Rodyklė 
Protokolas
PDF 242kWORD 247k
Antradienis, 2013 m. spalio 22 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Gauti dokumentai
 3.Balsavimas dėl prašymo taikyti skubos tvarką
 4.Diagnostikos in vitro medicinos prietaisai ***I - Medicinos prietaisai ***I (diskusijos)
 5.Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrojo biudžeto projektas. Visi skirsniai (diskusijos)
 6.Balsuoti skirtas laikas
  
6.1.Tarifinės vyno kvotos ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
6.2.Makrofinansinė pagalba Kirgizijos Respublikai ***II (balsavimas)
  
6.3.Diagnostikos in vitro medicinos prietaisai ***I (balsavimas)
  
6.4.Medicinos prietaisai ***I (balsavimas)
 7.Sacharovo premijos įteikimas (iškilmingas posėdis)
 8.Balsuoti skirtas laikas (tęsinys)
  
8.1.Laivų perdirbimas ***I (balsavimas)
  
8.2.Europos demografinė statistika ***I (balsavimas)
  
8.3.Lytinė ir reprodukcinė sveikata ir teisės (balsavimas)
  
8.4.Žmogaus teisės Sahelio regione (balsavimas)
  
8.5.Vietos valdžios institucijos ir pilietinė visuomenė (balsavimas)
  
8.6.Švietimo persvarstymas (balsavimas)
  
8.7.ES pasirengimo narystei fondai: teismų sistemos ir kova su korupcija (balsavimas)
  
8.8.Pacientų sauga (balsavimas)
  
8.9.Klaidinanti reklama (balsavimas)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
 10.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 11.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 12.Organizuotas nusikalstamumas, korupcija ir pinigų plovimas (diskusijos)
 13.E. teisingumo veiksmų planas 2014–2018 m. (diskusijos)
 14.Audito Rūmų narys iš Kroatijos (diskusijos)
 15.Parlamento sudėtis
 16.ES piliečių judumas ir valstybių narių socialinės apsaugos sistemos (diskusijos)
 17.Europos kaimynystės politika: darbas siekiant tvirtesnės partnerystės. EP pozicija dėl 2012 m. pažangos ataskaitų (diskusijos)
 18.Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas ***I (diskusijos)
 19.Žinios apie jūrą 2020 m. (diskusijos)
 20.Asignavimų perkėlimas
 21.Kito posėdžio darbotvarkė
 22.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 08.30 val.


2. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai iš Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria nustatomi vidaus vandenų kelių laivams taikomi techniniai reikalavimai ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/87/EB (COM(2013)0622 - C7-0266/2013 - 2013/0302(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį ir 125 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

nuomonė :

ITRE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos metinės ataskaitos. 2012 finansiniai metai - Europos Sąjungos Komisija (COM(2013)0570 [01] - C7-0273/2013 - 2013/2195(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europos Komisija. Europos Sąjungos metinės ataskaitos. 2012 finansiniai metai - Europos Parlamentas (COM(2013)0570 [02] - C7-0274/2013 - 2013/2196(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europos Komisija. Europos Sąjungos metinės ataskaitos. 2012 finansiniai metai - Europos Vadovų Taryba ir Taryba (COM(2013)0570 [03] - C7-0275/2013 - 2013/2197(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europos Komisija. Europos Sąjungos metinės ataskaitos. 2012 finansiniai metai - Teisingumo Teismas (COM(2013)0570 [04] - C7-0276/2013 - 2013/2199(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europos Komisija. Europos Sąjungos metinės ataskaitos. 2012 finansiniai metai - ES Audito Rūmai (COM(2013)0570 [05] - C7-0277/2013 - 2013/2200(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europos Komisija. Europos Sąjungos metinės ataskaitos. 2012 finansiniai metai - Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (COM(2013)0570 [06] - C7-0278/2013 - 2013/2201(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europos Komisija. Europos Sąjungos metinės ataskaitos. 2012 finansiniai metai - Regionų komitetas (COM(2013)0570 [07] - C7-0279/2013 - 2013/2202(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europos Komisija. Europos Sąjungos metinės ataskaitos. 2012 finansiniai metai - Europos ombudsmenas (COM(2013)0570 [08] - C7-0280/2013 - 2013/2203(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europos Komisija. Europos Sąjungos metinės ataskaitos. 2012 finansiniai metai - Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (COM(2013)0570 [09] - C7-0281/2013 - 2013/2204(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

JURI, LIBE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos galutinės metinės ataskaitos. 2012 finansiniai metai. Europos išorės veiksmų tarnyba (COM(2013)0570 [10] - C7-0282/2013 - 2013/2205(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Europos Komisija. 8-ojo, 9-ojo ir 10-ojo Europos plėtros fondų 2012 finansinių metų galutinės ataskaitos (COM(2013)0541 - C7-0283/2013 - 2013/2206(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

DEVE, BUDG

- Europos Komisija. Europos Sąjungos galutinės metinės ataskaitos. 2012 finansiniai metai. Europos profesinio mokymo plėtros centras (COM(2013)0570 [11] - C7-0286/2013 - 2013/2208(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

EMPL, ITRE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos galutinės metinės ataskaitos. 2012 finansiniai metai. Pagrindinių teisių agentūra (COM(2013)0570 [13] - C7-0287/2013 - 2013/2209(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

LIBE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos galutinės metinės ataskaitos. 2012 finansiniai metai. Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (COM(2013)0570 [12] - C7-0288/2013 - 2013/2210(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

EMPL

- Europos Komisija. Europos Sąjungos galutinės metinės ataskaitos. 2012 finansiniai metai. Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (COM(2013)0570 [14] - C7-0289/2013 - 2013/2211(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

ENVI, LIBE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos galutinės metinės ataskaitos. 2012 finansiniai metai. Europos aplinkos agentūra (COM(2013)0570 [15] - C7-0290/2013 - 2013/2212(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

ENVI

- Europos Komisija. Europos Sąjungos galutinės metinės ataskaitos. 2012 finansiniai metai. Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra (COM(2013)0570 [16] - C7-0291/2013 - 2013/2213(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

EMPL

- Europos Komisija. Europos Sąjungos galutinės metinės ataskaitos. 2012 finansiniai metai. Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (COM(2013)0570 [17] - C7-0292/2013 - 2013/2214(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

CULT

- Europos Komisija. Europos Sąjungos galutinės metinės ataskaitos. 2012 finansiniai metai. Europos vaistų agentūra (COM(2013)0570 [18] - C7-0293/2013 - 2013/2215(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

ENVI

- Europos Komisija. Europos Sąjungos galutinės metinės ataskaitos. 2012 finansiniai metai. Eurojustas (COM(2013)0570 [19] - C7-0294/2013 - 2013/2216(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

LIBE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos galutinės metinės ataskaitos. 2012 finansiniai metai. Europos mokymo fondas (COM(2013)0570 [20] - C7-0295/2013 - 2013/2217(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

EMPL

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotos metinės ataskaitos. 2012 finansiniai metai. Europos jūrų saugumo agentūra (COM(2013)0570 [21] - C7-0296/2013 - 2013/2218(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

TRAN

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotos metinės ataskaitos. 2012 finansiniai metai. Europos aviacijos saugos agentūra (COM(2013)0570 [22] - C7-0297/2013 - 2013/2219(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

TRAN

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotos metinės ataskaitos. 2012 finansiniai metai. Europos maisto saugos tarnyba (COM(2013)0570 [23] - C7-0298/2013 - 2013/2220(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

ENVI

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotos metinės ataskaitos. 2012 finansiniai metai. Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (COM(2013)0570 [24] - C7-0299/2013 - 2013/2221(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

ENVI

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotos metinės ataskaitos. 2012 finansiniai metai. Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (COM(2013)0570 [25] - C7-0300/2013 - 2013/2222(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

ITRE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotos metinės ataskaitos. 2012 finansiniai metai. Europos geležinkelio agentūra (COM(2013)0570 [26] - C7-0316/2013 - 2013/2228(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

TRAN

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotos metinės ataskaitos. 2012 finansiniai metai. Europos policijos koledžas (COM(2013)0570 [27] - C7-0317/2013 - 2013/2229(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

LIBE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotos metinės ataskaitos. 2012 finansiniai metai. FRONTEX (COM(2013)0570 [28] - C7-0318/2013 - 2013/2230(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

AFET, LIBE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotos metinės ataskaitos. 2012 finansiniai metai. Europos GNSS priežiūros institucija (COM(2013)0570 [29] - C7-0319/2013 - 2013/2231(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

ITRE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotos metinės ataskaitos. 2012 finansiniai metai. Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (COM(2013)0570 [30] - C7-0320/2013 - 2013/2232(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

PECH

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotos metinės ataskaitos. 2012 finansiniai metai. Europos cheminių medžiagų agentūra (COM(2013)0570 [31] - C7-0321/2013 - 2013/2233(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

ENVI

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotos metinės ataskaitos. 2012 finansiniai metai. Euratomo tiekimo agentūra (COM(2013)0570 [32] - C7-0322/2013 - 2013/2234(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

ITRE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotos metinės ataskaitos. 2012 finansiniai metai. EUROPOL (COM(2013)0570 [33] - C7-0323/2013 - 2013/2235(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

LIBE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotos metinės ataskaitos. 2012 finansiniai metai. Europos lyčių lygybės institutas (COM(2013)0570 [34] - C7-0324/2013 - 2013/2236(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

FEMM

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotos metinės ataskaitos. 2012 finansiniai metai. Europos bankininkystės institucija (COM(2013)0570 [35] - C7-0325/2013 - 2013/2237(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

ECON

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotos metinės ataskaitos. 2012 finansiniai metai. Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (COM(2013)0570 [36] - C7-0326/2013 - 2013/2238(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

EMPL, ECON

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotos metinės ataskaitos. 2012 finansiniai metai. Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (COM(2013)0570 [37] - C7-0327/2013 - 2013/2239(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

ECON

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotos metinės ataskaitos. 2012 finansiniai metai. Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (COM(2013)0570 [38] - C7-0328/2013 - 2013/2240(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

ITRE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotos metinės ataskaitos. 2012 finansiniai metai. Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (COM(2013)0570 [39] - C7-0329/2013 - 2013/2241(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

ITRE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotos metinės ataskaitos. 2012 finansiniai metai. Europos inovacijos ir technologijos institutas (COM(2013)0570 [40] - C7-0330/2013 - 2013/2242(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

ITRE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos galutinės metinės ataskaitos. 2012 finansiniai metai. Europos prieglobsčio paramos biuras (COM(2013)0570 [43] - C7-0333/2013 - 2013/2245(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

LIBE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotos metinės ataskaitos. 2012 finansiniai metai. Tarptautinė ITER branduolio sintezės energijos organizacija (COM(2013)0570 [45] - C7-0335/2013 - 2013/2247(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

ITRE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotos metinės ataskaitos. 2012 finansiniai metai. Bendroji įmonė SESAR (COM(2013)0570 [46] - C7-0336/2013 - 2013/2248(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

ITRE, TRAN

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotos metinės ataskaitos. 2012 finansiniai metai. Bendroji įmonė „Švarus dangus“ (COM(2013)0570 [47] - C7-0337/2013 - 2013/2249(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

ENVI, ITRE, TRAN

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotos metinės ataskaitos. 2012 finansiniai metai. Bendroji įmonė ARTEMIS (COM(2013)0570 [48] - C7-0338/2013 - 2013/2250(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

ITRE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotos metinės ataskaitos. 2012 finansiniai metai. Bendroji įmonė NVI (COM(2013)0570 [49] - C7-0339/2013 - 2013/2251(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

ENVI, ITRE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotos metinės ataskaitos. 2012 finansiniai metai. Kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė (COM(2013)0570 [50] - C7-0340/2013 - 2013/2252(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

ITRE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotos metinės ataskaitos. 2012 finansiniai metai. Bendroji įmonė ENIAC (Europos nanoelektronikos patariamoji taryba) (COM(2013)0570 [51] - C7-0341/2013 - 2013/2253(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

ITRE

- 2013 m. bendrojo biudžeto taisomasis biudžetas Nr. 7: 2013 m. spalio 7 d. Tarybos pozicija (14180/2013 - C7-0350/2013 - 2013/2160(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

EMPL

- Pasiūlymas perkelti DEC 30/2013 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N7-0085/2013 - C7-0354/2013 - 2013/2261(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006m. gegužės 17d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28punktą (Danijos paraiška „EGF/2012/011 DK/Vestas“) (COM(2013)0703 - C7-0357/2013 - 2013/2262(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

EMPL, REGI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006m. gegužės 17d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28punktą (Vokietijos paraiška „EGF/2013/003 DE/First Solar“) (COM(2013)0706 - C7-0358/2013 - 2013/2263(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

EMPL, REGI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Suomijos paraiška „EGF/2013/001 FI/Nokia“) (COM(2013)0707 - C7-0359/2013 - 2013/2264(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

EMPL, REGI

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Prancūzijos Respublikos susitarimo, kuriuo numatoma Sen Bartelemi bendrijai taikyti Sąjungos teisės aktus, susijusius su taupymo pajamų apmokestinimu ir administraciniu finansinės srities bendradarbiavimu, sudarymo (COM(2013)0555 - C7-0360/2013 - 2013/0269(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

JURI, CONT, REGI


3. Balsavimas dėl prašymo taikyti skubos tvarką

Tarybos prašymas taikyti skubos tvarką (Darbo tvarkos taisyklių 142 straipsnis):

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria dėl Majoto statuso Europos Sąjungos atžvilgiu pakeitimo iš dalies keičiamos tam tikros aplinkos, žemės ūkio, socialinės politikos ir visuomenės sveikatos srities direktyvos - [COM(2013)0418 - C7-0176/2013- 2013/0192(COD)]

Kalbėjo Carl Schlyter ENVI komiteto vardu dėl prašymo taikyti skubos tvarką.

Prašymas taikyti skubos tvarką atmestas.

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Majoto statuso Europos Sąjungos atžvilgiu pakeitimo iš dalies keičiami tam tikri žuvininkystės ir gyvūnų sveikatos srities reglamentai - [COM(2013)0417 - C7-0175/2013- 2013/0191(COD)]

Kalbėjo João Ferreira PECH komiteto vardu dėl prašymo taikyti skubos tvarką.

Prašymas taikyti skubos tvarką atmestas.

- Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria dėl Majoto statuso pakeitimo iš dalies keičiama Tarybos direktyva 2010/18/ES - [14220/2013 - C7-0355/2013- 2013/0189(NLE)]

Kalbėjo Elisabeth Schroedter EMPL komiteto vardu dėl prašymo taikyti skubos tvarką.

Prašymas taikyti skubos tvarką atmestas.


4. Diagnostikos in vitro medicinos prietaisai ***I - Medicinos prietaisai ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl diagnostikos in vitro medicinos prietaisų [COM(2012)0541 - C7-0317/2012- 2012/0267(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Peter Liese (A7-0327/2013)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl medicinos prietaisų, kuriuo iš dalies keičiami Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 [COM(2012)0542 - C7-0318/2012- 2012/0266(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0324/2013)

Dagmar Roth-Behrendt ir Peter Liese pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo Neven Mimica (Komisijos narys).

Kalbėjo: Edite Estrela (EMPL komiteto nuomonės referentė), Nora Berra (IMCO komiteto nuomonės referentė), Mairead McGuinness PPE frakcijos vardu, Gilles Pargneaux S&D frakcijos vardu, Rebecca Taylor ALDE frakcijos vardu, Margrete Auken Verts/ALE frakcijos vardu, Alda Sousa GUE/NGL frakcijos vardu, Derek Roland Clark EFD frakcijos vardu, Jolanta Emilia Hibner, Christel Schaldemose (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Margrete Auken), Holger Krahmer, Michèle Rivasi, Richard Seeber, Andrés Perelló Rodríguez, Milan Cabrnoch, Zofija Mazej Kukovič, Françoise Grossetête ir Thomas Ulmer.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Danuta Jazłowiecka, Spyros Danellis, Petru Constantin Luhan, Biljana Borzan, Phil Prendergast ir Antigoni Papadopoulou.

Kalbėjo: Neven Mimica, Dagmar Roth-Behrendt ir Peter Liese.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 6.3 punktas ir 6.4 punktas


5. Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrojo biudžeto projektas. Visi skirsniai (diskusijos)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto [13176/2013 - C7-0260/2013- 2013/2145(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjai: Monika Hohlmeier ir Anne E. Jensen (A7-0328/2013)

Monika Hohlmeier ir Anne E. Jensen pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo Algimantas Rimkūnas (einantis Tarybos pirmininko pareigas).

PIRMININKAVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Janusz Lewandowski (Komisijos narys).

Kalbėjo: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (AFET komiteto nuomonės referentas), Peter Šťastný (INTA komiteto nuomonės referentas), Jens Geier (CONT komiteto nuomonės referentas), Sven Giegold (ECON komiteto nuomonės referentas), Csaba Őry (EMPL komiteto nuomonės referentas), Jutta Haug (ENVI komiteto nuomonės referentė), Reinhard Bütikofer (ITRE komiteto nuomonės referentas), Isabelle Durant (TRAN komiteto nuomonės referentė) (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Sajjad Karim), Georgios Stavrakakis (REGI komiteto nuomonės referentas), Vasilica Viorica Dăncilă (AGRI komiteto nuomonės referentė), Morten Messerschmidt (AFCO komiteto nuomonės referentas), Dominique Riquet PPE frakcijos vardu, Eider Gardiazábal Rubial S&D frakcijos vardu, George Lyon ALDE frakcijos vardu, Richard Ashworth ECR frakcijos vardu, Jürgen Klute GUE/NGL frakcijos vardu, Claudio Morganti EFD frakcijos vardu, Philip Claeys, nepriklausomas Parlamento narys, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Hynek Fajmon, Alda Sousa, Frank Vanhecke, Hans-Peter Martin, Edit Herczog, Nicole Sinclaire, Frédéric Daerden, Ildikó Gáll-Pelcz (IMCO komiteto nuomonės referentė) ir Jan Mulder (LIBE komiteto nuomonės referentas).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Mairead McGuinness, Andrej Plenković, Josefa Andrés Barea, Angelika Werthmann ir Juan Andrés Naranjo Escobar.

Kalbėjo: Janusz Lewandowski, Algimantas Rimkūnas, Monika Hohlmeier ir Anne E. Jensen (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Bernd Posselt).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 11.2 punktas

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms iki balsuoti skirto laiko.)

PIRMININKAVO: Anni PODIMATA
Pirmininko pavaduotoja


6. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


6.1. Tarifinės vyno kvotos ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 1215/2009 pakeitimo, susijusio su tarifinėmis vyno kvotomis [COM(2013)0187 - C7-0090/2013 - 2013/0099(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Iuliu Winkler (A7-0293/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS, PAKEITIMAI ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2013)0425)

Kalbėjo:

Potito Salatto po balsavimo.


6.2. Makrofinansinė pagalba Kirgizijos Respublikai ***II (balsavimas)

Rekomendacijos antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą, kuriuo Kirgizijos Respublikai suteikiama makrofinansinė pagalba [11703/1/2013 - C7-0314/2013 - 2011/0458(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Vital Moreira (A7-0334/2013)

(Reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

TARYBOS POZICIJA

Paskelbta, kad patvirtinta (P7_TA(2013)0426)


6.3. Diagnostikos in vitro medicinos prietaisai ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl diagnostikos in vitro medicinos prietaisų [COM(2012)0541 - C7-0317/2012- 2012/0267(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Peter Liese (A7-0327/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2013)0427)

Kalbėjo:

Peter Liese (pranešėjas) pasiūlė atidėti balsavimą dėl teisėkūros rezoliucijos projekto pagal Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnio 2 dalį.

Balsuojant vardiniu būdu (559 – už, 14 – prieš, 92 susilaikė)Parlamentas pritarė šiam pasiūlymui. Klausimas grąžinamas iš naujo nagrinėti atsakingam komitetui.


6.4. Medicinos prietaisai ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl medicinos prietaisų, kuriuo iš dalies keičiami Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 [COM(2012)0542 - C7-0318/2012- 2012/0266(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0324/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2013)0428)

Kalbėjo:

Peter Liese pasiūlė du VII priedo III skirsnio 4.2 dalies 1 pastraipos 3 įtraukos ir 4.3 dalies 1 pastraipos 2 įtraukos žodinius pakeitimus, ir Dagmar Roth-Behrendt (pranešėja) pasisakė prieš. Daugiau kaip 40 narių pasisakė prieš šių žodinių pakeitimų svarstymą, todėl jie buvo atsiimti.

Dagmar Roth-Behrendt pasiūlė atidėti balsavimą dėl teisėkūros rezoliucijos projekto pagal Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnio 2 dalį.

Balsuojant vardiniu būdu (559 – už, 81 – prieš, 40 susilaikė)Parlamentas pritarė šiam pasiūlymui. Klausimas grąžinamas iš naujo nagrinėti atsakingam komitetui.

Dimitar Stoyanov dėl balsavimo vardiniu būdu taikymo balsuojant procedūriniais klausimais.


PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

7. Sacharovo premijos įteikimas (iškilmingas posėdis)

Nuo 12.10 iki 12.40 val. Parlamentas susirinko į iškilmingą posėdį A. Sacharovo premijos įteikimo 1990 m. laureatei Aung San Suu Kyi proga.


PIRMININKAVO: Anni PODIMATA
Pirmininko pavaduotoja

8. Balsuoti skirtas laikas (tęsinys)

8.1. Laivų perdirbimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl laivų perdirbimo [COM(2012)0118 - C7-0082/2012 - 2012/0055(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Carl Schlyter (A7-0132/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2013)0429)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2013)0429)

Kalbėjo:

Carl Schlyter (pranešėjas) po balsavimo dėl 121 pakeitimo.


8.2. Europos demografinė statistika ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos demografinės statistikos [COM(2011)0903 - C7-0518/211 - 2011/0440(COD)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Csaba Sógor (A7-0050/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2013)0430)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2013)0430)


8.3. Lytinė ir reprodukcinė sveikata ir teisės (balsavimas)

Pranešimas dėl lytinės ir reprodukcinės sveikatos ir teisių [2013/2040(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėja: Edite Estrela (A7-0306/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Kalbėjo:

Alexander Graf Lambsdorff apie posėdžių salėje išdalintas balsavimo instrukcijas, ir Crescenzio Rivellini priminė, kad kiekvienas narys turi teisę laisvai balsuoti.

Ashley Fox paprašė, kad Pirmininkė prašytų atsakingo komiteto dar kartą nagrinėti šį klausimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnį (Pirmininkė pastebėjo, kad Parlamento Pirmininkas nusprendė, kad balsavimas gali vykti per plenarinį posėdį), Sergio Paolo Francesco Silvestris, Bruno Gollnisch ir Elmar Brok dėl šio prašymo.

Ashley Fox ECR frakcijos vardu paprašė grąžinti klausimą komitetui persvarstyti pagal Darbo tvarkos taisyklių 175 straipsnio 2 dalį, Martin Callanan ir Hannes Swoboda dėl šio prašymo.

Balsuojant vardiniu būdu (351 už, 319 prieš, 18 susilaikė) Parlamentas pritarė prašymui grąžinti klausimą komitetui.

Mikael Gustafsson (FEMM komiteto pirmininkas) ir Edite Estrela (pranešėja) dėl sprendimo grąžinti klausimą komitetui.


8.4. Žmogaus teisės Sahelio regione (balsavimas)

Pranešimas dėl žmogaus teisių padėties Sahelio regione [2013/2020(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Charles Tannock (A7-0325/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2013)0431)


8.5. Vietos valdžios institucijos ir pilietinė visuomenė (balsavimas)

Pranešimas „Vietos valdžios institucijos ir pilietinė visuomenė. Europos dalyvavimas remiant tvarų vystymąsi“ [2012/2288(INI)] - Vystymosi komitetas. Pranešėja: Corina Creţu (A7-0296/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2013)0432)

Kalbėjo:

Corina Creţu (pranešėja) pasiūlė žodinį pakeitimą po 27 nurodomosios dalies, pakeitimui buvo pritarta.


8.6. Švietimo persvarstymas (balsavimas)

Pranešimas dėl švietimo persvarstymo [2013/2041(INI)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėja: Katarína Neveďalová (A7-0314/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2013)0433)


8.7. ES pasirengimo narystei fondai: teismų sistemos ir kova su korupcija (balsavimas)

Europos Sąjungos pasirengimo narystei fondų biudžeto teismų sistemų srityje valdymo ataskaita ir kova su korupcija šalyse kandidatėse ir galimose šalyse kandidatėse [2011/2033(INI)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Monica Luisa Macovei (A7-0318/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2013)0434)


8.8. Pacientų sauga (balsavimas)

Pranešimas dėl Komisijos ataskaitos Tarybai, parengtos remiantis valstybių narių pateiktomis Tarybos rekomendacijos (2009/C 151/01) dėl pacientų saugos ir su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų prevencijos ir kontrolės įgyvendinimo ataskaitomis [2013/2022(INI)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Oreste Rossi (A7-0320/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2013)0435)


8.9. Klaidinanti reklama (balsavimas)

Pranešimas dėl klaidinančios reklamos [2013/2122(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Cornelis de Jong (A7-0311/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2013)0436)

°
° ° °

Kalbėjo:

Jacky Hénin dėl prašymo grąžinti komitetui Edite Estrela parengtą pranešimą (A7-0306/2013).


9. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Peter Liese - A7-0327/2013
Marian Harkin, Jim Higgins ir Anna Záborská

Pranešimas: Charles Tannock - A7-0325/2013
Adam Bielan, Mitro Repo, Mojca Kleva Kekuš, Nikola Vuljanić ir Diane Dodds

Pranešimas: Corina Creţu - A7-0296/2013
Claudette Abela Baldacchino, Seán Kelly ir Anna Záborská

Pranešimas: Katarína Neveďalová - A7-0314/2013
Erminia Mazzoni, Claudette Abela Baldacchino, Marusya Lyubcheva, Roberta Angelilli, Diane Dodds, Seán Kelly ir Anna Záborská

Pranešimas: Monica Luisa Macovei - A7-0318/2013
Petru Constantin Luhan ir Nikola Vuljanić


10. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 13.50 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Oldřich VLASÁK
Pirmininko pavaduotojas

11. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


12. Organizuotas nusikalstamumas, korupcija ir pinigų plovimas (diskusijos)

Pranešimas dėl organizuoto nusikalstamumo, korupcijos ir pinigų plovimo: rekomendacijos dėl veiksmų ir iniciatyvų, kurių reikia imtis (galutinė ataskaita) [2013/2107(INI)] - . Pranešėjas: Salvatore Iacolino (A7-0307/2013)

Salvatore Iacolino pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Cecilia Malmström (Komisijos narė).

Kalbėjo: Véronique Mathieu Houillon PPE frakcijos vardu, Rita Borsellino S&D frakcijos vardu, Sonia Alfano ALDE frakcijos vardu, Rui Tavares Verts/ALE frakcijos vardu, James Nicholson ECR frakcijos vardu, Søren Bo Søndergaard GUE/NGL frakcijos vardu, Rolandas Paksas EFD frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Mario Borghezio, Monica Luisa Macovei, Tanja Fajon, Theodoros Skylakakis, Jan Philipp Albrecht, Ruža Tomašić, Slavi Binev, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Bill Newton Dunn, Carl Schlyter, Peter van Dalen, Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra, Monika Hohlmeier (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Véronique Mathieu Houillon), Iliana Malinova Iotova, Olle Schmidt, Janusz Wojciechowski, Franz Obermayr, Hubert Pirker (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Ewald Stadler), Barbara Weiler, Anneli Jäätteenmäki, Ewald Stadler, Tadeusz Zwiefka, Salvatore Caronna, Diane Dodds, Wim van de Camp, Inés Ayala Sender, Bruno Gollnisch, Georgios Papanikolaou, Emer Costello, Ivo Belet ir Emine Bozkurt.

PIRMININKAVO: Edward McMILLAN-SCOTT
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Carlos Coelho, Ioan Enciu, Roberta Angelilli, Antigoni Papadopoulou, Alajos Mészáros, Seán Kelly, Zdravka Bušić ir Antonio López-Istúriz White.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Mojca Kleva Kekuš, João Ferreira, Andrew Henry William Brons, Milan Zver, Sandra Petrović Jakovina ir Andreas Mölzer.

Kalbėjo: Cecilia Malmström ir Salvatore Iacolino.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 11.9 punktas


13. E. teisingumo veiksmų planas 2014–2018 m. (diskusijos)

Tarybos pareiškimas: E. teisingumo veiksmų planas 2014–2018 m. (2013/2852(RSP))

Vytautas Leškevičius (einantis Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Tadeusz Zwiefka PPE frakcijos vardu, Juan Fernando López Aguilar S&D frakcijos vardu, Nathalie Griesbeck ALDE frakcijos vardu, Kinga Gál, Evelyn Regner, Georgios Papanikolaou, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Claude Moraes ir Sergio Gaetano Cofferati.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Alajos Mészáros, Janusz Władysław Zemke, Andreas Mölzer ir Antonio López-Istúriz White.

Kalbėjo Vytautas Leškevičius.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį:

- Klaus-Heiner Lehne ir Juan Fernando López Aguilar Teisės reikalų komiteto vardu dėl e. teisingumo veiksmų plano 2014–2018 m. (2013/2852(RSP)) (B7-0465/2013).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 11.10 punktas


14. Audito Rūmų narys iš Kroatijos (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000100/2013), kurį pateikė Jan Mulder, Ingeborg Gräßle, Jens Geier, Michael Theurer, Bart Staes, Inés Ayala Sender ir Søren Bo Søndergaard Biudžeto kontrolės komiteto vardu Tarybai: Audito Rūmų narys iš Kroatijos (2013/2891(RSP)) (B7-0522/2013)

Jan Mulder ir Jens Geier (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Davor Ivo Stier), pristatė klausimo temą.

Vytautas Leškevičius (einantis Tarybos pirmininko pareigas) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Ingeborg Gräßle PPE frakcijos vardu, Inés Ayala Sender S&D frakcijos vardu, Bart Staes Verts/ALE frakcijos vardu, Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu, Nikola Vuljanić GUE/NGL frakcijos vardu ir Dubravka Šuica.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jean-Pierre Audy, Tonino Picula ir Søren Bo Søndergaard.

Kalbėjo Vytautas Leškevičius.

PIRMININKAVO: Alexander ALVARO
Pirmininko pavaduotojas

Diskusijos baigtos.


15. Parlamento sudėtis

Anja Weisgerber ir Franziska Katharina Brantner buvo išrinktos į Vokietijos Bundestagą nuo 2013 m. spalio 22 d.

Pagal darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 1 dalį Parlamentas konstatavo, kad nuo šios dienos jų vietos yra laisvos ir apie tai informuoja atitinkamą nacionalinę instituciją.


16. ES piliečių judumas ir valstybių narių socialinės apsaugos sistemos (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: ES piliečių judumas ir valstybių narių socialinės apsaugos sistemos (2013/2894(RSP))

László Andor (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Frank Engel PPE frakcijos vardu, Pervenche Berès S&D frakcijos vardu, Phil Bennion ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą William (The Earl of) Dartmouth), Marije Cornelissen Verts/ALE frakcijos vardu, Adam Bielan ECR frakcijos vardu, Søren Bo Søndergaard GUE/NGL frakcijos vardu, Morten Messerschmidt EFD frakcijos vardu, Edit Bauer, Birgit Sippel, Renate Weber, Elisabeth Schroedter, Nigel Farage ir William (The Earl of) Dartmouth, taip pat Danuta Jazłowiecka apie „mėlynosios kortelės“ procedūrai taikomas nuostatas (Pirmininkas priminė galiojančią tvarką), Verónica Lope Fontagné, Vilija Blinkevičiūtė, Marian Harkin, Jean Lambert, Mara Bizzotto, Davor Ivo Stier, Ioan Enciu, Anne E. Jensen, Heinz K. Becker, Jutta Steinruck, Elisabeth Morin-Chartier, Sergio Gaetano Cofferati, Danuta Jazłowiecka ir Iliana Malinova Iotova.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Piotr Borys, Sandra Petrović Jakovina, Dubravka Šuica, Malika Benarab-Attou, Sari Essayah, Erik Bánki, Inês Cristina Zuber ir Ria Oomen-Ruijten.

Kalbėjo László Andor.

Diskusijos baigtos.


17. Europos kaimynystės politika: darbas siekiant tvirtesnės partnerystės. EP pozicija dėl 2012 m. pažangos ataskaitų (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Europos kaimynystės politika: darbas siekiant tvirtesnės partnerystės. EP pozicija dėl 2012 m. pažangos ataskaitų (2013/2621(RSP))

Štefan Füle (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

PIRMININKAVO: Roberta ANGELILLI
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Jacek Saryusz-Wolski PPE frakcijos vardu, Pier Antonio Panzeri S&D frakcijos vardu, Anneli Jäätteenmäki ALDE frakcijos vardu, Werner Schulz Verts/ALE frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Willy Meyer GUE/NGL frakcijos vardu, Nikolaos Salavrakos EFD frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Dimitar Stoyanov, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marek Siwiec, Graham Watson, Ulrike Lunacek, Paweł Robert Kowal, Helmut Scholz, Slavi Binev, Elmar Brok, Libor Rouček, Gerben-Jan Gerbrandy, Tarja Cronberg, Mirosław Piotrowski, Gunnar Hökmark, Göran Färm, Norica Nicolai, Adam Bielan, György Schöpflin, Evgeni Kirilov, Francisco José Millán Mon, Emer Costello, Krzysztof Lisek, Tonino Picula, Andrey Kovatchev, Pino Arlacchi, Tokia Saïfi, Boris Zala, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, Jean Roatta, Paweł Zalewski, Joachim Zeller, Filip Kaczmarek ir Andrej Plenković.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Lena Kolarska-Bobińska, Jaromír Kohlíček ir Charalampos Angourakis.

Kalbėjo Štefan Füle.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį:

- Pier Antonio Panzeri ir Jacek Saryusz-Wolski Užsienio reikalų komiteto vardu: Europos kaimynystės politika: siekis stiprinti partnerystę. Europos Parlamento pozicija dėl 2012 m. ataskaitų (2013/2621(RSP)) (B7-0484/2013).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 11.11 punktas


18. Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1198/2006, Tarybos reglamentas (EB) Nr. 861/2006 ir Tarybos reglamentas Nr. XXX/2011 dėl integruotos jūrų politikos [COM(2011)0804 - C7-0460/2011- 2011/0380(COD)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Alain Cadec (A7-0282/2013)

Alain Cadec pristatė savo pranešimą.

PIRMININKAVO: Oldřich VLASÁK
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Maria Damanaki (Komisijos narė).

Kalbėjo: Verónica Lope Fontagné (EMPL komiteto nuomonės referentė), Rosa Estaràs Ferragut (REGI komiteto nuomonės referentė), Gabriel Mato Adrover PPE frakcijos vardu, Guido Milana S&D frakcijos vardu, Nils Torvalds ALDE frakcijos vardu, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą João Ferreira), Julie Girling ECR frakcijos vardu, João Ferreira GUE/NGL frakcijos vardu, John Stuart Agnew EFD frakcijos vardu, nepriklausoma Parlamento narė Diane Dodds, Werner Kuhn, Ulrike Rodust, Pat the Cope Gallagher, Isabella Lövin, Marek Józef Gróbarczyk, Carmen Fraga Estévez (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Guido Milana), Göran Färm, Susy De Martini, Maria do Céu Patrão Neves, Kriton Arsenis, Jarosław Leszek Wałęsa, Isabelle Thomas, Christofer Fjellner, Dolores García-Hierro Caraballo, Lambert van Nistelrooij ir Iliana Malinova Iotova.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Rareş-Lucian Niculescu, Luís Paulo Alves, Gesine Meissner, Ruža Tomašić, Seán Kelly, Marusya Lyubcheva, Erik Bánki, Tonino Picula ir Dubravka Šuica.

Kalbėjo: Maria Damanaki ir Alain Cadec.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 11.6 punktas


19. Žinios apie jūrą 2020 m. (diskusijos)

Ataskaita dėl žinių apie jūra 2020 m.: „Jūros dugno kartografavimas siekiant skatinti tausią žvejybą“ [2013/2101(INI)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėja: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0295/2013)

Maria do Céu Patrão Neves pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Maria Damanaki (Komisijos narė).

Kalbėjo: Jarosław Leszek Wałęsa PPE frakcijos vardu, Kriton Arsenis S&D frakcijos vardu ir Marek Józef Gróbarczyk ECR frakcijos vardu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, Gesine Meissner ir Erik Bánki.

Kalbėjo: Maria Damanaki ir Maria do Céu Patrão Neves.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2013 m. spalio 23 d.


20. Asignavimų perkėlimas

Pagal Finansinio reglamento 25 straipsnį Regionų komitetas informavo Europos Parlamentą apie asignavimų perkėlimus INF 1/2013, INF 2/2013 ir INF 3/2013.

Pagal Finansinio reglamento 25 straipsnį Europos išorės eiksmų tarnyba informavo Europos Parlamentą apie asignavimų perkėlimą n° 1/2013.

Pagal Finansinio reglamento 27straipsnio 4 dalį Europos Sąjungos Taryba informavo Europos Parlamentą apie asignavimų perkėlimo (DEC 22/2013) patvirtinimą.

Pagal Finansinio reglamento 27straipsnio 3 dalį Biudžeto komitetas patvirtino Europos Komisijos pasiūlymus dėl asignavimų perkėlimo DEC 22/2013 (N7-0081/2013 - C7-0284/2013 – 2013/2207(GBD)) ir DEC 27/2013 (N7-0080/2013 - C7-0270/2013 - 2013/2193(GBD)).

Pagal Finansinio reglamento 50 straipsnį Audito Rūmai informavo Europos Parlamentą apie organizacinės struktūros pakeitimą 2013 m. (kontrolierių postai).


21. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 521.900/OJME).


22. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.45 val.

Klaus Welle

László Surján

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Bánki, Bartolozzi, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika