Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 23. oktober 2013 - Strasbourg

6. Prekinitev izvajanja sporazuma SWIFT zaradi nadzora Agencije ZDA za nacionalno varnost (vloženi predlogi resolucij)

Izjavi Sveta in Komisije: Prekinitev izvajanja sporazuma SWIFT zaradi nadzora Agencije ZDA za nacionalno varnost (2013/2831(RSP))

Razprava je potekala 9. oktobra 2013. (točka 19 zapisnika z dne 9.10.2013).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 110(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Axel Voss, Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino in Hubert Pirker v imenu skupine PPE o prekinitvi izvajanja sporazuma SWIFT zaradi programa nadzorovanja Agencije ZDA za nacionalno varnost (2013/2831(RSP)) (B7-0467/2013);

- Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes in Birgit Sippel v imenu skupine S&D o prekinitvi izvajanja sporazuma SWIFT zaradi nadzora Agencije ZDA za nacionalno varnost 2013/2831(RSP) (B7-0468/2013);

- Jan Philipp Albrecht v imenu skupine Verts/ALE o prekinitvi izvajanja sporazuma SWIFT zaradi nadzora Agencije ZDA za nacionalno varnost (2013/2831(RSP)) (B7-0471/2013);

- Alexander Alvaro, Sophia in 't Veld, Renate Weber, Gianni Vattimo in Marielle de Sarnez v imenu skupine ALDE o prekinitvi izvajanja sporazuma SWIFT zaradi programa nadzorovanja Agencije ZDA za nacionalno varnost (2013/2831(RSP)) (B7-0472/2013);

- Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis, Jacky Hénin, Jean-Luc Mélenchon in Younous Omarjee v imenu skupine GUE/NGL o prekinitvi izvajanja sporazuma SWIFT zaradi nadzora Agencije ZDA za nacionalno varnost (2013/2831(RSP)) (B7-0481/2013).

Glasovanje: točka 11.14 zapisnika z dne 23.10.2013

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov