Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 23. oktoober 2013 - Strasbourg

6. SWIFTi lepingu peatamine riikliku julgeolekuasutuse NSA jälgimistegevuse tõttu (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: SWIFTi lepingu peatamine riikliku julgeolekuasutuse NSA jälgimistegevuse tõttu (2013/2831(RSP))

Arutelu toimus 9. oktoobril 2013. (9.10.2013 protokolli punkt 19).

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Axel Voss, Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino ja Hubert Pirker fraktsiooni PPE nimel: SWIFT-lepingu peatamine USA Riikliku Julgeolekuagentuuri jälgimistegevuse tõttu (2013/2831(RSP)) (B7-0467/2013);

- Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes ja Birgit Sippel fraktsiooni S&D nimel: SWIFT-lepingu peatamine NSA jälgimisprogrammide tagajärjel (2013/2831(RSP)) (B7-0468/2013);

- Jan Philipp Albrecht fraktsiooni Verts/ALE nimel: SWIFT-lepingu peatamine USA riikliku julgeolekuagentuuri jälgimistegevuse tõttu (2013/2831(RSP)) (B7-0471/2013);

- Alexander Alvaro, Sophia in 't Veld, Renate Weber, Gianni Vattimo ja Marielle de Sarnez fraktsiooni ALDE nimel: SWIFT-lepingu peatamine USA Riikliku Julgeolekuagentuuri jälgimisprogrammide tagajärjel (2013/2831(RSP)) (B7-0472/2013);

- Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis, Jacky Hénin, Jean-Luc Mélenchon ja Younous Omarjee fraktsiooni GUE/NGL nimel: SWIFT-lepingu peatamine NSA jälgimisprogrammide tõttu (2013/2831(RSP)) (B7-0481/2013).

Hääletus: 23.10.2013protokoll punkt 11.14.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika