Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 23. oktoober 2013 - Strasbourg

7. Euroopa Ülemkogu kohtumise (24.-25. oktoober 2013) ettevalmistamine (arutelu)
Istungi stenogramm

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Ülemkogu kohtumise (24.-25. oktoober 2013) ettevalmistamine (2013/2625(RSP))

Vytautas Leškevičius (nõukogu eesistuja) ja José Manuel Barroso (komisjoni president) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Joseph Daul fraktsiooni PPE nimel, Hannes Swoboda fraktsiooni S&D nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Daniel Cohn-Bendit fraktsiooni Verts/ALE nimel, Martin Callanan fraktsiooni ECR nimel, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nigel Farage fraktsiooni EFD nimel, Laurence J.A.J. Stassen (fraktsioonilise kuuluvuseta), Manfred Weber, Ivailo Kalfin, Anneli Jäätteenmäki, Sven Giegold, Susy De Martini, Rolandas Paksas, Francisco Sosa Wagner, Giuseppe Gargani, Enrique Guerrero Salom, Andrew Henry William Brons, Elisabeth Morin-Chartier, Pervenche Berès, Luis de Grandes Pascual ja Edit Herczog.

ISTUNGI JUHATAJA: Othmar KARAS
asepresident

Sõna võtsid Ildikó Gáll-Pelcz, Libor Rouček, Marietta Giannakou, Roberto Gualtieri, Gay Mitchell ja Frank Engel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Mairead McGuinness, Francesco De Angelis, João Ferreira, Jean-Pierre Audy ja Juan Fernando López Aguilar.

Sõna võtsid Olli Rehn (komisjoni asepresident) ja Vytautas Leškevičius.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika