Indekss 
Protokols
PDF 242kWORD 247k
Otrdiena, 2013. gada 22. oktobris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana
 3.Lēmums par steidzamību
 4.In vitro diagnostikas medicīniskās ierīces ***I - Medicīniskās ierīces ***I (debates)
 5.Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžeta projekts - visas iedaļas (debates)
 6.Balsošanas laiks
  
6.1.Tarifu kvotas vīnam ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
6.2.Makrofinansiālā palīdzība Kirgizstānas Republikai ***II (balsošana)
  
6.3.In vitro diagnostikas medicīniskās ierīces ***I (balsošana)
  
6.4.Medicīniskās ierīces ***I (balsošana)
 7.Saharova balvas pasniegšana (svinīgā sēde)
 8.Balsošanas laiks (turpinājums)
  
8.1.Kuģu pārstrāde ***I (balsošana)
  
8.2.Eiropas statistika par demogrāfiju ***I (balsošana)
  
8.3.Seksuālā un reproduktīvā veselība un ar to saistītās tiesības (balsošana)
  
8.4.Cilvēktiesības Sāhelas reģionā (balsošana)
  
8.5.Vietējās pašvaldības un pilsoniskā sabiedrība (balsošana)
  
8.6.Izglītības pārvērtēšana (balsošana)
  
8.7.Pirmspievienošanās palīdzībai paredzētie ES līdzekļi: tiesu sistēmas un korupcijas apkarošana (balsošana)
  
8.8.Pacientu drošība (balsošana)
  
8.9.Maldinoša reklāma (balsošana)
 9.Balsojuma skaidrojumi
 10.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 11.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 12.Organizētā noziedzība, korupcija un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana (debates)
 13.Rīcības plāns e-tiesiskuma jomā laikposmam no 2014. līdz 2018. gadam (debates)
 14.Revīzijas palātas loceklis no Horvātijas (debates)
 15.Parlamenta sastāvs
 16.ES iedzīvotāju mobilitāte un dalībvalstu sociālās drošības sistēmas (debates)
 17.Eiropas kaimiņattiecību politika, virzība uz spēcīgāku partnerību — EP nostāja attiecībā uz 2012. gada progresa ziņojumiem (debates)
 18.Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds ***I (debates)
 19.Zināšanas par jūru 2020. gada perspektīvā (debates)
 20.Apropriāciju pārvietojumi
 21.Nākamās sēdes darba kārtība
 22.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 8.30.


2. Dokumentu iesniegšana

Padome un Komisija bija iesniegušas turpmāk minētos dokumentus.

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko nosaka tehniskās prasības attiecībā uz iekšējo ūdensceļu kuģiem un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu2006/87/EK (COM(2013)0622 – C7-0266/2013 – 2013/0302(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam un 125. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

atzinums:

ITRE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības galīgie gada pārskati — 2012. finanšu gads — Eiropas Komisija (COM(2013)0570 [01] – C7-0273/2013 – 2013/2195(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības galīgie gada pārskati — 2012. finanšu gads — Eiropas Parlaments (COM(2013)0570 [02] – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Eiropas Komisija "Eiropas Savienības galīgie gada pārskati — 2012. finanšu gads — Eiropadome un Padome" (COM(2013)0570 [03] – C7-0275/2013 – 2013/2197(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības galīgie gada pārskati — 2012. finanšu gads — Tiesa (COM(2013)0570 [04] – C7-0276/2013 – 2013/2199(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības galīgie gada pārskati — 2012. finanšu gads — Revīzijas palāta (COM(2013)0570 [05] – C7-0277/2013 – 2013/2200(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības galīgie gada pārskati — 2012. finanšu gads — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (COM(2013)0570 [06] – C7-0278/2013 – 2013/2201(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības galīgie gada pārskati — 2012. finanšu gads — Reģionu komiteja (COM(2013)0570 [07] – C7-0279/2013 – 2013/2202(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības galīgie gada pārskati — 2012. finanšu gads — Eiropas Ombuds (COM(2013)0570 [08] – C7-0280/2013 – 2013/2203(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības galīgie gada pārskati — 2012. finanšu gads — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (COM(2013)0570 [09] – C7-0281/2013 – 2013/2204(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

JURI, LIBE

- Eiropas Komisija — Eiropas Savienības galīgie gada pārskati — 2012. finanšu gads — Eiropas Ārējās darbības dienests (COM(2013)0570 [10] – C7-0282/2013 – 2013/2205(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- EIROPAS KOMISIJA: 8., 9. UN 10.EIROPAS ATTĪSTĪBAS FONDA GALĪGIE GADA PĀRSKATI - 2012.FINANŠU GADS (COM(2013)0541 – C7-0283/2013 – 2013/2206(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

DEVE, BUDG

- Eiropas Komisija — Eiropas Savienības galīgie gada pārskati — 2012. finanšu gads — Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (COM(2013)0570 [11] – C7-0286/2013 – 2013/2208(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

EMPL, ITRE

- Eiropas Komisija — Eiropas Savienības galīgie gada pārskati — 2012. finanšu gads — Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (COM(2013)0570 [13] – C7-0287/2013 – 2013/2209(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

LIBE

- Eiropas Komisija — Eiropas Savienības galīgie gada pārskati — 2012. finanšu gads — Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (COM(2013)0570 [12] – C7-0288/2013 – 2013/2210(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

EMPL

- Eiropas Komisija — Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2012. finanšu gads — Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (COM(2013)0570 [14] – C7-0289/2013 – 2013/2211(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI, LIBE

- Eiropas Komisija — Eiropas Savienības galīgie gada pārskati — 2012. finanšu gads — Eiropas Vides aģentūra (COM(2013)0570 [15] – C7-0290/2013 – 2013/2212(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI

- Eiropas Komisija — Eiropas Savienības galīgie gada pārskati — 2012. finanšu gads — Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (COM(2013)0570 [16] – C7-0291/2013 – 2013/2213(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

EMPL

- Eiropas Komisija — Eiropas Savienības galīgie gada pārskati — 2012. finanšu gads — Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (COM(2013)0570 [17] – C7-0292/2013 – 2013/2214(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

CULT

- Eiropas Komisija — Eiropas Savienības galīgie gada pārskati — 2012. finanšu gads — Eiropas Zāļu aģentūra (COM(2013)0570 [18] – C7-0293/2013 – 2013/2215(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI

- Eiropas Komisija — Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2012. finanšu gads — Eirojusts (COM(2013)0570 [19] – C7-0294/2013 – 2013/2216(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

LIBE

- Eiropas Komisija — Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2012. finanšu gads — Eiropas Izglītības fonds (COM(2013)0570 [20] – C7-0295/2013 – 2013/2217(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

EMPL

- Eiropas Komisija — Eiropas Savienības galīgie gada pārskati — 2012. finanšu gads — Eiropas Jūras drošības aģentūra (COM(2013)0570 [21] – C7-0296/2013 – 2013/2218(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

TRAN

- Eiropas Komisija — Eiropas Savienības galīgie gada pārskati — 2012. finanšu gads — Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (COM(2013)0570 [22] – C7-0297/2013 – 2013/2219(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

TRAN

- Eiropas Komisija — Eiropas Savienības galīgie gada pārskati — 2012. finanšu gads — Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (COM(2013)0570 [23] – C7-0298/2013 – 2013/2220(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI

- Eiropas Komisija — Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2012. finanšu gads — Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (COM(2013)0570 [24] – C7-0299/2013 – 2013/2221(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI

- Eiropas Komisija — Eiropas Savienības galīgie gada pārskati — 2012. finanšu gads — Eiropas Tīkla un informācijas drošības aģentūra (COM(2013)0570 [25] – C7-0300/2013 – 2013/2222(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- Eiropas Komisija — Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2012. finanšu gads — Eiropas Dzelzceļa aģentūra (COM(2013)0570 [26] – C7-0316/2013 – 2013/2228(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

TRAN

- Eiropas Komisija — Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2012. finanšu gads — Eiropas Policijas akadēmija (COM(2013)0570 [27] – C7-0317/2013 – 2013/2229(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

LIBE

- Eiropas Komisija — Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2012. finanšu gads — Frontex (COM(2013)0570 [28] – C7-0318/2013 – 2013/2230(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

AFET, LIBE

- Eiropas Komisija — Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2012. finanšu gads — Eiropas GNSS uzraudzības iestāde (COM(2013)0570 [29] – C7-0319/2013 – 2013/2231(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- Eiropas Komisija — Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2012. finanšu gads — Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (COM(2013)0570 [30] – C7-0320/2013 – 2013/2232(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PECH

- Eiropas Komisija — Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2012. finanšu gads — Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra (COM(2013)0570 [31] – C7-0321/2013 – 2013/2233(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI

- Eiropas Komisija — Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2012. finanšu gads — Euratom Apgādes aģentūra (COM(2013)0570 [32] – C7-0322/2013 – 2013/2234(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- Eiropas Komisija — Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2012. finanšu gads — Eiropols (COM(2013)0570 [33] – C7-0323/2013 – 2013/2235(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

LIBE

- Eiropas Komisija — Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2012. finanšu gads — Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (COM(2013)0570 [34] – C7-0324/2013 – 2013/2236(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

FEMM

- Eiropas Komisija — Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2012. finanšu gads — Eiropas Banku iestāde (COM(2013)0570 [35] – C7-0325/2013 – 2013/2237(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ECON

- Eiropas Komisija — Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2012. finanšu gads — Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (COM(2013)0570 [36] – C7-0326/2013 – 2013/2238(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

EMPL, ECON

- Eiropas Komisija — Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2012. finanšu gads — Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (COM(2013)0570 [37] – C7-0327/2013 – 2013/2239(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ECON

- Eiropas Komisija — Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2012. finanšu gads — Energoregulatoru sadarbības aģentūra (COM(2013)0570 [38] – C7-0328/2013 – 2013/2240(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- Eiropas Komisija — Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2012. finanšu gads — Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestāde (COM(2013)0570 [39] – C7-0329/2013 – 2013/2241(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- Eiropas Komisija — Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2012. finanšu gads — Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (COM(2013)0570 [40] – C7-0330/2013 – 2013/2242(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- Eiropas Komisija — Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2012. finanšu gads — Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (COM(2013)0570 [43] – C7-0333/2013 – 2013/2245(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

LIBE

- Eiropas Komisija — Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2012. finanšu gads — Starptautiskā kodolsintēzes enerģijas organizācija "ITER" (COM(2013)0570 [45] – C7-0335/2013 – 2013/2247(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- Eiropas Komisija — Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2012. finanšu gads — kopuzņēmums SESAR (COM(2013)0570 [46] – C7-0336/2013 – 2013/2248(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE, TRAN

- Eiropas Komisija — Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2012. finanšu gads — kopuzņēmums "Clean Sky" (COM(2013)0570 [47] – C7-0337/2013 – 2013/2249(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI, ITRE, TRAN

- Eiropas Komisija — Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2012. finanšu gads — kopuzņēmums "Artemis" (COM(2013)0570 [48] – C7-0338/2013 – 2013/2250(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- Eiropas Komisija — Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2012. finanšu gads — iniciatīva novatorisku medikamentu jomā "IMI" (COM(2013)0570 [49] – C7-0339/2013 – 2013/2251(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI, ITRE

- Eiropas Komisija — Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2012. finanšu gads — kopuzņēmums "Kurināmā elementi un ūdeņradis" (FCH) (COM(2013)0570 [50] – C7-0340/2013 – 2013/2252(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības galīgie gada pārskati — 2012. finanšu gads — Eiropas Nanoelektronikas iniciatīvas padomdevēja padome (ENIAC) (COM(2013)0570 [51] – C7-0341/2013 – 2013/2253(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- 2013. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 7 projekts: Padomes 2013. gada 7. oktobra nostāja (14180/2013 – C7-0350/2013 – 2013/2160(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

EMPL

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 30/2013 - III iedaļa - Komisija (N7-0085/2013 – C7-0354/2013 – 2013/2261(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 28.punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006.gada 17.maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Dānijas pieteikums EGF/2012/011 DK/Vestas) (COM(2013)0703 – C7-0357/2013 – 2013/2262(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

EMPL, REGI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 28.punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006.gada 17.maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Vācijas pieteikums EGF/2013/003 DE/First Solar) (COM(2013)0706 – C7-0358/2013 – 2013/2263(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

EMPL, REGI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 28.punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006.gada 17.maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Somijas pieteikums EGF/2013/001 FI/Nokia) (COM(2013)0707 – C7-0359/2013 – 2013/2264(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

EMPL, REGI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai starp Eiropas Savienību un Francijas Republiku noslēgtu nolīgumu par Savienības tiesību aktu par nodokļu uzlikšanu uzkrājumu radītiem ienākumiem un administratīvo sadarbību nodokļu jomā piemērošanu Senbertelemī kopienai (COM(2013)0555 – C7-0360/2013 – 2013/0269(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

JURI, CONT, REGI


3. Lēmums par steidzamību

Padomes pieprasījums piemērot steidzamības procedūru (Reglamenta 142. pants) šādiem dokumentiem:

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru groza atsevišķas direktīvas vides, lauksaimniecības, sociālās politikas un sabiedrības veselības jomā, pamatojoties uz Majotas statusa maiņu attiecībā uz Savienību - [COM(2013)0418 - C7-0176/2013- 2013/0192(COD)].

Uzstājās Carl Schlyter ENVI komitejas vārdā – par minēto pieprasījumu.

Steidzamības procedūras pieprasījumu noraidīja.

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza atsevišķas regulas zivsaimniecības un dzīvnieku veselības jomā, pamatojoties uz Majotas statusa maiņu attiecībā uz Savienību - [COM(2013)0417 - C7-0175/2013- 2013/0191(COD)].

Uzstājās João Ferreira PECH komitejas vārdā – par minēto pieprasījumu.

Steidzamības procedūras pieprasījumu noraidīja.

- Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 2010/18/EU saistībā ar Majotas statusa maiņu - [14220/2013 - C7-0355/2013- 2013/0189(NLE)]

Uzstājās Elisabeth Schroedter EMPL komitejas vārdā – par minēto pieprasījumu.

Steidzamības procedūras pieprasījumu noraidīja.


4. In vitro diagnostikas medicīniskās ierīces ***I - Medicīniskās ierīces ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par in vitro diagnostikas medicīniskajām ierīcēm [COM(2012)0541 - C7-0317/2012- 2012/0267(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Peter Liese (A7-0327/2013).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm un ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK, Regulu (EK) Nr. 178/2002 un Regulu (EK) Nr. 1223/2009 [COM(2012)0542 - C7-0318/2012- 2012/0266(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0324/2013).

Dagmar Roth-Behrendt un Peter Liese iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Neven Mimica (Komisijas loceklis).

Uzstājās Edite Estrela (EMPL komitejas atzinuma sagatavotāja), Nora Berra (IMCO komitejas atzinuma sagatavotāja), Mairead McGuinness PPE grupas vārdā, Gilles Pargneaux S&D grupas vārdā, Rebecca Taylor ALDE grupas vārdā, Margrete Auken Verts/ALE grupas vārdā, Alda Sousa GUE/NGL grupas vārdā, Derek Roland Clark EFD grupas vārdā, Jolanta Emilia Hibner, Christel Schaldemose, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Margrete Auken, Holger Krahmer, Michèle Rivasi, Richard Seeber, Andrés Perelló Rodríguez, Milan Cabrnoch, Zofija Mazej Kukovič, Françoise Grossetête un Thomas Ulmer.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Danuta Jazłowiecka, Spyros Danellis, Petru Constantin Luhan, Biljana Borzan, Phil Prendergast un Antigoni Papadopoulou.

Uzstājās Neven Mimica, Dagmar Roth-Behrendt un Peter Liese.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 22.10.2013. protokola 6.3. punkts un 22.10.2013. protokola 6.4. punkts.


5. Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžeta projekts - visas iedaļas (debates)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžeta projektu [13176/2013 - C7-0260/2013- 2013/2145(BUD)] - Budžeta komiteja. Līdzreferentes: Monika Hohlmeier un Anne E. Jensen (A7-0328/2013).

Monika Hohlmeier un Anne E. Jensen iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Algimantas Rimkūnas (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs).

SĒDI VADA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Janusz Lewandowski (Komisijas loceklis).

Uzstājās José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (AFET komitejas atzinuma sagatavotājs), Peter Šťastný (INTA komitejas atzinuma sagatavotājs), Jens Geier (CONT komitejas atzinuma sagatavotājs), Sven Giegold (ECON komitejas atzinuma sagatavotājs), Csaba Őry (EMPL komitejas atzinuma sagatavotājs), Jutta Haug (ENVI komitejas atzinuma sagatavotāja), Reinhard Bütikofer (ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs), Isabelle Durant (TRAN komitejas atzinuma sagatavotāja), kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Sajjad Karim, Georgios Stavrakakis (REGI komitejas atzinuma sagatavotājs), Vasilica Viorica Dăncilă (AGRI komitejas atzinuma sagatavotāja), Morten Messerschmidt (AFCO komitejas atzinuma sagatavotājs), Dominique Riquet PPE grupas vārdā, Eider Gardiazábal Rubial S&D grupas vārdā, George Lyon ALDE grupas vārdā, Richard Ashworth ECR grupas vārdā, Jürgen Klute GUE/NGL grupas vārdā, Claudio Morganti EFD grupas vārdā, Philip Claeys, pie grupām nepiederošs deputāts, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Hynek Fajmon, Alda Sousa, Frank Vanhecke, Hans-Peter Martin, Edit Herczog, Nicole Sinclaire, Frédéric Daerden, Ildikó Gáll-Pelcz (IMCO komitejas atzinuma sagatavotāja) un Jan Mulder (LIBE komitejas atzinuma sagatavotājs).

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Mairead McGuinness, Andrej Plenković, Josefa Andrés Barea, Angelika Werthmann un Juan Andrés Naranjo Escobar.

Uzstājās Janusz Lewandowski, Algimantas Rimkūnas, Monika Hohlmeier un Anne E. Jensen, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bernd Posselt.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 23.10.2013. protokola 11.2. punkts.

(Sēde tika pārtraukta uz neilgu laiku pirms balsošanas laika.)

SĒDI VADA: Anni PODIMATA
Priekšsēdētāja vietniece


6. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


6.1. Tarifu kvotas vīnam ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par grozījumiem Padomes Regulā (EK) Nr. 1215/2009 attiecībā uz tarifu kvotām vīnam [COM(2013)0187 - C7-0090/2013 - 2013/0099(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Iuliu Winkler (A7-0293/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS, GROZĪJUMI un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2013)0425).

Uzstāšanās

Potito Salatto – pēc balsošanas.


6.2. Makrofinansiālā palīdzība Kirgizstānas Republikai ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu par makroekonomiskās finansiālās palīdzības piešķiršanu Kirgizstānas Republikai [11703/1/2013 - C7-0314/2013 - 2011/0458(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Vital Moreira (A7-0334/2013).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

PADOMES NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu (P7_TA(2013)0426).


6.3. In vitro diagnostikas medicīniskās ierīces ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par in vitro diagnostikas medicīniskajām ierīcēm [COM(2012)0541 - C7-0317/2012- 2012/0267(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Peter Liese (A7-0327/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2013)0427).

Uzstāšanās

Peter Liese (referents) saskaņā ar Reglamenta 57. panta 2. punktu ierosināja balsošanu par normatīvās rezolūcijas projektu atlikt.

Balsojot pēc saraksta (559 par, 14 pret, 92 atturas), Parlaments šo pieprasījumu apstiprināja. Līdz ar to jautājums ir nodots atpakaļ atkārtotai izskatīšanai atbildīgajā komitejā.


6.4. Medicīniskās ierīces ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm un ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK, Regulu (EK) Nr. 178/2002 un Regulu (EK) Nr. 1223/2009 [COM(2012)0542 - C7-0318/2012- 2012/0266(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0324/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2013)0428).

Uzstāšanās

Peter Liese, lai ierosinātu divus mutiskus grozījumus VII pielikuma III daļas 4.2. punkta pirmās daļas trešajā ievilkumā un 4.3. punkta pirmās daļas otrajā ievilkumā, un Dagmar Roth-Behrendt (referente), lai iebilstu pret tiem. Tā kā vairāk nekā 40 deputātu iebilda pret šo mutisko grozījumu ņemšanu vērā, tos nepieņēma.

Dagmar Roth-Behrendt (referente) saskaņā ar Reglamenta 57. panta 2. punktu ierosināja balsošanu par normatīvās rezolūcijas projektu atlikt.

Balsojot pēc saraksta (559 par, 81 pret, 40 atturas), Parlaments šo pieprasījumu apstiprināja. Līdz ar to jautājums ir nodots atpakaļ atkārtotai izskatīšanai atbildīgajā komitejā.

Dimitar Stoyanov – par balsošanas pēc saraksta izmantošanu balsošanā par procedūras jautājumiem.


SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

7. Saharova balvas pasniegšana (svinīgā sēde)

No plkst. 12.10 līdz 12.40 Parlamentā notika svinīga sēde sakarā ar Saharova balvas pasniegšanu Aung San Suu Kyi, šīs balvas laureātei 1990. gadā.


SĒDI VADA: Anni PODIMATA
Priekšsēdētāja vietniece

8. Balsošanas laiks (turpinājums)

8.1. Kuģu pārstrāde ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kuģu pārstrādi [COM(2012)0118 - C7-0082/2012 - 2012/0055(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Carl Schlyter (A7-0132/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2013)0429).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2013)0429).

Uzstāšanās

Carl Schlyter (referents) – pēc balsošanas par grozījumu Nr. 121.


8.2. Eiropas statistika par demogrāfiju ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas statistiku par demogrāfiju [COM(2011)0903 - C7-0518/211 - 2011/0440(COD)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Csaba Sógor (A7-0050/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2013)0430).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2013)0430).


8.3. Seksuālā un reproduktīvā veselība un ar to saistītās tiesības (balsošana)

Ziņojums par seksuālo un reproduktīvo veselību un ar to saistītajām tiesībām [2013/2040(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Edite Estrela (A7-0306/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Uzstāšanās

Alexander Graf Lambsdorff – par balsošanas norādījumiem plenārsēžu zālē un Crescenzio Rivellini, kurš atsaucās uz katra deputāta tiesībām balsot pēc saviem ieskatiem.

Ashley Fox, prasot, lai sēdes vadītāja pieprasītu atbildīgajai komitejai atkārtoti izskatīt šo ziņojumu saskaņā ar Reglamenta 162. pantu (sēdes vadītāja norādīja uz Parlamenta priekšsēdētāja lēmumu par to, ka balsošana plenārsēdē varētu notikt), Sergio Paolo Francesco Silvestris, Bruno Gollnisch un Elmar Brok – par šo pieprasījumu.

Ashley Fox ECR grupas vārdā, prasot nodot ziņojumu atpakaļ komitejai saskaņā ar Reglamenta 175. panta 2. punktu, Martin Callanan un Hannes Swoboda – par šo pieprasījumu.

Balsojot pēc saraksta (351 par, 319 pret, 18 atturas), Parlaments apstiprināja pieprasījumu nodot ziņojumu atpakaļ komitejai.

Mikael Gustafsson (FEMM komitejas priekšsēdētājs) un Edite Estrela (referente) - par lēmumu nodot atpakaļ komitejai.


8.4. Cilvēktiesības Sāhelas reģionā (balsošana)

Ziņojums par stāvokli cilvēktiesību jomā Sāhelas reģionā [2013/2020(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Charles Tannock (A7-0325/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2013)0431).


8.5. Vietējās pašvaldības un pilsoniskā sabiedrība (balsošana)

Ziņojums par vietējām pašvaldībām un pilsonisko sabiedrību - Eiropas apņemšanās atbalstīt ilgtspējīgu attīstību [2012/2288(INI)] - Attīstības komiteja. Referente: Corina Creţu (A7-0296/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2013)0432).

Uzstāšanās

Corina Creţu (referente), lai ierosinātu mutisku grozījumu aiz 27. atsauces, un to pieņēma.


8.6. Izglītības pārvērtēšana (balsošana)

Ziņojums par izglītības pārvērtēšanu [2013/2041(INI)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referente: Katarína Neveďalová (A7-0314/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 10. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2013)0433).


8.7. Pirmspievienošanās palīdzībai paredzētie ES līdzekļi: tiesu sistēmas un korupcijas apkarošana (balsošana)

Ziņojums par pirmspievienošanās palīdzībai paredzēto Eiropas Savienības budžeta līdzekļu pārvaldību tiesu sistēmu darbības uzlabošanas un korupcijas apkarošanas jomā kandidātvalstīs un potenciālajās kandidātvalstīs [2011/2033(INI)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0318/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 11. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2013)0434).


8.8. Pacientu drošība (balsošana)

Ziņojums par Komisijas ziņojumu Padomei, pamatojoties uz dalībvalstu ziņojumiem par to, kā tiek īstenots Padomes Ieteikums (2009/C 151/01) par pacientu drošību, tostarp par veselības aprūpē iegūtu infekciju profilaksi un kontroli [2013/2022(INI)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Oreste Rossi (A7-0320/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 12. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2013)0435).


8.9. Maldinoša reklāma (balsošana)

Ziņojums par maldinošu reklāmu [2013/2122(INI)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Cornelis de Jong (A7-0311/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 13. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2013)0436).

°
° ° °

Uzstāšanās

Jacky Hénin – par pieprasījumu nodot atpakaļ komitejai Edite Estrela ziņojumu (A7-0306/2013).


9. Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 170. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

Peter Liese ziņojums - A7-0327/2013
Marian Harkin, Jim Higgins un Anna Záborská

Charles Tannock ziņojums - A7-0325/2013
Adam Bielan, Mitro Repo, Mojca Kleva Kekuš, Nikola Vuljanić un Diane Dodds

Corina Creţu ziņojums - A7-0296/2013
Claudette Abela Baldacchino, Seán Kelly un Anna Záborská

Katarína Neveďalová ziņojums - A7-0314/2013
Erminia Mazzoni, Claudette Abela Baldacchino, Marusya Lyubcheva, Roberta Angelilli, Diane Dodds, Seán Kelly un Anna Záborská

Monica Luisa Macovei ziņojums - A7-0318/2013
Petru Constantin Luhan un Nikola Vuljanić


10. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)”, kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.50 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Oldřich VLASÁK
Priekšsēdētāja vietnieks

11. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


12. Organizētā noziedzība, korupcija un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana (debates)

Ziņojums par organizēto noziedzību, korupciju un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu — ieteicamie pasākumi un iniciatīvas (galīgais ziņojums) [2013/2107(INI)] - . Referents: Salvatore Iacolino (A7-0307/2013).

Salvatore Iacolino iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Cecilia Malmström (Komisijas locekle).

Uzstājās Véronique Mathieu Houillon PPE grupas vārdā, Rita Borsellino S&D grupas vārdā, Sonia Alfano ALDE grupas vārdā, Rui Tavares Verts/ALE grupas vārdā, James Nicholson ECR grupas vārdā, Søren Bo Søndergaard GUE/NGL grupas vārdā, Rolandas Paksas EFD grupas vārdā, Mario Borghezio, pie grupām nepiederošs deputāts, Monica Luisa Macovei, Tanja Fajon, Theodoros Skylakakis, Jan Philipp Albrecht, Ruža Tomašić, Slavi Binev, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Bill Newton Dunn, Carl Schlyter, Peter van Dalen, Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra, Monika Hohlmeier, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Véronique Mathieu Houillon, Iliana Malinova Iotova, Olle Schmidt, Janusz Wojciechowski, Franz Obermayr, Hubert Pirker, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ewald Stadler, Barbara Weiler, Anneli Jäätteenmäki, Ewald Stadler, Tadeusz Zwiefka, Salvatore Caronna, Diane Dodds, Wim van de Camp, Inés Ayala Sender, Bruno Gollnisch, Georgios Papanikolaou, Emer Costello, Ivo Belet un Emine Bozkurt.

SĒDI VADA: Edward McMILLAN-SCOTT
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Carlos Coelho, Ioan Enciu, Roberta Angelilli, Antigoni Papadopoulou, Alajos Mészáros, Seán Kelly, Zdravka Bušić un Antonio López-Istúriz White.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Mojca Kleva Kekuš, João Ferreira, Andrew Henry William Brons, Milan Zver, Sandra Petrović Jakovina un Andreas Mölzer.

Uzstājās Cecilia Malmström un Salvatore Iacolino.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 23.10.2013. protokola 11.9. punkts.


13. Rīcības plāns e-tiesiskuma jomā laikposmam no 2014. līdz 2018. gadam (debates)

Padomes paziņojums: Rīcības plāns e-tiesiskuma jomā laikposmam no 2014. līdz 2018. gadam (2013/2852(RSP)).

Vytautas Leškevičius (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Tadeusz Zwiefka PPE grupas vārdā, Juan Fernando López Aguilar S&D grupas vārdā, Nathalie Griesbeck ALDE grupas vārdā, Kinga Gál, Evelyn Regner, Georgios Papanikolaou, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Claude Moraes un Sergio Gaetano Cofferati.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Alajos Mészáros, Janusz Władysław Zemke, Andreas Mölzer un Antonio López-Istúriz White.

Uzstājās Vytautas Leškevičius.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Klaus-Heiner Lehne un Juan Fernando López Aguilar Juridiskās komitejas vārdā – par e-tiesiskuma rīcības plānu 2014.–2018. gadam (2013/2852(RSP)) (B7-0465/2013).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 23.10.2013. protokola 11.10. punkts.


14. Revīzijas palātas loceklis no Horvātijas (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000100/2013) un kuru uzdeva Jan Mulder, Ingeborg Gräßle, Jens Geier, Michael Theurer, Bart Staes, Inés Ayala Sender un Søren Bo Søndergaard Budžeta kontroles komitejas vārdā Padomei: Horvātiju pārstāvošais Revīzijas palātas loceklis (2013/2891(RSP)) (B7-0522/2013).

Jan Mulder un Jens Geier, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Davor Ivo Stier, izvērsa jautājumu.

Vytautas Leškevičius (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Ingeborg Gräßle PPE grupas vārdā, Inés Ayala Sender S&D grupas vārdā, Bart Staes Verts/ALE grupas vārdā, Ruža Tomašić ECR grupas vārdā, Nikola Vuljanić GUE/NGL grupas vārdā un Dubravka Šuica.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jean-Pierre Audy, Tonino Picula un Søren Bo Søndergaard.

Uzstājās Vytautas Leškevičius.

SĒDI VADA: Alexander ALVARO
Priekšsēdētāja vietnieks

Debates tika slēgtas.


15. Parlamenta sastāvs

Anja Weisgerber un Franziska Katharina Brantner ir ievēlētas Bundestāgā, sākot ar 2013. gada 22. oktobri.

Saskaņā ar Reglamenta 4. panta 1. punktu Parlaments konstatēja, ka šīs deputāta vietas ir atbrīvojušās, sākot no minētā datuma, un par to paziņoja attiecīgajai dalībvalsts iestādei.


16. ES iedzīvotāju mobilitāte un dalībvalstu sociālās drošības sistēmas (debates)

Komisijas paziņojums: ES iedzīvotāju mobilitāte un dalībvalstu sociālās drošības sistēmas (2013/2894(RSP)).

László Andor (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Frank Engel PPE grupas vārdā, Pervenche Berès S&D grupas vārdā, Phil Bennion ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva William (The Earl of) Dartmouth, Marije Cornelissen Verts/ALE grupas vārdā, Adam Bielan ECR grupas vārdā, Søren Bo Søndergaard GUE/NGL grupas vārdā, Morten Messerschmidt EFD grupas vārdā, Edit Bauer, Birgit Sippel, Renate Weber, Elisabeth Schroedter, Nigel Farage un William (The Earl of) Dartmouth, kā arī Danuta Jazłowiecka par noteikumiem, kas attiecas uz zilās kartītes jautājumiem (sēdes vadītājs atgādināja spēkā esošo regulējumu), Verónica Lope Fontagné, Vilija Blinkevičiūtė, Marian Harkin, Jean Lambert, Mara Bizzotto, Davor Ivo Stier, Ioan Enciu, Anne E. Jensen, Heinz K. Becker, Jutta Steinruck, Elisabeth Morin-Chartier, Sergio Gaetano Cofferati, Danuta Jazłowiecka un Iliana Malinova Iotova.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Piotr Borys, Sandra Petrović Jakovina, Dubravka Šuica, Malika Benarab-Attou, Sari Essayah, Erik Bánki, Inês Cristina Zuber un Ria Oomen-Ruijten.

Uzstājās László Andor.

Debates tika slēgtas.


17. Eiropas kaimiņattiecību politika, virzība uz spēcīgāku partnerību — EP nostāja attiecībā uz 2012. gada progresa ziņojumiem (debates)

Komisijas paziņojums: Eiropas kaimiņattiecību politika, virzība uz spēcīgāku partnerību — EP nostāja attiecībā uz 2012. gada progresa ziņojumiem (2013/2621(RSP)).

Štefan Füle (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

SĒDI VADA: Roberta ANGELILLI
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Jacek Saryusz-Wolski PPE grupas vārdā, Pier Antonio Panzeri S&D grupas vārdā, Anneli Jäätteenmäki ALDE grupas vārdā, Werner Schulz Verts/ALE grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Willy Meyer GUE/NGL grupas vārdā, Nikolaos Salavrakos EFD grupas vārdā, Dimitar Stoyanov, pie grupām nepiederošs deputāts, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marek Siwiec, Graham Watson, Ulrike Lunacek, Paweł Robert Kowal, Helmut Scholz, Slavi Binev, Elmar Brok, Libor Rouček, Gerben-Jan Gerbrandy, Tarja Cronberg, Mirosław Piotrowski, Gunnar Hökmark, Göran Färm, Norica Nicolai, Adam Bielan, György Schöpflin, Evgeni Kirilov, Francisco José Millán Mon, Emer Costello, Krzysztof Lisek, Tonino Picula, Andrey Kovatchev, Pino Arlacchi, Tokia Saïfi, Boris Zala, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, Jean Roatta, Paweł Zalewski, Joachim Zeller, Filip Kaczmarek un Andrej Plenković.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Lena Kolarska-Bobińska, Jaromír Kohlíček un Charalampos Angourakis.

Uzstājās Štefan Füle.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Pier Antonio Panzeri un Jacek Saryusz-Wolski Ārlietu komitejas vārdā – par Eiropas kaimiņattiecību politiku, virzību uz spēcīgāku partnerību — EP nostāja attiecībā uz 2012. gada progresa ziņojumiem (2013/2621(RSP)) (B7-0484/2013).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 23.10.2013. protokola 11.11. punkts.


18. Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds ***I (debates)

Ziņojums par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1198/2006, Padomes Regulu (EK) Nr. 861/2006 un Padomes Regulu (ES) Nr. XXX/2011 par integrēto jūrlietu politiku [COM(2011)0804 - C7-0460/2011- 2011/0380(COD)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Alain Cadec (A7-0282/2013).

Alain Cadec iepazīstināja ar ziņojumu.

SĒDI VADA: Oldřich VLASÁK
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Maria Damanaki (Komisijas locekle).

Uzstājās Verónica Lope Fontagné (EMPL komitejas atzinuma sagatavotāja), Rosa Estaràs Ferragut (REGI komitejas atzinuma sagatavotāja), Gabriel Mato Adrover PPE grupas vārdā, Guido Milana S&D grupas vārdā, Nils Torvalds ALDE grupas vārdā, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva João Ferreira, Julie Girling ECR grupas vārdā, João Ferreira GUE/NGL grupas vārdā, John Stuart Agnew EFD grupas vārdā, Diane Dodds, pie grupām nepiederoša deputāte, Werner Kuhn, Ulrike Rodust, Pat the Cope Gallagher, Isabella Lövin, Marek Józef Gróbarczyk, Carmen Fraga Estévez, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Guido Milana, Göran Färm, Susy De Martini, Maria do Céu Patrão Neves, Kriton Arsenis, Jarosław Leszek Wałęsa, Isabelle Thomas, Christofer Fjellner, Dolores García-Hierro Caraballo, Lambert van Nistelrooij un Iliana Malinova Iotova.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Rareş-Lucian Niculescu, Luís Paulo Alves, Gesine Meissner, Ruža Tomašić, Seán Kelly, Marusya Lyubcheva, Erik Bánki, Tonino Picula un Dubravka Šuica.

Uzstājās Maria Damanaki un Alain Cadec.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 23.10.2013. protokola 11.6. punkts.


19. Zināšanas par jūru 2020. gada perspektīvā (debates)

Ziņojums par zināšanām par jūru 2020. gada perspektīvā — jūras gultnes kartografēšana ilgtspējīgas zivsaimniecības sekmēšanai [2013/2101(INI)] - Zivsaimniecības komiteja. Referente: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0295/2013).

Maria do Céu Patrão Neves iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Maria Damanaki (Komisijas locekle).

Uzstājās Jarosław Leszek Wałęsa PPE grupas vārdā, Kriton Arsenis S&D grupas vārdā un Marek Józef Gróbarczyk ECR grupas vārdā.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, Gesine Meissner un Erik Bánki.

Uzstājās Maria Damanaki un Maria do Céu Patrão Neves.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2013. gada 23. oktobrī.


20. Apropriāciju pārvietojumi

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu Reģionu komiteja ir informējusi Eiropas Parlamentu par apropriāciju pārvietojumiem INF 1/2013, INF 2/2013 un INF 3/2013.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu Eiropas Ārējās darbības dienests ir informējis Eiropas Parlamentu par apropriāciju pārvietojumu Nr. 1/2013.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 4. punktu Eiropas Savienības Padome ir informējusi Eiropas Parlamentu par apropriāciju pārvietojuma DEC 22/2013 apstiprināšanu.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 3. punktu Budžeta komiteja ir apstiprinājusi Eiropas Komisijas priekšlikumus apropriāciju pārvietojumiem DEC 22/2013 (N7-0081/2013 - C7-0284/2013 – 2013/2207(GBD)) un DEC 27/2013 (N7-0080/2013 - C7-0270/2013 - 2013/2193(GBD)).

Saskaņā ar Finanšu regulas 50. pantu Eiropas Revīzijas palāta ir informējusi Eiropas Parlamentu par labojumu 2013. gada štatu sarakstā (kontroles amata vietas).


21. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 521.900/OJME).


22. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.45.

Klaus Welle

László Surján

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Bánki, Bartolozzi, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika