinness, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Gilles Pargneaux, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Rebecca Taylor, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Margrete Auken, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Alda Sousa, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Derek Roland Clark, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Jolanta Emilia Hibner, Christel Schaldemose, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Margrete Auken, Holger Krahmer, Michèle Rivasi, Richard Seeber, Andrés Perelló Rodríguez, Milan Cabrnoch, Zofija Mazej Kukovič, Françoise Grossetête és Thomas Ulmer.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Danuta Jazłowiecka, Spyros Danellis, Petru Constantin Luhan, Biljana Borzan, Phil Prendergast és Antigoni Papadopoulou.

Felszólal: Neven Mimica, Dagmar Roth-Behrendt és Peter Liese.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013. október 22., a jegyzőkönyv 6.3. pontja és 2013. október 22., a jegyzőkönyv 6.4. pontja


5. Az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetés-tervezete – összes szakasz (vita)

Az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetés-tervezetével kapcsolatos tanácsi álláspontról szóló jelentés [13176/2013 - C7-0260/2013- 2013/2145(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Társelőadók: Monika Hohlmeier és Anne E. Jensen (A7-0328/2013)

Monika Hohlmeier és Anne E. Jensen előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Algimantas Rimkūnas (a Tanács soros elnöke).

ELNÖKÖL:
Alejo VIDAL-QUADRAS alelnök

Felszólal: Janusz Lewandowski (a Bizottság tagja).

Felszólal: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (az AFET bizottság véleményének előadója), Peter Šťastný (az INTA bizottság véleményének előadója), Jens Geier (a CONT bizottság véleményének előadója), Sven Giegold (az ECON bizottság véleményének előadója), Őry Csaba (az EMPL bizottság véleményének előadója), Jutta Haug (az ENVI bizottság véleményének előadója), Reinhard Bütikofer (az ITRE bizottság véleményének előadója), Isabelle Durant (a TRAN bizottság véleményének előadója), aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Sajjad Karim, Georgios Stavrakakis (a REGI bizottság véleményének előadója), Vasilica Viorica Dăncilă (az AGRI bizottság véleményének előadója), Morten Messerschmidt (az AFCO bizottság véleményének előadója), Dominique Riquet, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Eider Gardiazábal Rubial, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, George Lyon, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Richard Ashworth, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jürgen Klute, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Claudio Morganti, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Philip Claeys, független, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Hynek Fajmon, Alda Sousa, Frank Vanhecke, Hans-Peter Martin, Herczog Edit, Nicole Sinclaire, Frédéric Daerden, Gáll-Pelcz Ildikó (az IMCO bizottság véleményének előadója) és Jan Mulder (a LIBE bizottság véleményének előadója).

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Mairead McGuinness, Andrej Plenković, Josefa Andrés Barea, Angelika Werthmann és Juan Andrés Naranjo Escobar.

Felszólal: Janusz Lewandowski, Algimantas Rimkūnas, Monika Hohlmeier és Anne E. Jensen, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bernd Posselt.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013. október 23., a jegyzőkönyv 11.2. pontja

(Az ülést a szavazások órájáig néhány pillanatra felfüggesztik.)

ELNÖKÖL:
Anni PODIMATA alelnök


6. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


6.1. A borra vonatkozó vámkontingensek ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az 1215/2009/EK tanácsi rendeletnek a borra vonatkozó vámkontingensek tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0187 - C7-0090/2013 - 2013/0099(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Iuliu Winkler (A7-0293/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA, MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2013)0425)

Felszólalások

Potito Salatto, a szavazás után.


6.2. A Kirgiz Köztársaságnak nyújtott makroszintű pénzügyi támogatás ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra a Tanács első olvasatbeli álláspontjáról a Kirgiz Köztársaságnak nyújtott makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadása céljából [11703/1/2013 - C7-0314/2013 - 2011/0458(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Vital Moreira (A7-0334/2013)

(Minősített többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

A TANÁCS ÁLLÁSPONTJA

Jóváhagyottnak nyilvánítva (P7_TA(2013)0426)


6.3. In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök ***I (szavazás)

Jelentés az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2012)0541 - C7-0317/2012- 2012/0267(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Peter Liese (A7-0327/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2013)0427)

Felszólalások

Peter Liese (előadó) az eljárási szabályzat 57. cikke (2) bekezdésének megfelelően javasolja, hogy a jogalkotási állásfoglalás-tervezetről tartandó szavazást halasszák későbbre.

A Parlament név szerinti szavazással (559 mellette, 14 ellene, 92 tartózkodás)elfogadja a javaslatot. Így az ügy ismételt vizsgálat céljából az illetékes bizottsághoz visszautaltnak tekintendő.


6.4. Orvostechnikai eszközök ***I (szavazás)

Jelentés az orvostechnikai eszközökről, valamint a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2012)0542 - C7-0318/2012- 2012/0266(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0324/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2013)0428)

Felszólalások

Peter Liese két szóbeli módosítást javasol a VII. melléklet III. része 4.2. pontja (1) bekezdésének harmadik francia bekezdéséhez és 4.3. pontja (1) bekezdésének második francia bekezdéséhez, és Dagmar Roth-Behrendt (előadó) ezt ellenzi. Mivel több mint 40 képviselő ellenzi e szóbeli módosítások figyelembevételét, azokat nem fogadták el.

Dagmar Roth-Behrendt az eljárási szabályzat 57. cikke (2) bekezdésének megfelelően javasolja, hogy a jogalkotási állásfoglalás-tervezetről tartandó szavazást halasszák későbbre.

A Parlament név szerinti szavazással (559 mellette, 81 ellene, 40 tartózkodás)elfogadja a javaslatot. Így az ügy ismételt vizsgálat céljából az illetékes bizottsághoz visszautaltnak tekintendő.

Dimitar Stoyanov a név szerinti szavazásról eljárási ügyek szavazásakor.


ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

7. A Szaharov-díj átadása (ünnepi ülés)

A Parlament 12.10 és 12.40 között ünnepi ülést tart, hogy átadja a Szaharov-díjat Aung San Suu Kyi, 1990-es díjazott számára.


ELNÖKÖL:
Anni PODIMATA alelnök

8. Szavazások órája (folytatás)

8.1. A hajók újrafeldolgozása ***I (szavazás)

Jelentés a hajók újrafeldolgozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2012)0118 - C7-0082/2012 - 2012/0055(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Carl Schlyter (A7-0132/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2013)0429)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2013)0429)

Felszólalások

Carl Schlyter (előadó), a 121. módosításról szóló szavazás után.


8.2. Az európai demográfiai statisztikák ***I (szavazás)

Jelentés az európai demográfiai statisztikákról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0903 - C7-0518/211 - 2011/0440(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Csaba Sógor (A7-0050/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2013)0430)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2013)0430)


8.3. Szexuális és reproduktív egészség és jogok (szavazás)

Jelentés a szexuális és reproduktív egészségről és jogokról [2013/2040(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Edite Estrela (A7-0306/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Felszólalások

Alexander Graf Lambsdorff a plenáris ülésteremben köröző szavazási utasításokról, és Crescenzio Rivellini, aki megemlíti, hogy minden képviselő szabadon szavazhat.

Ashley Fox, aki kéri az elnök asszonyt, hogy az eljárási szabályzat 162. cikke értelmében kérje fel az illetékes bizottságot e kérdés újbóli megvizsgálására.(Az elnök megjegyzi, hogy a Parlament elnöke határozott arról, hogy sor kerülhet a plenáris ülésen való szavazásra), Sergio Paolo Francesco Silvestris, Bruno Gollnisch és Elmar Brok erről a kérelemről.

Ashley Fox, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki kéri a bizottsághoz történő visszautalást az eljárási szabályzat 175. cikkének (2) bekezdése értelmében, Martin Callanan és Hannes Swoboda erről a kérelemről.

Név szerinti szavazással (351 mellette, 319 ellene, 18 tartózkodás) a Parlament jóváhagyja a visszautalási kérelmet.

Mikael Gustafsson (a FEMM bizottság elnöke) és Edite Estrela (előadó) a visszautalással kapcsolatos döntésről.


8.4. Az emberi jogok a Száhel-övezetben (szavazás)

Jelentés az emberi jogok helyzetéről a Száhel-övezetben [2013/2020(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Charles Tannock (A7-0325/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2013)0431)


8.5. A helyi hatóságok és a civil társadalom (szavazás)

Jelentés a helyi hatóságokról és a civil társadalomról: Európa elköteleződése a fenntartható fejlődés támogatása mellett [2012/2288(INI)] - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Corina Creţu (A7-0296/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2013)0432)

Felszólalások

Corina Creţu (előadó) szóbeli módosítást javasol a (27) bevezető hivatkozás után, amit elfogadtak.


8.6. Az oktatás újragondolása (szavazás)

Jelentés az oktatás újragondolásáról [2013/2041(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Katarína Neveďalová (A7-0314/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2013)0433)


8.7. Uniós előcsatlakozási támogatások: igazságszolgáltatási rendszerek és korrupció elleni küzdelem (szavazás)

Jelentés az igazságszolgáltatási rendszerek és a korrupció elleni küzdelem területén nyújtott uniós előcsatlakozási támogatásokról a tagjelölt és a potenciális tagjelölt országokban [2011/2033(INI)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Monica Luisa Macovei (A7-0318/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2013)0434)


8.8. Betegbiztonság (szavazás)

Jelentés: A Bizottság jelentése a Tanácsnak a tagállamok jelentései alapján az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzését és leküzdését is magában foglaló betegbiztonságról szóló tanácsi ajánlás (2009/C 151/01) végrehajtásáról [2013/2022(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Oreste Rossi (A7-0320/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2013)0435)


8.9. Félrevezető hirdetési gyakorlatok (szavazás)

Jelentés a félrevezető hirdetési gyakorlatokról [2013/2122(INI)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Cornelis de Jong (A7-0311/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2013)0436)

°
° ° °

Felszólalások

Jacky Hénin az Edite Estrela-jelentés (A7-0306/2013) visszautalására vonatkozó kérelemről.


9. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 170. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Peter Liese-jelentés - A7-0327/2013
Marian Harkin, Jim Higgins és Anna Záborská

Charles Tannock-jelentés - A7-0325/2013
Adam Bielan, Mitro Repo, Mojca Kleva Kekuš, Nikola Vuljanić és Diane Dodds

Corina Creţu-jelentés - A7-0296/2013
Claudette Abela Baldacchino, Seán Kelly és Anna Záborská

Katarína Neveďalová-jelentés - A7-0314/2013
Erminia Mazzoni, Claudette Abela Baldacchino, Marusya Lyubcheva, Roberta Angelilli, Diane Dodds, Seán Kelly és Anna Záborská

Monica Luisa Macovei-jelentés - A7-0318/2013
Petru Constantin Luhan és Nikola Vuljanić


10. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 13.50-kor megszakított ülést 15 órakor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Oldřich VLASÁK alelnök

11. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


12. Szervezett bűnözés, korrupció és pénzmosás (vita)

Jelentés a szervezett bűnözésről, korrupcióról és pénzmosásról: a szükséges intézkedésekre és kezdeményezésekre irányuló ajánlások (végleges jelentés) [2013/2107(INI)] - . Előadó: Salvatore Iacolino (A7-0307/2013)

Salvatore Iacolino előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Cecilia Malmström (a Bizottság tagja).

Felszólal: Véronique Mathieu Houillon, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Rita Borsellino, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sonia Alfano, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Rui Tavares, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, James Nicholson, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Søren Bo Søndergaard, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Rolandas Paksas, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Mario Borghezio, független, Monica Luisa Macovei, Tanja Fajon, Theodoros Skylakakis, Jan Philipp Albrecht, Ruža Tomašić, Slavi Binev, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Bill Newton Dunn, Carl Schlyter, Peter van Dalen, Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra, Monika Hohlmeier, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Véronique Mathieu Houillon, Iliana Malinova Iotova, Olle Schmidt, Janusz Wojciechowski, Franz Obermayr, Hubert Pirker, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ewald Stadler, Barbara Weiler, Anneli Jäätteenmäki, Ewald Stadler, Tadeusz Zwiefka, Salvatore Caronna, Diane Dodds, Wim van de Camp, Inés Ayala Sender, Bruno Gollnisch, Georgios Papanikolaou, Emer Costello, Ivo Belet és Emine Bozkurt.

ELNÖKÖL:
Edward McMILLAN-SCOTT alelnök

Felszólal: Carlos Coelho, Ioan Enciu, Roberta Angelilli, Antigoni Papadopoulou, Mészáros Alajos, Seán Kelly, Zdravka Bušić és Antonio López-Istúriz White.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Mojca Kleva Kekuš, João Ferreira, Andrew Henry William Brons, Milan Zver, Sandra Petrović Jakovina és Andreas Mölzer.

Felszólal: Cecilia Malmström és Salvatore Iacolino.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013. október 23., a jegyzőkönyv 11.9. pontja


13. A 2014–2018-as időszakra szóló e-igazságszolgáltatási cselekvési terv (vita)

A Tanács nyilatkozata: A 2014–2018-as időszakra szóló e-igazságszolgáltatási cselekvési terv (2013/2852(RSP))

Vytautas Leškevičius (a Tanács soros elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Tadeusz Zwiefka, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Juan Fernando López Aguilar, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Nathalie Griesbeck, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Gál Kinga, Evelyn Regner, Georgios Papanikolaou, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Claude Moraes és Sergio Gaetano Cofferati.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Mészáros Alajos, Janusz Władysław Zemke, Andreas Mölzer és Antonio López-Istúriz White.

Felszólal: Vytautas Leškevičius.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Klaus-Heiner Lehne és Juan Fernando López Aguilar, a Jogi Bizottság nevében a 2014–2018-as időszakra szóló e-igazságszolgáltatási cselekvési tervről (2013/2852(RSP)) (B7-0465/2013)

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013. október 23., a jegyzőkönyv 11.10. pontja


14. A Számvevőszék horvát tagja (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000100/2013) felteszi: Jan Mulder, Ingeborg Gräßle, Jens Geier, Michael Theurer, Bart Staes, Inés Ayala Sender és Søren Bo Søndergaard, nevében Költségvetési Ellenőrző Bizottság, a Tanácshoz: A Számvevőszék horvát tagja (2013/2891(RSP)) (B7-0522/2013)

Jan Mulder és Jens Geier, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Davor Ivo Stier kifejti a kérdést.

Vytautas Leškevičius (a Tanács soros elnöke) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Ingeborg Gräßle, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Inés Ayala Sender, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bart Staes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ruža Tomašić, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Nikola Vuljanić, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, és Dubravka Šuica.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jean-Pierre Audy, Tonino Picula és Søren Bo Søndergaard.

Felszólal: Vytautas Leškevičius.

ELNÖKÖL:
Alexander ALVARO alelnök

A vitát berekesztik.


15. A Parlament tagjai

Anja Weisgerbert és Franziska Katharina Brantnert 2013. október 22-i hatállyal megválasztották a Bundestagba.

Az eljárási szabályzat 4. cikke (1) bekezdésének megfelelően a Parlament megállapítja képviselői helyük fenti dátumtól számított megüresedését, és erről tájékoztatja az érintett nemzeti hatóságot.


16. Az uniós polgárok mobilitása és a tagállamok szociális hálója (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Az uniós polgárok mobilitása és a tagállamok szociális hálója (2013/2894(RSP))

Andor László (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Frank Engel, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Pervenche Berès, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Phil Bennion, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: William (The Earl of) Dartmouth, Marije Cornelissen, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Adam Bielan, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Søren Bo Søndergaard, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Morten Messerschmidt, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Edit Bauer, Birgit Sippel, Renate Weber, Elisabeth Schroedter, Nigel Farage és William (The Earl of) Dartmouth, valamint Danuta Jazłowiecka a „kék kártyás” eljárásra vonatkozó szabályokról. (Az elnök emlékeztet az érvényes szabályokra), Verónica Lope Fontagné, Vilija Blinkevičiūtė, Marian Harkin, Jean Lambert, Mara Bizzotto, Davor Ivo Stier, Ioan Enciu, Anne E. Jensen és Heinz K. Becker, Jutta Steinruck, Elisabeth Morin-Chartier, Sergio Gaetano Cofferati, Danuta Jazłowiecka et Iliana Malinova Iotova.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Piotr Borys, Sandra Petrović Jakovina, Dubravka Šuica, Malika Benarab-Attou, Sari Essayah, Bánki Erik, Inês Cristina Zuber és Ria Oomen-Ruijten.

Felszólal: Andor László.

A vitát berekesztik.


17. Európai szomszédságpolitika: a partnerség erősítése felé – Az Európai Parlament álláspontja a 2012. évi eredményjelentésekről (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Európai szomszédságpolitika: a partnerség erősítése felé – Az Európai Parlament álláspontja a 2012. évi eredményjelentésekről (2013/2621(RSP))

Štefan Füle (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

ELNÖKÖL:
Roberta ANGELILLI alelnök

Felszólal: Jacek Saryusz-Wolski, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Pier Antonio Panzeri, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anneli Jäätteenmäki, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Werner Schulz, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Willy Meyer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nikolaos Salavrakos, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Dimitar Stoyanov, független, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marek Siwiec, Graham Watson, Ulrike Lunacek, Paweł Robert Kowal, Helmut Scholz, Slavi Binev, Elmar Brok, Libor Rouček, Gerben-Jan Gerbrandy, Tarja Cronberg, Mirosław Piotrowski, Gunnar Hökmark, Göran Färm, Norica Nicolai, Adam Bielan, Schöpflin György, Evgeni Kirilov, Francisco José Millán Mon, Emer Costello, Krzysztof Lisek, Tonino Picula, Andrey Kovatchev, Pino Arlacchi, Tokia Saïfi, Boris Zala, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, Jean Roatta, Paweł Zalewski, Joachim Zeller, Filip Kaczmarek és Andrej Plenković.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Lena Kolarska-Bobińska, Jaromír Kohlíček és Charalampos Angourakis.

Felszólal: Štefan Füle.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Pier Antonio Panzeri és Jacek Saryusz-Wolski, nevében Külügyi Bizottság, az európai szomszédságpolitikáról: a partnerség erősítése felé. Az Európai Parlament álláspontja a 2012. évi jelentésekről. 2013/2621(RSP) (B7-0484/2013).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013. október 23., a jegyzőkönyv 11.11. pontja


18. Az Európai Tengerügyi és Halászati Alap ***I (vita)

Jelentés az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint az 1198/2006/EK tanácsi rendelet, a 861/2006/EK tanácsi rendelet és az integrált tengerpolitikáról szóló XXX/2011/EU tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló módosított javaslatról [COM(2011)0804 - C7-0460/2011- 2011/0380(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: Alain Cadec (A7-0282/2013)

Alain Cadec előterjeszti a jelentést.

ELNÖKÖL:
Oldřich VLASÁK alelnök

Felszólal: Maria Damanaki (a Bizottság tagja).

Felszólal: Verónica Lope Fontagné (az EMPL bizottság véleményének előadója), Rosa Estaràs Ferragut (a REGI bizottság véleményének előadója), Gabriel Mato Adrover, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Guido Milana, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Nils Torvalds, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: João Ferreira, Julie Girling, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, João Ferreira, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, John Stuart Agnew, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Diane Dodds, független, Werner Kuhn, Ulrike Rodust, Pat the Cope Gallagher, Isabella Lövin, Marek Józef Gróbarczyk, Carmen Fraga Estévez, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Guido Milana, Göran Färm, Susy De Martini, Maria do Céu Patrão Neves, Kriton Arsenis, Jarosław Leszek Wałęsa, Isabelle Thomas, Christofer Fjellner, Dolores García-Hierro Caraballo, Lambert van Nistelrooij és Iliana Malinova Iotova.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Rareş-Lucian Niculescu, Luís Paulo Alves, Gesine Meissner, Ruža Tomašić, Seán Kelly, Marusya Lyubcheva, Bánki Erik, Tonino Picula és Dubravka Šuica.

Felszólal: Maria Damanaki és Alain Cadec.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013. október 23., a jegyzőkönyv 11.6. pontja


19. A tengerekkel kapcsolatos tudás (2020) (vita)

Jelentés a tengerekkel kapcsolatos tudásról (2020): A tengerfenék feltérképezése a fenntartható halászat támogatása érdekében [2013/2101(INI)] - Halászati Bizottság. Előadó: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0295/2013)

Maria do Céu Patrão Neves előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Maria Damanaki (a Bizottság tagja).

Felszólal: Jarosław Leszek Wałęsa, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Kriton Arsenis, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, és Marek Józef Gróbarczyk, a(z) ECR képviselőcsoport nevében.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly, Gesine Meissner és Bánki Erik.

Felszólal: Maria Damanaki és Maria do Céu Patrão Neves.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013. október 23.


20. Előirányzatok átcsoportosítása

A költségvetési rendelet 25. cikkével összhangban a Régiók Bizottsága tájékoztatta az Európai Parlamentet az INF 1/2013., INF 2/2013. és INF 3/2013. számú előirányzat-átcsoportosításokról .

A költségvetési rendelet 25. cikkével összhangban az Európai Külügyi Szolgálat tájékoztatta az Európai Parlamentet az 1/2013. számú előirányzat-átcsoportosításról .

A költségvetési rendelet 27. cikkének (4) bekezdésével összhangban az Európai Unió Tanácsa tájékoztatta az Európai Parlamentet a DEC 22/2013. számú előirányzat-átcsoportosítás jóváhagyásáról.

A költségvetési rendelet 27. cikkének (3) bekezdésével összhangban a Költségvetési Bizottság a jóváhagyta az Európai Bizottság DEC 22/2013 (N7-0081/2013 - C7-0284/2013 – 2013/2207(GBD)) és DEC 27/2013 (N7-0080/2013 - C7-0270/2013 – 2013/2193(GBD)) számú előirányzat-átcsoportosítási javaslatait.

A költségvetési rendelet 50. cikkével összhangban az Európai Közösségek Számvevőszéke tájékoztatta az Európai Parlamentet 2013. évi szervezeti felépítésének módosításáról (ellenőrzési jogcímek).


21. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 521.900/OJME).


22. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.45-kor berekesztik.

Klaus Welle

Surján László

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Bánki, Bartolozzi, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat