Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 23. října 2013 - Štrasburk

5. Migrační politiky EU v oblasti Středomoří se zvláštním ohledem na tragické události u ostrova Lampedusa (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení Rady a Komise: Migrační politiky EU v oblasti Středomoří se zvláštním ohledem na tragické události u ostrova Lampedusa (2013/2827(RSP))

Rozprava se konala dne 9. října 2013 (bod 16 zápisu ze dne 9.10.2013).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon, Manfred Weber, Roberta Angelilli, Ivo Belet, Marco Scurria a Hubert Pirker za skupinu PPE o migračních tocích ve Středomoří, se zvláštním důrazem na tragické události u ostrova Lampedusa (2013/2827(RSP)) (B7-0474/2013);

- Jan Mulder za skupinu ALDE o migračních tocích ve Středomoří, se zvláštním důrazem na tragické události u ostrova Lampedusa (2013/2827(RSP)) (B7-0475/2013);

- Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes a Rita Borsellino za skupinu S&D o migračních tocích ve Středomoří, se zvláštním důrazem na tragické události u ostrova Lampedusa (2013/2827(RSP)) (B7-0476/2013);

- Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto a Rolandas Paksas za skupinu EFD o migračních tocích ve Středomoří, se zvláštním důrazem na tragické události u ostrova Lampedusa (2013/2827(RSP)) (B7-0477/2013);

- Timothy Kirkhope, Susy De Martini a Cristiana Muscardini za skupinu ECR o migračních tocích ve Středomoří, se zvláštním důrazem na tragické události u ostrova Lampedusa(2013/2827(RSP)) (B7-0478/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Alda Sousa a Marisa Matias za skupinu GUE/NGL o migračních tocích ve Středomoří, se zvláštním důrazem na tragické události u ostrova Lampedusa (2013/2827(RSP)) (B7-0479/2013);

- Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Franziska Keller, Jean Lambert, Judith Sargentini, Jean-Jacob Bicep a Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE o migračních tocích ve Středomoří, se zvláštním důrazem na tragické události u ostrova Lampedusa (2013/2827(RSP)) (B7-0480/2013).

Hlasování: bod 11.13 zápisu ze dne 23.10.2013

Právní upozornění - Ochrana soukromí