Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 23 octombrie 2013 - Strasbourg

6. Suspendarea Acordului SWIFT ca urmare a supravegherii efectuate de NSA (propuneri de rezoluţie depuse)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Suspendarea Acordului SWIFT ca urmare a supravegherii efectuate de NSA (2013/2831(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 9 octombrie 2013 (punctul 19 al PV din 9.10.2013).

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Axel Voss, Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino şi Hubert Pirker, în numele Grupului PPE, referitoare la suspendarea acordului SWIFT ca urmare a supravegherii Agenției Naționale de Securitate a SUA (2013/2831(RSP)) (B7-0467/2013);

- Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes şi Birgit Sippel, în numele Grupului S&D, referitoare la suspendarea Acordului SWIFT ca urmare a supravegherii NSA 2013/2831(RSP) (B7-0468/2013);

- Jan Philipp Albrecht, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la suspendarea acordului SWIFT ca urmare a supravegherii NSA (2013/2831(RSP)) (B7-0471/2013);

- Alexander Alvaro, Sophia in 't Veld, Renate Weber, Gianni Vattimo şi Marielle de Sarnez, în numele Grupului ALDE, referitoare la suspendarea acordului SWIFT ca urmare a supravegherii Agenției Naționale de Securitate a SUA (2013/2831(RSP)) (B7-0472/2013);

- Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis, Jacky Hénin, Jean-Luc Mélenchon şi Younous Omarjee, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la suspendarea Acordului SWIFT ca urmare a supravegherii NSA (2013/2831(RSP)) (B7-0481/2013).

Vot: punctul 11.14 al PV din 23.10.2013

Aviz juridic - Politica de confidențialitate