Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 23 oktober 2013 - Straatsburg

6. Opschorting van de SWIFT-overeenkomst ingevolge de NSA-spionagepraktijken (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Opschorting van de SWIFT-overeenkomst ingevolge de NSA-spionagepraktijken (2013/2831(RSP))

Het debat heeft op 9 oktober 2013 plaatsgevonden (punt 19 van de notulen van 9.10.2013).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Axel Voss, Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino en Hubert Pirker, namens de PPE-Fractie, over opschorting van de SWIFT-overeenkomst naar aanleiding van het afluisteren door de Amerikaanse NSA (2013/2831(RSP)) (B7-0467/2013);

- Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes en Birgit Sippel, namens de S&D-Fractie, over de opschorting van de SWIFT-overeenkomst naar aanleiding van het surveillanceprogramma van de NSA 2013/2831(RSP) (B7-0468/2013);

- Jan Philipp Albrecht, namens de Verts/ALE-Fractie, over de opschorting van de SWIFT-overeenkomst naar aanleiding van het surveillanceprogramma van de NSA (2013/2831(RSP)) (B7-0471/2013);

- Alexander Alvaro, Sophia in 't Veld, Renate Weber, Gianni Vattimo en Marielle de Sarnez, namens de ALDE-Fractie, over de opschorting van de SWIFT-overeenkomst naar aanleiding van het surveillanceprogramma van nationale veiligheidsdienst van de VS (NSA)(2013/2831(RSP)) (B7-0472/2013);

- Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis, Jacky Hénin, Jean-Luc Mélenchon en Younous Omarjee, namens de GUE/NGL-Fractie, over de opschorting van de SWIFT-overeenkomst naar aanleiding van het surveillanceprogramma van de NSA (2013/2831(RSP)) (B7-0481/2013).

Stemming: punt 11.14 van de notulen van 23.10.2013.

Juridische mededeling - Privacybeleid