Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2013 m. spalio 23 d. - Strasbūras

6. SWIFT susitarimo sustabdymas gavus NSA stebėjimo rezultatus (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: SWIFT susitarimo sustabdymas gavus NSA stebėjimo rezultatus (2013/2831(RSP))

Diskusijos buvo surengtos 2013 m. spalio 9 d. ( 19 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį:

- Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Axel Voss, Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino ir Hubert Pirker PPE frakcijos vardu dėl SWIFT susitarimo sustabdymo gavus JAV Nacionalinės saugumo agentūros stebėjimo rezultatus 2013/2831(RSP) (B7-0467/2013);

- Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes ir Birgit Sippel S&D frakcijos vardu dėl SWIFT susitarimo sustabdymo gavus NSA stebėjimo rezultatus 2013/2831(RSP) (B7-0468/2013);

- Jan Philipp Albrecht Verts/ALE frakcijos vardu dėl SWIFT susitarimo sustabdymo gavus NSA stebėjimo rezultatus (2013/2831(RSP)) (B7-0471/2013);

- Alexander Alvaro, Sophia in 't Veld, Renate Weber, Gianni Vattimo ir Marielle de Sarnez ALDE frakcijos vardu dėl SWIFT susitarimo sustabdymo gavus JAV Nacionalinės saugumo agentūros stebėjimo rezultatus(2013/2831(RSP)) (B7-0472/2013);

- Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis, Jacky Hénin, Jean-Luc Mélenchon ir Younous Omarjee GUE/NGL frakcijos vardu dėl SWIFT susitarimo sustabdymo gavus NSA stebėjimo rezultatus (2013/2831(RSP)) (B7-0481/2013).

Balsavimas: 11.14 punktas

Teisinė informacija - Privatumo politika