Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2013. gada 23. oktobris - Strasbūra

6. SWIFT nolīguma darbības apturēšana Nacionālās drošības aģentūras veiktās novērošanas dēļ (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Padomes un Komisijas paziņojumi: SWIFT nolīguma darbības apturēšana Nacionālās drošības aģentūras veiktās novērošanas dēļ (2013/2831(RSP)).

Debates notika 2013. gada 9. oktobrī (9.10.2013. protokola 19. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Axel Voss, Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino un Hubert Pirker PPE grupas vārdā – par SWIFT nolīguma darbības apturēšana Nacionālās drošības aģentūras veiktās novērošanas dēļ(2013/2831(RSP)) (B7-0467/2013);

- Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes un Birgit Sippel S&D grupas vārdā – par SWIFT nolīguma darbības apturēšanu Nacionālās drošības aģentūras veiktās novērošanas dēļ 2013/2831(RSP) (B7-0468/2013);

- Jan Philipp Albrecht Verts/ALE grupas vārdā – par SWIFT nolīguma darbības apturēšanu Nacionālās drošības aģentūras veiktās novērošanas dēļ (2013/2831(RSP)) (B7-0471/2013);

- Alexander Alvaro, Sophia in 't Veld, Renate Weber, Gianni Vattimo un Marielle de Sarnez ALDE grupas vārdā – par SWIFT nolīguma darbības apturēšanu Nacionālās drošības aģentūras veiktās novērošanas dēļ(2013/2831(RSP)) (B7-0472/2013);

- Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis, Jacky Hénin, Jean-Luc Mélenchon un Younous Omarjee GUE/NGL grupas vārdā – par SWIFT nolīguma darbības apturēšanu Nacionālās drošības aģentūras veiktās novērošanas dēļ (2013/2831(RSP)) (B7-0481/2013).

Balsojums: 23.10.2013. protokola 11.14. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika