Index 
Notulen
PDF 242kWORD 212k
Dinsdag 22 oktober 2013 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Besluit inzake toepassing van de urgentieprocedure
 4.Medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek ***I - Medische hulpmiddelen ***I (debat)
 5.Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014 - alle afdelingen (debat)
 6.Stemmingen
  
6.1.Tariefcontingenten voor wijn ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.2.Macrofinanciële bijstand aan Kirgizië ***II (stemming)
  
6.3.Medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek ***I (stemming)
  
6.4.Medische hulpmiddelen ***I (stemming)
 7.Uitreiking van de Sacharov-prijs (plechtige vergadering)
 8.Stemmingen (voortzetting)
  
8.1.Scheepsrecycling ***I (stemming)
  
8.2.Europese bevolkingsstatistieken ***I (stemming)
  
8.3.Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (stemming)
  
8.4.Mensenrechten in de Sahel (stemming)
  
8.5.Lokale autoriteiten en maatschappelijk middenveld (stemming)
  
8.6.Een andere kijk op onderwijs (stemming)
  
8.7.EU-pretoetredingsmiddelen: rechtsstelsels en de strijd tegen corruptie (stemming)
  
8.8.Patiëntveiligheid (stemming)
  
8.9.Misleidende marketingpraktijken (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 12.Georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen (debat)
 13.Actieplan 2014-2018 voor e-justitie (debat)
 14.Kroatisch lid van de Rekenkamer (debat)
 15.Samenstelling Parlement
 16.Mobiliteit EU-burgers en socialezekerheidsstelsels van de lidstaten (debat)
 17.Europees nabuurschapsbeleid: naar een sterker partnerschap - standpunt van het EP over de voortgangsverslagen van 2012 (debat)
 18.Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij ***I (debat)
 19.Mariene kennis 2020 (debat)
 20.Kredietoverschrijvingen
 21.Agenda van de volgende vergadering
 22.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 08.30 uur geopend.


2. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen van Raad en Commissie:

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen en tot intrekking van Richtlijn 2006/87/EG van het Europees Parlement en de Raad (COM(2013)0622 - C7-0266/2013 - 2013/0302(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, en artikel 125, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

TRAN

advies :

ITRE

- Europese Commissie - Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2012 - Europese Commissie (COM(2013)0570 [01] - C7-0273/2013 - 2013/2195(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europese Commissie - Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2012 - Europees Parlement (COM(2013)0570 [02] - C7-0274/2013 - 2013/2196(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2012 - Europese Raad en Raad (COM(2013)0570 [03] - C7-0275/2013 - 2013/2197(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europese Commissie - Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2012 - Hof van Justitie (COM(2013)0570 [04] - C7-0276/2013 - 2013/2199(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europese Commissie - Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2012 - De Europese Rekenkamer (COM(2013)0570 [05] - C7-0277/2013 - 2013/2200(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europese Commissie - Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2012 - Europees Economisch en Sociaal Comité (COM(2013)0570 [06] - C7-0278/2013 - 2013/2201(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europese Commissie - Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2012 - Comité van de Regio's (COM(2013)0570 [07] - C7-0279/2013 - 2013/2202(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europese Commissie - Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2012 - Europese Ombudsman (COM(2013)0570 [08] - C7-0280/2013 - 2013/2203(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europese Commissie - Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2012 - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (COM(2013)0570 [09] - C7-0281/2013 - 2013/2204(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

JURI, LIBE

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2012 - Europese Dienst voor extern optreden (COM(2013)0570 [10] - C7-0282/2013 - 2013/2205(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Europese Commissie - Jaarrekeningen van het achtste, negende en tiende Europees Ontwikkelingsfonds - Begrotingsjaar 2012 (COM(2013)0541 - C7-0283/2013 - 2013/2206(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

DEVE, BUDG

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2012 - Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (COM(2013)0570 [11] - C7-0286/2013 - 2013/2208(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

EMPL, ITRE

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2012 - Europees Bureau voor de grondrechten (COM(2013)0570 [13] - C7-0287/2013 - 2013/2209(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

LIBE

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2012 - Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (COM(2013)0570 [12] - C7-0288/2013 - 2013/2210(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

EMPL

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2012 - Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (COM(2013)0570 [14] - C7-0289/2013 - 2013/2211(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ENVI, LIBE

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2012 - Europees Milieuagentschap (COM(2013)0570 [15] - C7-0290/2013 - 2013/2212(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ENVI

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2012 - Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (COM(2013)0570 [16] - C7-0291/2013 - 2013/2213(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

EMPL

- Europese Commissie - Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2012 - Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (COM(2013)0570 [17] - C7-0292/2013 - 2013/2214(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

CULT

- Europese Commissie - Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2012 - Europees Geneesmiddelenbureau (COM(2013)0570 [18] - C7-0293/2013 - 2013/2215(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ENVI

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2012 - EUROJUST (COM(2013)0570 [19] - C7-0294/2013 - 2013/2216(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

LIBE

- Europese Commissie - Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2012 - Europese Stichting voor opleiding (COM(2013)0570 [20] - C7-0295/2013 - 2013/2217(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

EMPL

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2012 - Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (COM(2013)0570 [21] - C7-0296/2013 - 2013/2218(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

TRAN

- Europese Commissie - Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2012 - Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (COM(2013)0570 [22] - C7-0297/2013 - 2013/2219(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

TRAN

- Europese Commissie - Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2012 - Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (COM(2013)0570 [23] - C7-0298/2013 - 2013/2220(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ENVI

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2012 - Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (COM(2013)0570 [24] - C7-0299/2013 - 2013/2221(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ENVI

- Europese Commissie - Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2012 - Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (COM(2013)0570 [25] - C7-0300/2013 - 2013/2222(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ITRE

- Europese Commissie - Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2012 - Europees Spoorwegbureau (COM(2013)0570 [26] - C7-0316/2013 - 2013/2228(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

TRAN

- Europese Commissie - Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2012 - Europese Politieacademie (COM(2013)0570 [27] - C7-0317/2013 - 2013/2229(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

LIBE

- Europese Commissie - Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2012 - FRONTEX (COM(2013)0570 [28] - C7-0318/2013 - 2013/2230(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

AFET, LIBE

- Europese Commissie - Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2012 - Europese Toezichtautoriteit (COM(2013)0570 [29] - C7-0319/2013 - 2013/2231(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ITRE

- Europese Commissie - Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2012 - Europees Bureau voor visserijcontrole (COM(2013)0570 [30] - C7-0320/2013 - 2013/2232(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

PECH

- Europese Commissie - Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2012 - Europees Chemicaliënagentschap (COM(2013)0570 [31] - C7-0321/2013 - 2013/2233(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ENVI

- Europese Commissie - Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2012 - Voorzieningsagentschap van Euratom (COM(2013)0570 [32] - C7-0322/2013 - 2013/2234(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ITRE

- Europese Commissie - Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2012 - EUROPOL (COM(2013)0570 [33] - C7-0323/2013 - 2013/2235(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

LIBE

- Europese Commissie - Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2012 - Europees Genderinstituut (COM(2013)0570 [34] - C7-0324/2013 - 2013/2236(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

FEMM

- Europese Commissie - Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2012 - Europese Bankautoriteit (COM(2013)0570 [35] - C7-0325/2013 - 2013/2237(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ECON

- Europese Commissie - Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2012 - Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (COM(2013)0570 [36] - C7-0326/2013 - 2013/2238(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

EMPL, ECON

- Europese Commissie - Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2012 - Europese Autoriteit voor effecten en markten (COM(2013)0570 [37] - C7-0327/2013 - 2013/2239(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ECON

- Europese Commissie - Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2012 - Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (COM(2013)0570 [38] - C7-0328/2013 - 2013/2240(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ITRE

- Europese Commissie - Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2012 - Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (COM(2013)0570 [39] - C7-0329/2013 - 2013/2241(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ITRE

- Europese Commissie - Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2012 - Europees Instituut voor innovatie en technologie (COM(2013)0570 [40] - C7-0330/2013 - 2013/2242(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ITRE

- Europese Commissie - Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2012 - Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (COM(2013)0570 [43] - C7-0333/2013 - 2013/2245(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

LIBE

- Europese Commissie - Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2012 - Internationale Organisatie voor Fusie-energie "ITER" (COM(2013)0570 [45] - C7-0335/2013 - 2013/2247(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ITRE

- Europese Commissie - Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2012 - Gemeenschappelijke onderneming SESAR (COM(2013)0570 [46] - C7-0336/2013 - 2013/2248(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ITRE, TRAN

- Europese Commissie - Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2012 - Gezamenlijke onderneming "CLEAN SKY" (COM(2013)0570 [47] - C7-0337/2013 - 2013/2249(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ENVI, ITRE, TRAN

- Europese Commissie - Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2012 - Gemeenschappelijke onderneming "ARTEMIS" (COM(2013)0570 [48] - C7-0338/2013 - 2013/2250(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ITRE

- Europese Commissie - Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2012 - Gemeenschappelijke onderneming "IMI" (COM(2013)0570 [49] - C7-0339/2013 - 2013/2251(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ENVI, ITRE

- Europese Commissie - Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2012 - Gemeenschsappelijke onderneming brandstofcellen en waterstof "FCH" (COM(2013)0570 [50] - C7-0340/2013 - 2013/2252(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ITRE

- Europese Commissie - Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2012 - Adviesraad voor het Europese nano-elektronica-initiatief (ENIAC) (COM(2013)0570 [51] - C7-0341/2013 - 2013/2253(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ITRE

- Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7 bij de algemene begroting 2013: standpunt van de Raad van 7 oktober 2013 (14180/2013 - C7-0350/2013 - 2013/2160(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

EMPL

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 30/2013 - Afdeling III – Commissie (N7-0085/2013 - C7-0354/2013 - 2013/2261(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2012/011 DK/Vestas, Denemarken) (COM(2013)0703 - C7-0357/2013 - 2013/2262(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

EMPL, REGI

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2013/003 DE/First Solar, Duitsland) (COM(2013)0706 - C7-0358/2013 - 2013/2263(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

EMPL, REGI

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2013/001 FI/Nokia, Finland) (COM(2013)0707 - C7-0359/2013 - 2013/2264(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

EMPL, REGI

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Franse Republiek met het oog op de toepassing van de Uniewetgeving betreffende de belasting van spaartegoeden en de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen ten aanzien van de Gemeenschap Saint-Barthélemy (COM(2013)0555 - C7-0360/2013 - 2013/0269(NLE))

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

JURI, CONT, REGI


3. Besluit inzake toepassing van de urgentieprocedure

Verzoek van de Raad om toepassing van de urgentieprocedure (artikel 142 van het Reglement) voor:

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van bepaalde richtlijnen op het gebied van milieu, landbouw, sociaal beleid en volksgezondheid uit hoofde van de wijziging in de status van Mayotte ten aanzien van de Unie - [COM(2013)0418 - C7-0176/2013- 2013/0192(COD)]

Het woord wordt gevoerd door Carl Schlyter, namens de Commissie ENVI, over het verzoek.

Het verzoek om urgentverklaring wordt verworpen.

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van bepaalde verordeningen op het gebied van visserij en diergezondheid uit hoofde van de wijziging in de status van Mayotte ten aanzien van de Unie - [COM(2013)0417 - C7-0175/2013- 2013/0191(COD)]

Het woord wordt gevoerd door João Ferreira, namens de Commissie PECH, over het verzoek.

Het verzoek om urgentverklaring wordt verworpen.

- Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad ingevolge de wijziging in de status van Mayotte - [14220/2013 - C7-0355/2013- 2013/0189(NLE)]

Het woord wordt gevoerd door Elisabeth Schroedter, namens de Commissie EMPL, over het verzoek.

Het verzoek om urgentverklaring wordt verworpen.


4. Medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek ***I - Medische hulpmiddelen ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek [COM(2012)0541 - C7-0317/2012- 2012/0267(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Peter Liese (A7-0327/2013)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende medische hulpmiddelen en tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009 [COM(2012)0542 - C7-0318/2012- 2012/0266(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0324/2013)

Dagmar Roth-Behrendt en Peter Liese leiden hun verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Edite Estrela (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Nora Berra (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Mairead McGuinness, namens de PPE-Fractie, Gilles Pargneaux, namens de S&D-Fractie, Rebecca Taylor, namens de ALDE-Fractie, Margrete Auken, namens de Verts/ALE-Fractie, Alda Sousa, namens de GUE/NGL-Fractie, Derek Roland Clark, namens de EFD-Fractie, Jolanta Emilia Hibner, Christel Schaldemose, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Margrete Auken, Holger Krahmer, Michèle Rivasi, Richard Seeber, Andrés Perelló Rodríguez, Milan Cabrnoch, Zofija Mazej Kukovič, Françoise Grossetête en Thomas Ulmer.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Danuta Jazłowiecka, Spyros Danellis, Petru Constantin Luhan, Biljana Borzan, Phil Prendergast en Antigoni Papadopoulou.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica, Dagmar Roth-Behrendt en Peter Liese.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.3 van de notulen van 22.10.2013 en punt 6.4 van de notulen van 22.10.2013


5. Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014 - alle afdelingen (debat)

Verslag over het standpunt van de Raad over het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014 [13176/2013 - C7-0260/2013- 2013/2145(BUD)] - Begrotingscommissie. Corapporteurs: Monika Hohlmeier en Anne E. Jensen (A7-0328/2013)

Monika Hohlmeier en Anne E. Jensen leiden de verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Algimantas Rimkūnas (fungerend voorzitter van de Raad).

VOORZITTER: Alejo VIDAL-QUADRAS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Janusz Lewandowski (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Peter Šťastný (rapporteur voor advies van de commissie INTA), Jens Geier (rapporteur voor advies van de Commissie CONT), Sven Giegold (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Csaba Őry (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Jutta Haug (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Reinhard Bütikofer (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Isabelle Durant (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN), die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Sajjad Karim, Georgios Stavrakakis (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Vasilica Viorica Dăncilă (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Morten Messerschmidt (rapporteur voor advies van de Commissie AFCO), Dominique Riquet, namens de PPE-Fractie, Eider Gardiazábal Rubial, namens de S&D-Fractie, George Lyon, namens de ALDE-Fractie, Richard Ashworth, namens de ECR-Fractie, Jürgen Klute, namens de GUE/NGL-Fractie, Claudio Morganti, namens de EFD-Fractie, Philip Claeys, niet-fractiegebonden lid, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Hynek Fajmon, Alda Sousa, Frank Vanhecke, Hans-Peter Martin, Edit Herczog, Nicole Sinclaire, Frédéric Daerden en Ildikó Gáll-Pelcz (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO) en Jan Mulder (rapporteur voor advies van de Commissie LIBE).

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Mairead McGuinness, Andrej Plenković, Josefa Andrés Barea, Angelika Werthmann en Juan Andrés Naranjo Escobar.

Het woord wordt gevoerd door Janusz Lewandowski, Algimantas Rimkūnas, Monika Hohlmeier en Anne E. Jensen, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bernd Posselt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.2 van de notulen van 23.10.2013.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering enkele ogenblikken onderbroken).

VOORZITTER: Anni PODIMATA
Ondervoorzitter


6. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


6.1. Tariefcontingenten voor wijn ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1215/2009 van de Raad inzake tariefcontingenten voor wijn [COM(2013)0187 - C7-0090/2013 - 2013/0099(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Iuliu Winkler (A7-0293/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2013)0425)

Het woord werd gevoerd door:

Potito Salatto, na de stemming.


6.2. Macrofinanciële bijstand aan Kirgizië ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van macrofinanciële bijstand aan Kyrgizië [11703/1/2013 - C7-0314/2013 - 2011/0458(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Vital Moreira (A7-0334/2013)

(Gekwalificeerde meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

STANDPUNT VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P7_TA(2013)0426)


6.3. Medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek [COM(2012)0541 - C7-0317/2012- 2012/0267(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Peter Liese (A7-0327/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0427)

Het woord werd gevoerd door:

Peter Liese, (rapporteur) verzoekt overeenkomstig artikel 57, lid 2, van het Reglement om uitstel van de stemming over de ontwerpresolutie.

Bij HS (559 voor, 14 tegen, 92 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in. De zaak wordt bijgevolg geacht voor een nieuwe behandeling naar de bevoegde commissie te zijn terugverwezen.


6.4. Medische hulpmiddelen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende medische hulpmiddelen en tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009 [COM(2012)0542 - C7-0318/2012- 2012/0266(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0324/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0428)

Het woord wordt gevoerd door:

Peter Liese die twee mondelinge amendementen voorstelt op bijlage VII, deel III, punt 4.2, paragraaf 1, streepje 3 en punt 4.3, paragraaf 1, streepje 2, en Dagmar Roth-Behrendt (rapporteur), die hiertegen bezwaar maakt. Aangezien meer dan 40 leden bezwaar maken tegen deze mondelinge amendementen, worden zij niet in aanmerking genomen.

Dagmar Roth-Behrendt verzoekt overeenkomstig artikel 57, lid 2, van het Reglement om uitstel van de stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie.

Bij HS (559 voor, 81 tegen, 40 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in. De zaak wordt bijgevolg geacht voor een nieuwe behandeling naar de bevoegde commissie te zijn terugverwezen.

Dimitar Stoyanov, over de hoofdelijke stemmingen bij stemmingen over de procedure.


VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

7. Uitreiking van de Sacharov-prijs (plechtige vergadering)

Van 12.10 uur tot 12.40 uur komt het Parlement in plechtige vergadering bijeen ter gelegenheid van de uitreiking van de Sacharov-prijs aan Aung San Suu Kyi, winnares van de Sacharov-prijs in 1990.


VOORZITTER: Anni PODIMATA
Ondervoorzitter

8. Stemmingen (voortzetting)

8.1. Scheepsrecycling ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake scheepsrecycling [COM(2012)0118 - C7-0082/2012 - 2012/0055(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Carl Schlyter (A7-0132/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0429)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0429)

Het woord werd gevoerd door:

Carl Schlyter (rapporteur), na de stemming over amendement 121.


8.2. Europese bevolkingsstatistieken ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de Europese bevolkingsstatistieken [COM(2011)0903 - C7-0518/211 - 2011/0440(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Csaba Sógor (A7-0050/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0430)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0430)


8.3. Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (stemming)

Verslag over seksuele en reproductieve gezondheid en rechten [2013/2040(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Edite Estrela (A7-0306/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Het woord wordt gevoerd door:

Alexander Graf Lambsdorff, over de in de vergaderzaal circulerende steminstructies, en Crescenzio Rivellini, over de vrijheid van elk lid voor wat betreft zijn stemgedrag.

Ashley Fox, die wenst dat de Voorzitter de bevoegde commissie verzoekt zich overeenkomstig artikel 162 van het Reglement opnieuw over het dossier te buigen (de Voorzitter merkt op dat de Voorzitter van het Parlement heeft ingestemd met deze stemming ter plenaire vergadering) en Sergio Paolo Francesco Silvestris, Bruno Gollnisch en Elmar Brok over dit verzoek.

Ashley Fox, namens de ECR-Fractie, die overeenkomstig artikel 175, lid 2, van het Reglement om terugverwijzing van het verslag naar de commissie verzoekt en Martin Callanan en Hannes Swoboda over dit verzoek.

Bij HS (351 voor, 319 tegen, 18 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek om terugverwijzing in.

Mikael Gustafsson (voorzitter van de Commissie FEMM) en Edite Estrela (rapporteur) over het besluit tot terugverwijzing.


8.4. Mensenrechten in de Sahel (stemming)

Verslag over de situatie van de mensenrechten in de Sahel [2013/2020(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Charles Tannock (A7-0325/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0431)


8.5. Lokale autoriteiten en maatschappelijk middenveld (stemming)

Verslag over lokale autoriteiten en het maatschappelijk middenveld: toezeggingen van Europa ter ondersteuning van duurzame ontwikkeling [2012/2288(INI)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur: Corina Creţu (A7-0296/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0432)

Het woord werd gevoerd door:

Corina Creţu (rapporteur), om een mondeling amendement na visum 27 voor te stellen, dat in aanmerking werd genomen.


8.6. Een andere kijk op onderwijs (stemming)

Verslag over een andere kijk op onderwijs [2013/2041(INI)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Katarína Neveďalová (A7-0314/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0433)


8.7. EU-pretoetredingsmiddelen: rechtsstelsels en de strijd tegen corruptie (stemming)

Verslag over het begrotingsbeheer van de pretoetredingsmiddelen van de Europese Unie op het gebied van de rechtsstelsels en de strijd tegen corruptie in de kandidaatlanden en potentiële kandidaatlanden [2011/2033(INI)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0318/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0434)


8.8. Patiëntveiligheid (stemming)

Verslag over het verslag van de Commissie aan de Raad op basis van de verslagen van de lidstaten over de uitvoering van Aanbeveling 2009/C 151/01 van de Raad betreffende patiëntveiligheid, met inbegrip van de preventie en bestrijding van zorginfecties [2013/2022(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Oreste Rossi (A7-0320/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0435)


8.9. Misleidende marketingpraktijken (stemming)

Verslag over misleidende marketingpraktijken [2013/2122(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Cornelis de Jong (A7-0311/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0436)

°
° ° °

Het woord werd gevoerd door:

Jacky Hénin over het verzoek om terugverwijzing van het verslag Edite Estrela (A7-0306/2013).


9. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 170 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Peter Liese - A7-0327/2013
Marian Harkin, Jim Higgins en Anna Záborská

Verslag Charles Tannock - A7-0325/2013
Adam Bielan, Mitro Repo, Mojca Kleva Kekuš, Nikola Vuljanić en Diane Dodds

Verslag Corina Creţu - A7-0296/2013
Claudette Abela Baldacchino, Seán Kelly en Anna Záborská

Verslag Katarína Neveďalová - A7-0314/2013
Erminia Mazzoni, Claudette Abela Baldacchino, Marusya Lyubcheva, Roberta Angelilli, Diane Dodds, Seán Kelly en Anna Záborská

Verslag Monica Luisa Macovei - A7-0318/2013
Petru Constantin Luhan en Nikola Vuljanić


10. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van de bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 13.50 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Oldřich VLASÁK
Ondervoorzitter

11. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


12. Georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen (debat)

Verslag over georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen: aanbevelingen inzake de benodigde acties en initiatieven (eindverslag) [2013/2107(INI)] - . Rapporteur: Salvatore Iacolino (A7-0307/2013)

Salvatore Iacolino leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Véronique Mathieu Houillon, namens de PPE-Fractie, Rita Borsellino, namens de S&D-Fractie, Sonia Alfano, namens de ALDE-Fractie, Rui Tavares, namens de Verts/ALE-Fractie, James Nicholson, namens de ECR-Fractie, Søren Bo Søndergaard, namens de GUE/NGL-Fractie, Rolandas Paksas, namens de EFD-Fractie, Mario Borghezio, niet-fractiegebonden lid, Monica Luisa Macovei, Tanja Fajon, Theodoros Skylakakis, Jan Philipp Albrecht, Ruža Tomašić, Slavi Binev, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Bill Newton Dunn, Carl Schlyter, Peter van Dalen, Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra, Monika Hohlmeier, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Véronique Mathieu Houillon, Iliana Malinova Iotova, Olle Schmidt, Janusz Wojciechowski, Franz Obermayr, Hubert Pirker, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ewald Stadler, Barbara Weiler, Anneli Jäätteenmäki, Ewald Stadler, Tadeusz Zwiefka, Salvatore Caronna, Diane Dodds, Wim van de Camp, Inés Ayala Sender, Bruno Gollnisch, Georgios Papanikolaou, Emer Costello, Ivo Belet en Emine Bozkurt.

VOORZITTER: Edward McMILLAN-SCOTT
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Carlos Coelho, Ioan Enciu, Roberta Angelilli, Antigoni Papadopoulou, Alajos Mészáros, Seán Kelly, Zdravka Bušić en Antonio López-Istúriz White.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Mojca Kleva Kekuš, João Ferreira, Andrew Henry William Brons, Milan Zver, Sandra Petrović Jakovina en Andreas Mölzer.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström en Salvatore Iacolino.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.9 van de notulen van 23.10.2013


13. Actieplan 2014-2018 voor e-justitie (debat)

Verklaring van de Raad: Actieplan 2014-2018 voor e-justitie (2013/2852(RSP))

Vytautas Leškevičius (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Tadeusz Zwiefka, namens de PPE-Fractie, Juan Fernando López Aguilar, namens de S&D-Fractie, Nathalie Griesbeck, namens de ALDE-Fractie, Kinga Gál, Evelyn Regner, Georgios Papanikolaou, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Claude Moraes en Sergio Gaetano Cofferati.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Alajos Mészáros, Janusz Władysław Zemke, Andreas Mölzer en Antonio López-Istúriz White.

Het woord wordt gevoerd door Vytautas Leškevičius.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Klaus-Heiner Lehne en Juan Fernando López Aguilar, namens de Commissie juridische zaken, over het actieplan 2014-2018 voor e-justitie (2013/2852(RSP)) (B7-0465/2013).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.10 van de notulen van 23.10.2013


14. Kroatisch lid van de Rekenkamer (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000100/2013) van Jan Mulder, Ingeborg Gräßle, Jens Geier, Michael Theurer, Bart Staes, Inés Ayala Sender en Søren Bo Søndergaard, namens de Commissie begrotingscontrole, aan de Raad: Kroatisch lid van de Rekenkamer (2013/2891(RSP)) (B7-0522/2013)

Jan Mulder en Jens Geier, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Davor Ivo Stier, lichten de vraag toe.

Vytautas Leškevičius (fungerend voorzitter van de Raad) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Ingeborg Gräßle, namens de PPE-Fractie, Inés Ayala Sender, namens de S&D-Fractie, Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie, Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie, Nikola Vuljanić, namens de GUE/NGL-Fractie, en Dubravka Šuica.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jean-Pierre Audy, Tonino Picula en Søren Bo Søndergaard.

Het woord wordt gevoerd door Vytautas Leškevičius.

VOORZITTER: Alexander ALVARO
Ondervoorzitter

Het debat wordt gesloten.


15. Samenstelling Parlement

Anja Weisgerber en Franziska Katharina Brantner zijn met ingang van 22 oktober 2013 in de Bundestag verkozen.

Overeenkomstig artikel 4, lid 1, van het Reglement constateert het Parlement dat de zetels met ingang van die datum vacant zijn en stelt de betrokken nationale autoriteit hiervan op de hoogte.


16. Mobiliteit EU-burgers en socialezekerheidsstelsels van de lidstaten (debat)

Verklaring van de Commissie: Mobiliteit EU-burgers en socialezekerheidsstelsels van de lidstaten (2013/2894(RSP))

László Andor (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Frank Engel, namens de PPE-Fractie, Pervenche Berès, namens de S&D-Fractie, Phil Bennion, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van William (The Earl of) Dartmouth, Marije Cornelissen, namens de Verts/ALE-Fractie, Adam Bielan, namens de ECR-Fractie, Søren Bo Søndergaard, namens de GUE/NGL-Fractie, Morten Messerschmidt, namens de EFD-Fractie, Edit Bauer, Birgit Sippel, Renate Weber, Elisabeth Schroedter, Nigel Farage en William (The Earl of) Dartmouth, evenals Danuta Jazłowiecka over de op de “blauwe kaart”-procedure van toepassing zijnde bepalingen (de Voorzitter wijst op de hiervoor geldende voorschriften), Verónica Lope Fontagné, Vilija Blinkevičiūtė, Marian Harkin, Jean Lambert, Mara Bizzotto, Davor Ivo Stier, Ioan Enciu, Anne E. Jensen, Heinz K. Becker, Jutta Steinruck, Elisabeth Morin-Chartier, Sergio Gaetano Cofferati, Danuta Jazłowiecka en Iliana Malinova Iotova.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Piotr Borys, Sandra Petrović Jakovina, Dubravka Šuica, Malika Benarab-Attou, Sari Essayah, Erik Bánki, Inês Cristina Zuber en Ria Oomen-Ruijten.

Het woord wordt gevoerd door László Andor.

Het debat wordt gesloten.


17. Europees nabuurschapsbeleid: naar een sterker partnerschap - standpunt van het EP over de voortgangsverslagen van 2012 (debat)

Verklaring van de Commissie: Europees nabuurschapsbeleid: naar een sterker partnerschap - standpunt van het EP over de voortgangsverslagen van 2012 (2013/2621(RSP))

Štefan Füle (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

VOORZITTER: Roberta ANGELILLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jacek Saryusz-Wolski, namens de PPE-Fractie, Pier Antonio Panzeri, namens de S&D-Fractie, Anneli Jäätteenmäki, namens de ALDE-Fractie, Werner Schulz, namens de Verts/ALE-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Willy Meyer, namens de GUE/NGL-Fractie, Nikolaos Salavrakos, namens de EFD-Fractie, Dimitar Stoyanov, niet-fractiegebonden lid, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marek Siwiec, Graham Watson, Ulrike Lunacek, Paweł Robert Kowal, Helmut Scholz, Slavi Binev, Elmar Brok, Libor Rouček, Gerben-Jan Gerbrandy, Tarja Cronberg, Mirosław Piotrowski, Gunnar Hökmark, Göran Färm, Norica Nicolai, Adam Bielan, György Schöpflin, Evgeni Kirilov, Francisco José Millán Mon, Emer Costello, Krzysztof Lisek, Tonino Picula, Andrey Kovatchev, Pino Arlacchi, Tokia Saïfi, Boris Zala, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, Jean Roatta, Paweł Zalewski, Joachim Zeller, Filip Kaczmarek en Andrej Plenković.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Lena Kolarska-Bobińska, Jaromír Kohlíček en Charalampos Angourakis.

Het woord wordt gevoerd door Štefan Füle.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Pier Antonio Panzeri en Jacek Saryusz-Wolski, namens de Commissie buitenlandse zaken, over het Europees nabuurschapsbeleid: naar een sterker partnerschap - standpunt van het EP over de voortgangsverslagen van 2012 (2013/2621(RSP)) (B7-0484/2013).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.11 van de notulen van 23.10.2013


18. Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij ***I (debat)

Verslag over het gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij [tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1198/2006 van de Raad, Verordening (EG) nr. 861/2006 van de Raad en Verordening nr. XXX/2011 van de Raad inzake het geïntegreerd maritiem beleid] [COM(2011)0804 - C7-0460/2011- 2011/0380(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Alain Cadec (A7-0282/2013)

Alain Cadec leidt het verslag in.

VOORZITTER: Oldřich VLASÁK
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Maria Damanaki (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Verónica Lope Fontagné (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Rosa Estaràs Ferragut (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Gabriel Mato Adrover, namens de PPE-Fractie, Guido Milana, namens de S&D-Fractie, Nils Torvalds, namens de ALDE-Fractie, Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van João Ferreira, Julie Girling, namens de ECR-Fractie, João Ferreira, namens de GUE/NGL-Fractie, John Stuart Agnew, namens de EFD-Fractie, Diane Dodds, niet-fractiegebonden lid, Werner Kuhn, Ulrike Rodust, Pat the Cope Gallagher, Isabella Lövin, Marek Józef Gróbarczyk, Carmen Fraga Estévez, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Guido Milana, Göran Färm, Susy De Martini, Maria do Céu Patrão Neves, Kriton Arsenis, Jarosław Leszek Wałęsa, Isabelle Thomas, Christofer Fjellner, Dolores García-Hierro Caraballo, Lambert van Nistelrooij en Iliana Malinova Iotova.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Rareş-Lucian Niculescu, Luís Paulo Alves, Gesine Meissner, Ruža Tomašić, Seán Kelly, Marusya Lyubcheva, Erik Bánki, Tonino Picula en Dubravka Šuica.

Het woord wordt gevoerd door Maria Damanaki en Alain Cadec.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.6 van de notulen van 23.10.2013


19. Mariene kennis 2020 (debat)

Verslag over mariene kennis 2020: zeebodemkaarten ter bevordering van duurzame visserij [2013/2101(INI)] - Commissie visserij. Rapporteur: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0295/2013)

Maria do Céu Patrão Neves leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Maria Damanaki (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Jarosław Leszek Wałęsa, namens de PPE-Fractie, Kriton Arsenis, namens de S&D-Fractie, en Marek Józef Gróbarczyk, namens de ECR-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Gesine Meissner en Erik Bánki.

Het woord wordt gevoerd door Maria Damanaki en Maria do Céu Patrão Neves.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: 23 oktober 2013


20. Kredietoverschrijvingen

Overeenkomstig artikel 25 van het Financieel Reglement heeft het Comité van de Regio's het Europees Parlement op de hoogte gesteld van kredietoverschrijvingen INF 1/2013, INF 2/2013 en INF 3/2013.

Overeenkomstig artikel 25 van het Financieel Reglement heeft de Europese Dienst voor extern optreden het Europees Parlement op de hoogte gesteld van kredietoverschrijving nr. 1/2013.

Overeenkomstig artikel 27, lid 4, van het Financieel Reglement heeft de Raad van de Europese Unie het Europees Parlement op de hoogte gesteld van de goedkeuring van kredietoverschrijving DEC 22/2013.

Overeenkomstig artikel 27, lid 3, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie haar goedkeuring gehecht aan de voorstellen tot kredietoverschrijving van de Europese Commissie DEC 22/2013 (N7-0081/2013 - C7-0284/2013 – 2013/2207(GBD)) en DEC 27/2013 (N7-0080/2013 - C7-0270/2013 - 2013/2193(GBD)).

Overeenkomstig artikel 50 van het Financieel Reglement heeft de Rekenkamer het Europees Parlement in kennis gesteld van een wijziging in het organigram 2013 (controleposten).


21. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 521.900/OJME).


22. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.45 uur gesloten.

Klaus Welle

László Surján

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Bánki, Bartolozzi, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid