Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 23. lokakuuta 2013 - Strasbourg

7. Eurooppa-neuvoston kokouksen (24.-25. lokakuuta 2013) valmistelu (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Neuvoston ja komission julkilausumat: Eurooppa-neuvoston kokouksen (24.-25. lokakuuta 2013) valmistelu (2013/2625(RSP))

Vytautas Leškevičius (neuvoston puheenjohtaja) ja José Manuel Barroso (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Joseph Daul PPE-ryhmän puolesta, Hannes Swoboda S&D-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta, Martin Callanan ECR-ryhmän puolesta, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nigel Farage EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Laurence J.A.J. Stassen, Manfred Weber, Ivailo Kalfin, Anneli Jäätteenmäki, Sven Giegold, Susy De Martini, Rolandas Paksas, Francisco Sosa Wagner, Giuseppe Gargani, Enrique Guerrero Salom, Andrew Henry William Brons, Elisabeth Morin-Chartier, Pervenche Berès, Luis de Grandes Pascual ja Edit Herczog.

Puhetta johti
varapuhemies Othmar KARAS

Puheenvuorot: Ildikó Gáll-Pelcz, Libor Rouček, Marietta Giannakou, Roberto Gualtieri, Gay Mitchell ja Frank Engel.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Mairead McGuinness, Francesco De Angelis, João Ferreira, Jean-Pierre Audy ja Juan Fernando López Aguilar.

Puheenvuorot: Olli Rehn (komission varapuheenjohtaja) ja Vytautas Leškevičius.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö