Kazalo 
Zapisnik
PDF 232kWORD 242k
Torek, 22. oktober 2013 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov
 3.Sklep o nujnem postopku
 4.In vitro diagnostični medicinski pripomočki ***I - Medicinski pripomočki ***I (razprava)
 5.Predlog splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014 - vsi oddelki (razprava)
 6.Čas glasovanja
  
6.1.Tarifne kvote za vino ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.2.Makrofinančna pomoč Kirgiški republiki ***II (glasovanje)
  
6.3.In vitro diagnostični medicinski pripomočki ***I (glasovanje)
  
6.4.Medicinski pripomočki ***I (glasovanje)
 7.Podelitev nagrade Saharova (slavnostna seja)
 8.Čas glasovanja (nadaljevanje)
  
8.1.Recikliranje ladij ***I (glasovanje)
  
8.2.Evropska demografska statistika ***I (glasovanje)
  
8.3.Spolno in reproduktivno zdravje ter pravice (glasovanje)
  
8.4.Človekove pravice na območju Sahela (glasovanje)
  
8.5.Lokalni organi in civilna družba (glasovanje)
  
8.6.Ponovni razmislek o izobraževanju (glasovanje)
  
8.7.Predpristopna sredstva Evropske unije: pravosodni sistemi in boj proti korupciji (glasovanje)
  
8.8.Varnost pacientov (glasovanje)
  
8.9.Zavajajoče prakse oglaševanja (glasovanje)
 9.Obrazložitve glasovanja
 10.Popravki in namere glasovanja
 11.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 12.Organiziran kriminal, korupcija in pranje denarja (razprava)
 13.Akcijski načrt za e-pravosodje 2014–2018 (razprava)
 14.Hrvaški član Računskega sodišča (razprava)
 15.Sestava Parlamenta
 16.Mobilnost državljanov EU in sistemi socialnega varstva držav članic (razprava)
 17.Evropska sosedska politika na poti k močnejšemu partnerstvu: stališče EP v zvezi s poročili o napredku za leto 2012 (razprava)
 18.Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo ***I (razprava)
 19.Znanje o morju 2020 (razprava)
 20.Prerazporeditev sredstev
 21.Dnevni red naslednje seje
 22.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 08.30.


2. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente od Sveta in Komisije:

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o tehničnih predpisih za plovila, namenjena za plovbo po celinskih plovnih poteh, in razveljavitvi Direktive 2006/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (COM(2013)0622 - C7-0266/2013 - 2013/0302(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 124(1) in 125(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

TRAN

mnenje :

ITRE

- Evropska komisija - Zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2012 - Evropska komisija (COM(2013)0570 [01] - C7-0273/2013 - 2013/2195(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Evropska komisija - Zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2012 - Evropski parlament (COM(2013)0570 [02] - C7-0274/2013 - 2013/2196(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Evropska komisija - Zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2012 - Evropski svet in Svet (COM(2013)0570 [03] - C7-0275/2013 - 2013/2197(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Evropska komisija - Zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2012 - Sodišče (COM(2013)0570 [04] - C7-0276/2013 - 2013/2199(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Evropska komisija - Zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2012 - Računsko sodišče (COM(2013)0570 [05] - C7-0277/2013 - 2013/2200(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Evropska komisija - Zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2012 - Evropski ekonomsko-socialni odbor (COM(2013)0570 [06] - C7-0278/2013 - 2013/2201(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Evropska komisija - Zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2012 - Odbor regij (COM(2013)0570 [07] - C7-0279/2013 - 2013/2202(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Evropska komisija - Zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2012 - Evropski varuh človekovih pravic (COM(2013)0570 [08] - C7-0280/2013 - 2013/2203(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Evropska komisija - Zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2012 - Evropski nadzornik za varstvo podatkov (COM(2013)0570 [09] - C7-0281/2013 - 2013/2204(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

JURI, LIBE

- Evropska komisija - Zaključni račun Evropske Unije - Proračunsko leto 2012 - Evropska služba za zunanje delovanje (COM(2013)0570 [10] - C7-0282/2013 - 2013/2205(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu in Računskemu sodišču - Zaključni račun 8., 9. in 10. evropskega razvojnega sklada - proračunsko leto 2012 (COM(2013)0541 - C7-0283/2013 - 2013/2206(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

DEVE, BUDG

- Evropska komisija - Zaključni račun Evropske Unije - Proračunsko leto 2012 - Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (COM(2013)0570 [11] - C7-0286/2013 - 2013/2208(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

EMPL, ITRE

- Evropska komisija - Zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2012 - Agencija Evropske unije za temeljne pravice (COM(2013)0570 [13] - C7-0287/2013 - 2013/2209(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

LIBE

- Evropska komisija - Zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2012 - Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (COM(2013)0570 [12] - C7-0288/2013 - 2013/2210(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

EMPL

- Evropska komisija - Zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2012 - Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (COM(2013)0570 [14] - C7-0289/2013 - 2013/2211(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ENVI, LIBE

- Evropska komisija - Zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2012 - Evropska agencija za okolje (COM(2013)0570 [15] - C7-0290/2013 - 2013/2212(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ENVI

- Evropska komisija - Zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2012 - Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (COM(2013)0570 [16] - C7-0291/2013 - 2013/2213(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

EMPL

- Evropska komisija - Zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2012 - Prevajalski center za organe Evropske unije (COM(2013)0570 [17] - C7-0292/2013 - 2013/2214(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

CULT

- Evropska komisija - Zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2012 - Evropska agencija za zdravila (COM(2013)0570 [18] - C7-0293/2013 - 2013/2215(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ENVI

- Evropska komisija - Zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2012 - EUROJUST (COM(2013)0570 [19] - C7-0294/2013 - 2013/2216(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

LIBE

- Evropska komisija - Zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2012 - Evropska fundacija za usposabljanje (COM(2013)0570 [20] - C7-0295/2013 - 2013/2217(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

EMPL

- Evropska komisija - Zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2012 - Evropska agencija za pomorsko varnost (COM(2013)0570 [21] - C7-0296/2013 - 2013/2218(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

TRAN

- Evropska komisija - Zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2012 - Evropska agencija za varnost v letalstvu (COM(2013)0570 [22] - C7-0297/2013 - 2013/2219(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

TRAN

- Evropska komisija - Zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2012 - Evropska agencija za varnost hrane (COM(2013)0570 [23] - C7-0298/2013 - 2013/2220(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ENVI

- Evropska komisija - Zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2012 - Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (COM(2013)0570 [24] - C7-0299/2013 - 2013/2221(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ENVI

- Evropska komisija - Zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2012 - Evropska agencija za varnost omrežij in informacij (COM(2013)0570 [25] - C7-0300/2013 - 2013/2222(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ITRE

- Evropska komisija - Zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2012 - Evropska železniška agencija (COM(2013)0570 [26] - C7-0316/2013 - 2013/2228(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

TRAN

- Evropska komisija - Zaključni račun Evropske Unije - Proračunsko leto 2012 - Evropska policijska akademija (COM(2013)0570 [27] - C7-0317/2013 - 2013/2229(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

LIBE

- Evropska komisija - Zaključni račun Evropske Unije - Proračunsko leto 2012 - FRONTEX (COM(2013)0570 [28] - C7-0318/2013 - 2013/2230(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

AFET, LIBE

- Evropska komisija - Zaključni račun Evropske Unije - Proračunsko leto 2012 - Agencija za evropski GNSS (COM(2013)0570 [29] - C7-0319/2013 - 2013/2231(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ITRE

- Evropska komisija - Zaključni račun Evropske Unije - Proračunsko leto 2012 - Evropska agencija za nadzor ribištva (COM(2013)0570 [30] - C7-0320/2013 - 2013/2232(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

PECH

- Evropska komisija - Zaključni račun Evropske Unije - Proračunsko leto 2012 - Evropska agencija za kemikalije (COM(2013)0570 [31] - C7-0321/2013 - 2013/2233(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ENVI

- Evropska komisija - Zaključni račun Evropske Unije - Proračunsko leto 2012 - Agencija za oskrbo EURATOM (COM(2013)0570 [32] - C7-0322/2013 - 2013/2234(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ITRE

- Evropska komisija - Zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2012 - EUROPOL (COM(2013)0570 [33] - C7-0323/2013 - 2013/2235(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

LIBE

- Evropska komisija - Zaključni račun Evropske Unije - Proračunsko leto 2012 - Evropski inštitut za enakost spolov (COM(2013)0570 [34] - C7-0324/2013 - 2013/2236(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

FEMM

- Evropska komisija - Zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2012 - Evropski bančni organ (COM(2013)0570 [35] - C7-0325/2013 - 2013/2237(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ECON

- Evropska komisija - Zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2012 - Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (COM(2013)0570 [36] - C7-0326/2013 - 2013/2238(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

EMPL, ECON

- Evropska komisija - Zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2012 - Evropski organ za vrednostne papirje in trge (COM(2013)0570 [37] - C7-0327/2013 - 2013/2239(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ECON

- Evropska komisija - Zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2012 - Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (COM(2013)0570 [38] - C7-0328/2013 - 2013/2240(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ITRE

- Evropska komisija - Zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2012 - Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (COM(2013)0570 [39] - C7-0329/2013 - 2013/2241(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ITRE

- Evropska komisija - Zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2012 - Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (COM(2013)0570 [40] - C7-0330/2013 - 2013/2242(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ITRE

- Evropska komisija - Zaključni račun Evropske Unije - Proračunsko leto 2012 - Evropski azilni podporni urad (COM(2013)0570 [43] - C7-0333/2013 - 2013/2245(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

LIBE

- Evropska komisija - Zaključni račun Evropske Unije - Proračunsko leto 2012 - Mednarodna organizacija za fuzijsko energijo "ITER" (COM(2013)0570 [45] - C7-0335/2013 - 2013/2247(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ITRE

- Evropska komisija - Zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2012 - Skupno podjetje SESAR (COM(2013)0570 [46] - C7-0336/2013 - 2013/2248(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ITRE, TRAN

- Evropska komisija - Zaključni račun Evropske Unije - Proračunsko leto 2012 - Skupno podjetje „Čisto nebo“ (CLEAN SKY) (COM(2013)0570 [47] - C7-0337/2013 - 2013/2249(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ENVI, ITRE, TRAN

- Evropska komisija - Zaključni račun Evropske Unije - Proračunsko leto 2012 - „ARTEMIS“ (skupne tehnološke pobude o vgrajenih računalniških sistemih) (COM(2013)0570 [48] - C7-0338/2013 - 2013/2250(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ITRE

- Evropska komisija - Zaključni račun Evropske Unije - Proračunsko leto 2012 - Skupno podjetje "IMI" (COM(2013)0570 [49] - C7-0339/2013 - 2013/2251(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ENVI, ITRE

- Evropska komisija - Zaključni račun Evropske Unije - Proračunsko leto 2012 - Skupno podjetje za gorivne celice in vodik "FCH" (COM(2013)0570 [50] - C7-0340/2013 - 2013/2252(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ITRE

- Evropska komisija - Končni letni računovodski izkaz - Proračunsko leto 2012 - Svetovalni svet evropske pobude za nanoelektroniko (ENIAC) (COM(2013)0570 [51] - C7-0341/2013 - 2013/2253(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ITRE

- Predlog spremembe proračuna št. 7 k splošnemu proračunu za leto 2013: stališče Sveta z dne 7. oktobra 2013 (14180/2013 - C7-0350/2013 - 2013/2160(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

EMPL

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 30/2013 - Oddelek III - Komisija (N7-0085/2013 - C7-0354/2013 - 2013/2261(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2012/011 DK/Vestas, Danska) (COM(2013)0703 - C7-0357/2013 - 2013/2262(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

EMPL, REGI

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17.maja2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vlogaEGF/2013/003 DE/First Solar, Nemčija) (COM(2013)0706 - C7-0358/2013 - 2013/2263(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

EMPL, REGI

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17.maja2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2013/001 FI/Nokia, Finska) (COM(2013)0707 - C7-0359/2013 - 2013/2264(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

EMPL, REGI

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Francosko republiko o uporabi zakonodaje Unije o obdavčevanju prihrankov in upravnem sodelovanju na področju obdavčevanja v zvezi z ozemeljsko skupnostjo Saint-Barthélemy (COM(2013)0555 - C7-0360/2013 - 2013/0269(NLE))

posredovano

pristojni :

ECON

mnenje :

JURI, CONT, REGI


3. Sklep o nujnem postopku

Zahteva Sveta za obravnavo po nujnem postopku (člen 142 Poslovnika):

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi nekaterih direktiv na področju okolja, kmetijstva, socialne politike in javnega zdravja zaradi spremembe statusa otočja Mayotte v razmerju do Unije - [COM(2013)0418 - C7-0176/2013- 2013/0192(COD)]

Govoril je Carl Schlyter, v imenu odbora ENVI, o zahtevi.

Zahteva za nujni postopek je bila zavrnjena.

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi nekaterih uredb na področju ribištva in zdravja živali zaradi spremembe statusa otočja Mayotte v razmerju do Unije - [COM(2013)0417 - C7-0175/2013- 2013/0191(COD)]

Govoril je João Ferreira, v imenu odbora PECH, o zavhtevi.

Zahteva za nujni postopek je bila zavrnjena.

- Predlog direktive Sveta o spremembi Direktive Sveta 2010/18/EU zaradi spremembe statusa otočja Mayotte - [14220/2013 - C7-0355/2013- 2013/0189(NLE)]

Govorila je Elisabeth Schroedter, v imenu odbora EMPL, o zahtevi.

Zahteva za nujni postopek je bila zavrnjena.


4. In vitro diagnostični medicinski pripomočki ***I - Medicinski pripomočki ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih [COM(2012)0541 - C7-0317/2012- 2012/0267(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Peter Liese (A7-0327/2013)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o medicinskih pripomočkih in spremembi Direktive 2001/83/ES, Uredbe (ES) št. 178/2002 in Uredbe (ES) št. 1223/2009 [COM(2012)0542 - C7-0318/2012- 2012/0266(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0324/2013)

Dagmar Roth-Behrendt in Peter Liese sta predstavila poročili.

Govoril je Neven Mimica (član Komisije).

Govorili so Edite Estrela (pripravljavka mnenja odbora EMPL), Nora Berra (pripravljavka mnenja odbora IMCO), Mairead McGuinness v imenu skupine PPE, Gilles Pargneaux v imenu skupine S&D, Rebecca Taylor v imenu skupine ALDE, Margrete Auken v imenu skupine Verts/ALE, Alda Sousa v imenu skupine GUE/NGL, Derek Roland Clark v imenu skupine EFD, Jolanta Emilia Hibner, Christel Schaldemose, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Margrete Auken, Holger Krahmer, Michèle Rivasi, Richard Seeber, Andrés Perelló Rodríguez, Milan Cabrnoch, Zofija Mazej Kukovič, Françoise Grossetête in Thomas Ulmer.

Po postopku "catch the eye" so govorili Danuta Jazłowiecka, Spyros Danellis, Petru Constantin Luhan, Biljana Borzan, Phil Prendergast in Antigoni Papadopoulou.

Govorili so Neven Mimica, Dagmar Roth-Behrendt in Peter Liese.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.3 zapisnika z dne 22.10.2013 in točka 6.4 zapisnika z dne 22.10.2013


5. Predlog splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014 - vsi oddelki (razprava)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014 [13176/2013 - C7-0260/2013- 2013/2145(BUD)] - Odbor za proračun. Soporočevalca: Monika Hohlmeier in Anne E. Jensen (A7-0328/2013)

Monika Hohlmeier in Anne E. Jensen sta predstavili poročilo.

Govoril je Algimantas Rimkūnas (predsedujoči Svetu).

PREDSEDSTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredsednik

Govoril je Janusz Lewandowski (član Komisije).

Govorili so José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (pripravljavec mnenja odbora AFET), Peter Šťastný (pripravljavec mnenja odbora INTA), Jens Geier (pripravljavec mnenja odbora CONT), Sven Giegold (pripravljavec mnenja odbora ECON), Csaba Őry (pripravljavec mnenja odbora EMPL), Jutta Haug (pripravljavka mnenja odbora ENVI), Reinhard Bütikofer (pripravljavec mnenja odbora ITRE), Isabelle Durant (pripravljavka mnenja odbora TRAN), ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Sajjad Karim, Georgios Stavrakakis (pripravljavec mnenja odbora REGI), Vasilica Viorica Dăncilă (pripravljavka mnenja odbora AGRI), Morten Messerschmidt (pripravljavec mnenja odbora AFCO), Dominique Riquet v imenu skupine PPE, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D, George Lyon v imenu skupine ALDE, Richard Ashworth v imenu skupine ECR, Jürgen Klute v imenu skupine GUE/NGL, Claudio Morganti v imenu skupine EFD, Philip Claeys samostojni poslanec, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Hynek Fajmon, Alda Sousa, Frank Vanhecke, Hans-Peter Martin, Edit Herczog, Nicole Sinclaire, Frédéric Daerden, Ildikó Gáll-Pelcz (pripravljalka mnenja odbora IMCO) in Jan Mulder (pripravljavec mnenja odbora LIBE).

Po postopku "catch the eye" so govorili Mairead McGuinness, Andrej Plenković, Josefa Andrés Barea, Angelika Werthmann in Juan Andrés Naranjo Escobar.

Govorili so Janusz Lewandowski, Algimantas Rimkūnas, Monika Hohlmeier in Anne E. Jensen, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bernd Posselt.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.2 zapisnika z dne 23.10.2013

(Seja se je pred začetkom glasovanja za trenutek prekinila.)

PREDSEDSTVO: Anni PODIMATA
podpredsednica


6. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


6.1. Tarifne kvote za vino ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1215/2009 v zvezi s tarifnimi kvotami za vino [COM(2013)0187 - C7-0090/2013 - 2013/0099(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Iuliu Winkler (A7-0293/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG KOMISIJE, PREDLOGI SPREMEMB in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2013)0425)

Govoril je

Potito Salatto po glasovanju.


6.2. Makrofinančna pomoč Kirgiški republiki ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju makrofinančne pomoči Kirgiški republiki [11703/1/2013 - C7-0314/2013 - 2011/0458(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Vital Moreira (A7-0334/2013)

(potrebna kvalificirana večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

STALIŠČE SVETA

Razglašeno kot odobreno (P7_TA(2013)0426)


6.3. In vitro diagnostični medicinski pripomočki ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih [COM(2012)0541 - C7-0317/2012- 2012/0267(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Peter Liese (A7-0327/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG KOMISIJE in PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2013)0427)

Govoril je

Peter Liese (poročevalec) je v skladu s členom 57(2) Poslovnika predlagal preložitev glasovanja o predlogu zakonodajne resolucije.

Parlament je njegov predlog sprejel s poimenskim glasovanjem (559 glasov za, 14 proti, 92 vzdržanih). Šteje se, da je zadeva vrnjena pristojnemu odboru v ponovno obravnavo.


6.4. Medicinski pripomočki ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o medicinskih pripomočkih in spremembi Direktive 2001/83/ES, Uredbe (ES) št. 178/2002 in Uredbe (ES) št. 1223/2009 [COM(2012)0542 - C7-0318/2012- 2012/0266(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0324/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG KOMISIJE in PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2013)0428)

Govorila sta

Peter Liese, ki je podla dva ustna predloga spremembe k prilogi VII, del III, točka 4.2., odstavek 1, alinea 3 ter točka 4.3., odstavek 1, alinea 2, in Dagmar Roth-Behrendt (poročevalka), ki je temu nasprotovala. Ustna predloga nista bila upoštevana, saj je njihovemu obravnavanju nasprotovalo 40 poslancev.

Dagmar Roth-Behrendt je v skladu s členom 57(2) Poslovnika predlagala preložitev glasovanja o predlogu zakonodajne resolucije.

Parlament je njen predlog sprejel s poimenskim glasovanjem (559 glasov za, 81 proti, 40 vzdržanih). Šteje se, da je zadeva vrnjena pristojnemu odboru v ponovno obravnavo.

Dimitar Stoyanov o uporabi poimenskega glasovanja med glasovanji o postopku.


PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

7. Podelitev nagrade Saharova (slavnostna seja)

Parlament se je od 12.10 do 12.40 sestal na slavnostni seji za podelitev nagrade Saharova Aung San Suu Kyi, dobitnici nagrade za leto1990.


PREDSEDSTVO: Anni PODIMATA
podpredsednica

8. Čas glasovanja (nadaljevanje)

8.1. Recikliranje ladij ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o recikliranju ladij [COM(2012)0118 - C7-0082/2012 - 2012/0055(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Carl Schlyter (A7-0132/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG KOMISIJE in PREDLOGI SPREMEMB

Odobreni v spremenjeni različici (P7_TA(2013)0429)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0429)

Govoril je

Carl Schlyter (poročevalec) po glasovanju o predlogu spremembe 121.


8.2. Evropska demografska statistika ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski demografski statistiki [COM(2011)0903 - C7-0518/211 - 2011/0440(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: Csaba Sógor (A7-0050/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG KOMISIJE in PREDLOGI SPREMEMB

OdobrenI v spremenjeni različici (P7_TA(2013)0430)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0430)


8.3. Spolno in reproduktivno zdravje ter pravice (glasovanje)

Poročilo o spolnem in reproduktivnem zdravju ter pravicah [2013/2040(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalka: Edite Estrela (A7-0306/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Govorili so

Alexander Graf Lambsdorff o navodilih za glasovanje, ki krožijo v sejni dvorani, in Crescenzio Rivellini, ki je opozoril na svobodo glasovanja vsakega poslanca.

Ashley Fox, ki je zahtevala, da predsednica v skladu s členom 162 Poslovnika pristojni odbor prosi za ponovno obravnavo dosjeja, (predsednica je spomnila, da je predsednik Parlamenta sklenil, da se glasovanje na plenarnem zasedanju lahko izvede), Sergio Paolo Francesco Silvestris, Bruno Gollnisch in Elmar Brok o tej zahtevi.

Ashley Fox v imenu skupine ECR, ki je v skladu s členom 175(2) Poslovnika zahtevala vrnitev zadeve odboru, Martin Callanan in Hannes Swoboda o tej zahtevi.

S poimenskim glasovanjem (351 za, 319 proti, 18 vzdržanih) je Parlament odobril zahtevo za vrnitev odboru.

Mikael Gustafsson (predsednik odbora FEMM) in Edite Estrela (poročevalec) o sklepu za vrnitev.


8.4. Človekove pravice na območju Sahela (glasovanje)

Poročilo o razmerah na področju človekovih pravic na območju Sahela [2013/2020(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Charles Tannock (A7-0325/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0431)


8.5. Lokalni organi in civilna družba (glasovanje)

Poročilo o lokalnih organih in civilni družbi: angažiranost Evrope za trajnostni razvoj [2012/2288(INI)] - Odbor za razvoj. Poročevalka: Corina Creţu (A7-0296/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0432)

Govorila je

Corina Creţu (poročevalka), ki je predlagala ustni predlog spremembe po alineji 27, ki je bil upoštevan.


8.6. Ponovni razmislek o izobraževanju (glasovanje)

Poročilo o ponovnem razmisleku o izobraževanju [2013/2041(INI)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalka: Katarína Neveďalová (A7-0314/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0433)


8.7. Predpristopna sredstva Evropske unije: pravosodni sistemi in boj proti korupciji (glasovanje)

Poročilo o proračunskem upravljanju predpristopnih sredstev Evropske unije na področju pravosodnih sistemov in boja proti korupciji v državah kandidatkah in potencialnih državah kandidatkah [2011/2033(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Monica Luisa Macovei (A7-0318/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0434)


8.8. Varnost pacientov (glasovanje)

Poročilo o poročilu Komisije Svetu na podlagi poročil držav članic o izvajanju Priporočila Sveta (2009/C 151/01) o varnosti pacientov, vključno s preprečevanjem in obvladovanjem okužb, povezanih z zdravstveno oskrbo [2013/2022(INI)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Oreste Rossi (A7-0320/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0435)


8.9. Zavajajoče prakse oglaševanja (glasovanje)

Poročilo o zavajajočih praksah oglaševanja [2013/2122(INI)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Cornelis de Jong (A7-0311/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0436)

°
° ° °

Govoril je

Jacky Hénin o zahtevi za vrnitev poročila Edite Estrela (A7-0306/2013).


9. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 170 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Peter Liese - A7-0327/2013
Marian Harkin, Jim Higgins in Anna Záborská

Poročilo: Charles Tannock - A7-0325/2013
Adam Bielan, Mitro Repo, Mojca Kleva Kekuš, Nikola Vuljanić in Diane Dodds

Poročilo: Corina Creţu - A7-0296/2013
Claudette Abela Baldacchino, Seán Kelly in Anna Záborská

Poročilo: Katarína Neveďalová - A7-0314/2013
Erminia Mazzoni, Claudette Abela Baldacchino, Marusya Lyubcheva, Roberta Angelilli, Diane Dodds, Seán Kelly in Anna Záborská

Poročilo: Monica Luisa Macovei - A7-0318/2013
Petru Constantin Luhan in Nikola Vuljanić


10. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletni strani "Séance en direct" na povezavi "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 13.50, se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Oldřich VLASÁK
podpredsednik

11. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


12. Organiziran kriminal, korupcija in pranje denarja (razprava)

Poročilo o organiziranem kriminalu, korupciji in pranju denarja: priporočila za ukrepe in pobude, ki bi jih bilo treba sprejeti (končno poročilo) [2013/2107(INI)] - . Poročevalec: Salvatore Iacolino (A7-0307/2013)

Salvatore Iacolino je predstavil poročilo.

Govorila je Cecilia Malmström (članica Komisije).

Govorili so Véronique Mathieu Houillon v imenu skupine PPE, Rita Borsellino v imenu skupine S&D, Sonia Alfano v imenu skupine ALDE, Rui Tavares v imenu skupine Verts/ALE, James Nicholson v imenu skupine ECR, Søren Bo Søndergaard v imenu skupine GUE/NGL, Rolandas Paksas v imenu skupine EFD, Mario Borghezio samostojni poslanec, Monica Luisa Macovei, Tanja Fajon, Theodoros Skylakakis, Jan Philipp Albrecht, Ruža Tomašić, Slavi Binev, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Bill Newton Dunn, Carl Schlyter, Peter van Dalen, Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra, Monika Hohlmeier, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Véronique Mathieu Houillon, Iliana Malinova Iotova, Olle Schmidt, Janusz Wojciechowski, Franz Obermayr, Hubert Pirker, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ewald Stadler, Barbara Weiler, Anneli Jäätteenmäki, Ewald Stadler, Tadeusz Zwiefka, Salvatore Caronna, Diane Dodds, Wim van de Camp, Inés Ayala Sender, Bruno Gollnisch, Georgios Papanikolaou, Emer Costello, Ivo Belet in Emine Bozkurt.

PREDSEDSTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredsednik

Govorili so Carlos Coelho, Ioan Enciu, Roberta Angelilli, Antigoni Papadopoulou, Alajos Mészáros, Seán Kelly, Zdravka Bušić in Antonio López-Istúriz White.

Po postopku "catch the eye" so govorili Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Mojca Kleva Kekuš, João Ferreira, Andrew Henry William Brons, Milan Zver, Sandra Petrović Jakovina in Andreas Mölzer.

Govorila sta Cecilia Malmström in Salvatore Iacolino.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.9 zapisnika z dne 23.10.2013


13. Akcijski načrt za e-pravosodje 2014–2018 (razprava)

Izjava Sveta: Akcijski načrt za e-pravosodje 2014–2018 (2013/2852(RSP))

Vytautas Leškevičius (predsedujoči Svetu) je podal izjavo.

Govorili so Tadeusz Zwiefka v imenu skupine PPE, Juan Fernando López Aguilar v imenu skupine S&D, Nathalie Griesbeck v imenu skupine ALDE, Kinga Gál, Evelyn Regner, Georgios Papanikolaou, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Claude Moraes in Sergio Gaetano Cofferati.

Po postopku "catch the eye" so govorili Alajos Mészáros, Janusz Władysław Zemke, Andreas Mölzer in Antonio López-Istúriz White.

Govoril je Vytautas Leškevičius.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 110(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Klaus-Heiner Lehne in Juan Fernando López Aguilar, v imenu Odbora za pravne zadeve, o akcijskem načrtu za e-pravosodje 2014-2018 (2013/2852(RSP)) (B7-0465/2013).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.10 zapisnika z dne 23.10.2013


14. Hrvaški član Računskega sodišča (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000100/2013), ki so ga postavili Jan Mulder, Ingeborg Gräßle, Jens Geier, Michael Theurer, Bart Staes, Inés Ayala Sender in Søren Bo Søndergaard v imenu Odbor za proračunski nadzor Svetu: Hrvaški član Računskega sodišča (2013/2891(RSP)) (B7-0522/2013)

Jan Mulder in Jens Geier, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Davor Ivo Stier, sta predstavila vprašanje.

Vytautas Leškevičius (predsedujoči Svetu) je odgovoril na vprašanje.

Govorili so Ingeborg Gräßle v imenu skupine PPE, Inés Ayala Sender v imenu skupine S&D, Bart Staes v imenu skupine Verts/ALE, Ruža Tomašić v imenu skupine ECR, Nikola Vuljanić v imenu skupine GUE/NGL, in Dubravka Šuica.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jean-Pierre Audy, Tonino Picula in Søren Bo Søndergaard.

Govoril je Vytautas Leškevičius.

PREDSEDSTVO: Alexander ALVARO
podpredsednik

Razprava se je zaključila.


15. Sestava Parlamenta

Anja Weisgerber in Franziska Katharina Brantner sta bili izvoljeni v nemški zvezni parlament z začetkom veljavnosti 22. oktobra 2013.

Parlament je v skladu s členom 4(1) Poslovnika potrdil sprostitev sedežev od tega datuma dalje in o tem obvestil organ zadevne države članice.


16. Mobilnost državljanov EU in sistemi socialnega varstva držav članic (razprava)

Izjava Komisije: Mobilnost državljanov EU in sistemi socialnega varstva držav članic (2013/2894(RSP))

László Andor (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Frank Engel v imenu skupine PPE, Pervenche Berès v imenu skupine S&D, Phil Bennion v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil William (The Earl of) Dartmouth, Marije Cornelissen v imenu skupine Verts/ALE, Adam Bielan v imenu skupine ECR, Søren Bo Søndergaard v imenu skupine GUE/NGL, Morten Messerschmidt v imenu skupine EFD, Edit Bauer, Birgit Sippel, Renate Weber, Elisabeth Schroedter, Nigel Farage in William (The Earl of) Dartmouth ter Danuta Jazłowiecka so pravilih v zvezi z dvigom modrega kartončka (predsednik je spomnil na veljavna pravila), Verónica Lope Fontagné, Vilija Blinkevičiūtė, Marian Harkin, Jean Lambert, Mara Bizzotto, Davor Ivo Stier, Ioan Enciu, Anne E. Jensen, Heinz K. Becker, Jutta Steinruck, Elisabeth Morin-Chartier, Sergio Gaetano Cofferati, Danuta Jazłowiecka in Iliana Malinova Iotova

Po postopku "catch the eye" so govorili Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Piotr Borys, Sandra Petrović Jakovina, Dubravka Šuica, Malika Benarab-Attou, Sari Essayah, Erik Bánki, Inês Cristina Zuber in Ria Oomen-Ruijten.

Govoril je László Andor.

Razprava se je zaključila.


17. Evropska sosedska politika na poti k močnejšemu partnerstvu: stališče EP v zvezi s poročili o napredku za leto 2012 (razprava)

Izjava Komisije: Evropska sosedska politika na poti k močnejšemu partnerstvu: stališče EP v zvezi s poročili o napredku za leto 2012 (2013/2621(RSP))

Štefan Füle (član Komisije) je podal izjavo.

PREDSEDSTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsednica

Govorili so Jacek Saryusz-Wolski v imenu skupine PPE, Pier Antonio Panzeri v imenu skupine S&D, Anneli Jäätteenmäki v imenu skupine ALDE, Werner Schulz v imenu skupine Verts/ALE, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Willy Meyer v imenu skupine GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos v imenu skupine EFD, Dimitar Stoyanov samostojni poslanec, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marek Siwiec, Graham Watson, Ulrike Lunacek, Paweł Robert Kowal, Helmut Scholz, Slavi Binev, Elmar Brok, Libor Rouček, Gerben-Jan Gerbrandy, Tarja Cronberg, Mirosław Piotrowski, Gunnar Hökmark, Göran Färm, Norica Nicolai, Adam Bielan, György Schöpflin, Evgeni Kirilov, Francisco José Millán Mon, Emer Costello, Krzysztof Lisek, Tonino Picula, Andrey Kovatchev, Pino Arlacchi, Tokia Saïfi, Boris Zala, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, Jean Roatta, Paweł Zalewski, Joachim Zeller, Filip Kaczmarek in Andrej Plenković.

Po postopku "catch the eye" so govorili Lena Kolarska-Bobińska, Jaromír Kohlíček in Charalampos Angourakis.

Govoril je Štefan Füle.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 110(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Pier Antonio Panzeri in Jacek Saryusz-Wolski, v imenu Odbor za zunanje zadeve, o evropski sosedski politiki na poti k močnejšemu partnerstvu: stališče EP v zvezi s poročili o napredku za leto 2012 (2013/2621(RSP)) (B7-0484/2013).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.11 zapisnika z dne 23.10.2013


18. Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo [razveljavitev Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006, Uredbe Sveta (ES) št. 861/2006 in Uredbe Sveta št. XXX/2011 o celostni pomorski politiki] [COM(2011)0804 - C7-0460/2011- 2011/0380(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Alain Cadec (A7-0282/2013)

Alain Cadec je predstavil poročilo.

PREDSEDSTVO: Oldřich VLASÁK
podpredsednik

Govorila je Maria Damanaki (članica Komisije).

Govorili so Verónica Lope Fontagné (pripravljavka mnenja odbora EMPL), Rosa Estaràs Ferragut (pripravljavka mnenja odbora REGI), Gabriel Mato Adrover v imenu skupine PPE, Guido Milana v imenu skupine S&D, Nils Torvalds v imenu skupine ALDE, Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil João Ferreira, Julie Girling v imenu skupine ECR, João Ferreira v imenu skupine GUE/NGL, John Stuart Agnew v imenu skupine EFD, Diane Dodds samostojna poslanka, Werner Kuhn, Ulrike Rodust, Pat the Cope Gallagher, Isabella Lövin, Marek Józef Gróbarczyk, Carmen Fraga Estévez, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Guido Milana, Göran Färm, Susy De Martini, Maria do Céu Patrão Neves, Kriton Arsenis, Jarosław Leszek Wałęsa, Isabelle Thomas, Christofer Fjellner, Dolores García-Hierro Caraballo, Lambert van Nistelrooij in Iliana Malinova Iotova.

Po postopku "catch the eye" so govorili Rareş-Lucian Niculescu, Luís Paulo Alves, Gesine Meissner, Ruža Tomašić, Seán Kelly, Marusya Lyubcheva, Erik Bánki, Tonino Picula in Dubravka Šuica.

Govorila sta Maria Damanaki in Alain Cadec.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.6 zapisnika z dne 23.10.2013


19. Znanje o morju 2020 (razprava)

Poročilo o znanju o morju 2020: kartiranje morskega dna za spodbujanje trajnostnega ribištva [2013/2101(INI)] - Odbor za ribištvo. Poročevalka: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0295/2013)

Maria do Céu Patrão Neves je predstavila poročilo.

Govorila je Maria Damanaki (članica Komisije).

Govorili so Jarosław Leszek Wałęsa v imenu skupine PPE, Kriton Arsenis v imenu skupine S&D, in Marek Józef Gróbarczyk v imenu skupine ECR.

Po postopku "catch the eye" so govorili Seán Kelly, Gesine Meissner in Erik Bánki.

Govorili sta Maria Damanaki in Maria do Céu Patrão Neves.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: 23. oktober 2013


20. Prerazporeditev sredstev

V skladu s členom 25 Finančne uredbe je Odbor regij obvestil Evropski parlament o prerazporeditvah sredstev INF 1/2013, INF 2/2013 in INF 3/2013.

V skladu s členom 25 Finančne uredbe je Evropska služba za zunanje delovanje obvestila Evropski parlament o prerazporeditvi sredstev št. 1/2013.

V skladu s členom 27(4) Finančne uredbe je Svet Evropske unije obvestil Evropski parlament o odobritvi prerazporeditve sredstev DEC 22/2013.

V skladu s členom 27(3) Finančne uredbe je Odbor za proračun predloga za prerazporeditev sredstev, ki ju je podala Evropska komisija, in sicer DEC 22/2013 (N7-0081/2013 - C7-0284/2013 – 2013/2207(GBD)) in DEC 27/2013 (N7-0080/2013 - C7-0270/2013 - 2013/2193(GBD)).

V skladu s členom 50 Finančne uredbe je Računsko sodišče obvestilo Evropski parlament o spremembi organigrama za leto 2013 (nadzorne osebe).


21. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 521.900/OJME).


22. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 22.45.

Klaus Welle

László Surján

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Bánki, Bartolozzi, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov