Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 23 oktober 2013 - Straatsburg

5. Migratiestromen in het Middellandse Zeegebied, met name in het licht van de tragische gebeurtenissen bij Lampedusa (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Migratiestromen in het Middellandse Zeegebied, met name in het licht van de tragische gebeurtenissen bij Lampedusa (2013/2827(RSP))

Het debat heeft op 9 oktober 2013 plaatsgevonden (punt 16 van de notulen van 9.10.2013).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon, Manfred Weber, Roberta Angelilli, Ivo Belet, Marco Scurria en Hubert Pirker, namens de PPE-Fractie, over migratiestromen over de Middellandse Zee, in het bijzonder in het licht van de tragische gebeurtenissen bij Lampedusa (2013/2827(RSP)) (B7-0474/2013);

- Jan Mulder, namens de ALDE-Fractie, over migratiestromen over de Middellandse Zee, in het bijzonder in het licht van de tragische gebeurtenissen bij Lampedusa (2013/2827(RSP)) (B7-0475/2013);

- Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes en Rita Borsellino, namens de S&D-Fractie, over de migratiestromen over de Middellandse Zee, in het bijzonder in het licht van de tragische gebeurtenissen bij Lampedusa (2013/2827(RSP)) (B7-0476/2013);

- Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto en Rolandas Paksas, namens de EFD-Fractie, over migratiestromen over de Middellandse Zee, in het bijzonder in het licht van de tragische gebeurtenissen bij Lampedusa (2013/2827(RSP)) (B7-0477/2013);

- Timothy Kirkhope, Susy De Martini en Cristiana Muscardini, namens de ECR-Fractie, over migratiestromen over de Middellandse Zee, in het bijzonder in het licht van de tragische gebeurtenissen bij Lampedusa (2013/2827(RSP)) (B7-0478/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Alda Sousa en Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, over migratiestromen over de Middellandse Zee, in het bijzonder in het licht van de tragische gebeurtenissen bij Lampedusa (2013/2827(RSP)) (B7-0479/2013);

- Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Franziska Keller, Jean Lambert, Judith Sargentini, Jean-Jacob Bicep en Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, over migratiestromen over de Middellandse Zee, in het bijzonder in het licht van de tragische gebeurtenissen bij Lampedusa (2013/2827(RSP)) (B7-0480/2013).

Stemming: punt 11.13 van de notulen van 23.10.2013.

Juridische mededeling - Privacybeleid