Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 23 oktober 2013 - Straatsburg

7. Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad (24-25 oktober 2013) (debat)
Volledige verslagen

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad (24-25 oktober 2013) (2013/2625(RSP))

Vytautas Leškevičius (fungerend voorzitter van de Raad) en José Manuel Barroso (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Joseph Daul, namens de PPE-Fractie, Hannes Swoboda, namens de S&D-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Daniel Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie, Martin Callanan, namens de ECR-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Nigel Farage, namens de EFD-Fractie, Laurence J.A.J. Stassen, niet-fractiegebonden lid, Manfred Weber, Ivailo Kalfin, Anneli Jäätteenmäki, Sven Giegold, Susy De Martini, Rolandas Paksas, Francisco Sosa Wagner, Giuseppe Gargani, Enrique Guerrero Salom, Andrew Henry William Brons, Elisabeth Morin-Chartier, Pervenche Berès, Luis de Grandes Pascual en Edit Herczog.

VOORZITTER: Othmar KARAS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Ildikó Gáll-Pelcz, Libor Rouček, Marietta Giannakou, Roberto Gualtieri, Gay Mitchell en Frank Engel.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Mairead McGuinness, Francesco De Angelis, João Ferreira, Jean-Pierre Audy en Juan Fernando López Aguilar.

Het woord wordt gevoerd door Olli Rehn (vicevoorzitter van de Commissie) en Vytautas Leškevičius.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid