Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 23. októbra 2013 - Štrasburg

5. Migračné toky v oblasti Stredozemia s osobitným zreteľom na tragické udalosti pri pobreží Lampedusy (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Migračné toky v oblasti Stredozemia s osobitným zreteľom na tragické udalosti pri pobreží Lampedusy (2013/2827(RSP))

Rozprava sa konala 9. októbra 2013 (bod 16 zápisnice zo dňa 9.10.2013).

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon, Manfred Weber, Roberta Angelilli, Ivo Belet, Marco Scurria a Hubert Pirker v mene skupiny PPE o migračných tokoch v oblasti Stredozemia s osobitným zreteľom na tragické udalosti pri pobreží Lampedusy (2013/2827(RSP)) (B7-0474/2013);

- Jan Mulder v mene skupiny ALDE o migračných tokoch v oblasti Stredozemia s osobitným zreteľom na tragické udalosti pri pobreží Lampedusy (2013/2827(RSP)) (B7-0475/2013);

- Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes a Rita Borsellino v mene skupiny S&D o migračných tokov v oblasti Stredozemia, s osobitným zreteľom na tragické udalosti pri pobreží Lampedusy (2013/2827(RSP)) (B7-0476/2013);

- Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto a Rolandas Paksas v mene skupiny EFD o migračných tokoch v oblasti Stredozemia, s osobitným zreteľom na tragické udalosti pri pobreží Lampedusy (2013/2827(RSP)) (B7-0477/2013);

- Timothy Kirkhope, Susy De Martini a Cristiana Muscardini v mene skupiny ECR, o migračných tokoch v oblasti Stredozemia, s osobitným zreteľom na tragické udalosti pri pobreží Lampedusy (2013/2827(RSP)) (B7-0478/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Alda Sousa a Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL o migračných tokoch v oblasti Stredozemia, s osobitným zreteľom na tragické udalosti pri pobreží Lampedusy (2013/2827(RSP)) (B7-0479/2013);

- Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Franziska Keller, Jean Lambert, Judith Sargentini, Jean-Jacob Bicep a Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE o migračných tokoch v oblasti Stredozemia s osobitným zreteľom na tragické udalosti pri pobreží Lampedusy (2013/2827(RSP)) (B7-0480/2013).

Hlasovanie: 23. októbra 2013.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia