Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 23. lokakuuta 2013 - Strasbourg

6. SWIFT-sopimuksen soveltamisen keskeyttäminen NSA:n harjoittaman seurannan vuoksi (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Neuvoston ja komission julkilausumat: SWIFT-sopimuksen soveltamisen keskeyttäminen NSA:n harjoittaman seurannan vuoksi (2013/2831(RSP))

Keskustelu käytiin 9. lokakuuta 2013 (istunnon pöytäkirja 9.10.2013, kohta 19).

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Axel Voss, Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino ja Hubert Pirker PPE-ryhmän puolesta SWIFT-sopimuksen soveltamisen keskeyttämisestä Yhdysvaltojen kansallisen turvallisuusviraston harjoittaman seurannan vuoksi (2013/2831(RSP)) (B7-0467/2013)

- Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes ja Birgit Sippel S&D-ryhmän puolesta SWIFT-sopimuksen keskeyttämisestä NSA:n harjoittaman valvonnan vuoksi (2013/2831(RSP)) (B7-0468/2013)

- Jan Philipp Albrecht Verts/ALE-ryhmän puolesta SWIFT-sopimuksen keskeyttämisestä NSA:n harjoittaman valvonnan vuoksi (2013/2831(RSP)) (B7-0471/2013)

- Alexander Alvaro, Sophia in 't Veld, Renate Weber, Gianni Vattimo ja Marielle de Sarnez ALDE-ryhmän puolesta SWIFT-sopimuksen soveltamisen keskeyttämisestä Yhdysvaltojen kansallisen turvallisuusviraston harjoittaman valvonnan vuoksi(2013/2831(RSP)) (B7-0472/2013)

- Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis, Jacky Hénin, Jean-Luc Mélenchon ja Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta SWIFT-sopimuksen soveltamisen keskeyttämisestä NSA:n harjoittaman valvonnan vuoksi (2013/2831(RSP)) (B7-0481/2013).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 23.10.2013, kohta 11.14

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö