Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 23. oktober 2013 - Strasbourg

7. Forberedelse af Det Europæiske Råds møde (24.-25. oktober 2013) (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Forberedelse af Det Europæiske Råds møde (24.-25. oktober 2013) (2013/2625(RSP))

Vytautas Leškevičius (formand for Rådet) og José Manuel Barroso (formand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Joseph Daul for PPE-Gruppen, Hannes Swoboda for S&D-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Daniel Cohn-Bendit for Verts/ALE-Gruppen, Martin Callanan for ECR-Gruppen, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, Nigel Farage for EFD-Gruppen, Laurence J.A.J. Stassen, løsgænger, Manfred Weber, Ivailo Kalfin, Anneli Jäätteenmäki, Sven Giegold, Susy De Martini, Rolandas Paksas, Francisco Sosa Wagner, Giuseppe Gargani, Enrique Guerrero Salom, Andrew Henry William Brons, Elisabeth Morin-Chartier, Pervenche Berès, Luis de Grandes Pascual og Edit Herczog.

FORSÆDE: Othmar KARAS
næstformand

Talere: Ildikó Gáll-Pelcz, Libor Rouček, Marietta Giannakou, Roberto Gualtieri, Gay Mitchell og Frank Engel.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Mairead McGuinness, Francesco De Angelis, João Ferreira, Jean-Pierre Audy og Juan Fernando López Aguilar.

Talere: Olli Rehn (næstformand i Kommissionen) og Vytautas Leškevičius.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik