Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 23. oktoober 2013 - Strasbourg

5. Pagulaste tulv Vahemere piirkonnas ja eelkõige traagilised sündmused Lampedusa lähistel (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Pagulaste tulv Vahemere piirkonnas ja eelkõige traagilised sündmused Lampedusa lähistel (2013/2827(RSP))

Arutelu toimus 9. oktoobril 2013. (9.10.2013 protokolli punkt 16).

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon, Manfred Weber, Roberta Angelilli, Ivo Belet, Marco Scurria ja Hubert Pirker fraktsiooni PPE nimel: Rändevood Vahemerel, pidades eelkõige silmas traagilisi sündmusi Lampedusa lähedal (2013/2827(RSP)) (B7-0474/2013);

- Jan Mulder fraktsiooni ALDE nimel: Rändevood Vahemerel, pidades eelkõige silmas traagilisi sündmusi Lampedusa lähedal (2013/2827(RSP)) (B7-0475/2013);

- Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes ja Rita Borsellino fraktsiooni S&D nimel: Rändevood Vahemerel, pidades eelkõige silmas traagilisi sündmusi Lampedusa lähedal (2013/2827(RSP)) (B7-0476/2013);

- Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFD nimel: Rändevood Vahemerel, pidades eelkõige silmas traagilisi sündmusi Lampedusa lähedal (2013/2827(RSP)) (B7-0477/2013);

- Timothy Kirkhope, Susy De Martini ja Cristiana Muscardini fraktsiooni ECR nimel: Rändevood Vahemerel, pidades eelkõige silmas traagilisi sündmusi Lampedusa lähedal (2013/2827(RSP)) (B7-0478/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Alda Sousa ja Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel: Rändevood Vahemerel, pidades eelkõige silmas traagilisi sündmusi Lampedusa lähedal (2013/2827(RSP)) (B7-0479/2013);

- Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Franziska Keller, Jean Lambert, Judith Sargentini, Jean-Jacob Bicep ja Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel: Rändevood Vahemerel, pidades eelkõige silmas traagilisi sündmusi Lampedusa lähedal (2013/2827(RSP)) (B7-0480/2013).

Hääletus: 23.10.2013protokoll punkt 11.13.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika